mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3464
mod_vvisit_counterHôm Qua7133
mod_vvisit_counterTuần Này3464
mod_vvisit_counterTuần Trước49697
mod_vvisit_counterTháng Này176281
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15778692

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THA THỨ -CN7TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 23-2-20

 CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA&THÁNH THỂ MỖI NGÀY

Tinh Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (5: 38-48)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ."Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành."

BẠN VÀ TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu đã nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."(Mt. 5, 17) Người Do Thái sống với luật pháp của Mô-sê, luật công bằng như "Mắt đền mắt, răng đền răng."(Mt. 5, 38) Chúa Giêsu đã dạy luật tình yêu nên được đặt lên hàng đầu trên luật công bằng.

Tại sao Chúa Giêsu nói: "Các con hãy yêu thương thù địch các con?" Thứ nhất, "Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."(Mt. 6, 15) Thứ hai, trong mắt của Thiên Chúa, tôi cũng là một tội nhân, thậm chí tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa hơn những người khác . Tội lỗi của tôi có thể không thể được dung tha. "Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài."(TV. 130, 3-4)

Chúa Giêsu nói. "Các con hãy yêu thương thù địch các con" bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể tha thứ cho người khác. Hận thù không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ thù, đừng nói chi là cầu nguyện cho họ. Tôi phải yêu thương và tha thứ cho kẻ thù vì tôi muốn thuộc về con cái của Chúa Cha trên trời đầy lòng thương xót. "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ."(Lc. 6, 36)

Chúa Cha trên trời yêu thương tất cả con cái của mình cho dù chúng tốt lành hoặc xấu xa. Ngài yêu thương những người tội lỗi và sai Con Một là Chúa Giêsu đến thế gian để cứu họ khỏi tội lỗi. Là con của Thiên Chúa, tôi phải cầu nguyện cho kẻ thù vì Thiên Chúa muốn cứu tất cả con cái của ngài. " Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương."(Mt. 5, 45)

Trở thành con của Cha trên trời là điều quan trọng nhất đối với mỗi cá nhân. Sau cuộc đời này, những người con của Cha trên trời sẽ ở với Ngài trong Nước Trời. Nếu không phải là những người con của Thiên Chúa, họ sẽ không phải là người được thừa hưởng Nước Trời.

Chúa Giêsu đã nói: "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."(Mt. 5, 20) Là một người Kitô hữu, tôi phải sống với những tiêu chuẩn ứng xử cao hơn như Chúa Giêsu đã dạy; nếu không, tôi có thể mất ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu thương tha nhân, kể cả kẻ thù như Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho tội lỗi của con.

"Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."(TV. 136, 1)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa - Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Sunday 2-23-20

Gospel MT 5: 38-48

Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand over your cloak as well. Should anyone press you into service for one mile, go for two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow. "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."

Reflection:

Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill."(Mt. 5, 17) The Jews lived with the law of Moses, the law of just like "an eye for an eye and a tooth for a tooth."(Mt. 5, 38) Jesus taught the law of love should be on top above the law of just.

Why did Jesus say, "Love your enemies?" First, "If you do not forgive others, neither will your heavenly Father forgive your transgressions."(Mt. 6, 15) Second, in the eyes of God, I am also a sinner, even I have sinned against God more than others. My sins might be intolerable. "If you, LORD, keep account of sins, "Lord, who can stand? But with you is forgiveness and so you are revered."(Ps. 130, 3-4)

Jesus said. "Love your enemies" because only love can forgive others. Hatred can never forgive enemies, not mention to pray for them. I have to love and forgive enemies because I want to belong to the children of the heavenly Father who is full of mercy. "Be merciful, just as [also] your Father is merciful."(Lk. 6, 36)

The heavenly Father loves all his children whether they are good
or bad. He loves sinners and sent the Son Jesus to the world to save them from sins. As the children of God, I must pray for the enemies because God wants to save all the children. "The heavily Father makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust (Mt. 5, 45)

Be the children of the heavenly Father is the most important thing for each individual. After this life, the children of the heavenly Father will be with him in the kingdom of heaven. If not the children of God, they will not the heir.

Jesus said, "I tell you unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven."(Mt. 5, 20) As a Christian, I must live with the higher standards of conduct as Jesus taught; otherwise, I might lose the salvation of God.

O' Lord Jesus, help me to love others including my enemies as you love and forgive my sins.

"Praise the LORD, for he is good; for his mercy endures forever."(Ps. 136, 1)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC-THÁNH CA TIN MỪNG CN7TN-A PDF Print E-mail

ly hoang

THÁNH CA TIN MỪNG - CN7TN-A
Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn. HXLy

Tin Mừng của Chúa nhật tuần trước, chúng ta thấy đối với Chúa Giêsu việc làm hoà với nhau còn cấp bách hơn cả việc dâng của lễ cho Chúa: Khi các ngươi lên đền thờ dâng của lễ mà sực nhớ người anh em có điều chi bất bình thì hãy để của lễ đó, trở về làm hoà với người anh em trước đã rồi mới đến mà dâng của lễ sau. Còn trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Người đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù, phải thoả mãn cả những đòi hỏi phi lý nhất của kẻ khác: Nếu các con bị vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện các con để cướp lấy áo trong thì hãy cho nó lấy cả áo ngoài nữa. Nếu ai bắt các con đi một dặm thì hãy đi với nó hai dặm. Điều Chúa đòi hỏi qua những trường hợp cụ thể được nêu lên ở trên, đó là phải đi cho tới tận cùng của tình yêu thương, hãy hết lòng với người khác dù người đó chính là kẻ thù của mình. Những đòi hỏi đó xem ra chẳng thực tế chút nào, nhưng lại là những đòi hỏi chính yếu của thời cứu độ, của thời mà trong đó tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, như lời Người đã phán: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con, như vậy các con mới được trở nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời vì Ngài cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mua xuống trên kẻ dữ cũng như người lành.

Hãy yêu thương kẻ thù. Chúa Giêsu bảo chúng ta phải vượt lên trên cái lẽ thường tình . Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được điều đó, chúng ta mới xứng đang là con cái Thiên Chúa và mới trở nên giống Ngài, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành cũng như trên kẻ dữ.
Chúa Giêsu không phải chỉ truyền dạy chúng ta mà chính Ngài đã làm gương trước cho chúng ta trong việc thực thi giới luật yêu thương này. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, ngay cả trong khi chúng ta còn nằm trong tội lỗi, còn quay lưng chống lại Ngài như lời thánh Phaolô trong bức thư gởi tín hữu Rôma đã viết: Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, đó là khi chúng ta còn tội lỗi, thì Đức Kitô đã chết để chúng ta được sống.
Đúng thế, Ngài luôn luôn mong ước những điều tốt, những điều phải cho những kẻ bách hại Ngài. Ngài chịu đau khổ và chịu chết để những ai bắt Ngài phải đau khổ và phải chết được hết đau khổ và chết chóc. Trước sự từ chối của con người không đáp trả tình thương yêu của Ngài, Ngài vẫn duy trì cái quyết định tuyệt đối của Ngài, đó là yêu thương chúng ta mãi mãi.

Một trong những đặc tính nổi bật của tình yêu nơi Thiên Chúa đó là sự tha thứ. Ngài đã sánh ví mình như người mục tử tốt lành lên đường tìm kiếm con chiên lạc. Và khi đã tìm thấy thì vác nó trên vai và đem về nhà. Rồi Ngài đã xác quyết: Một kẻ tội lỗi ăn năn sám hối sẽ làm cho cả thiên đàng vui mừng hơn là 99 người công chính không cần sám hối ăn năn. Không phải những kẻ khoẻ mạnh là là những người đau yếu mới cần đến thầy thuốc. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi biết đường sám hối ăn năn. Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập giá để làm gì nếu không phải là để tha thứ cho chúng ta. Trong giây phút đớn đau nơi thập giá, Ngài cũng đã thứ tha cho tất cả những kẻ độc ác đã hành hạ Ngài bằng lời van xin: Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.

Với sức tự nhiên của con người, chúng ta khó vượt qua những yếu đuối của bản năng. Bản năng đòi sự công bằng tự nhiên: Mắt đền mắt, răng đền răng (Mt.5,38) là lẽ thường. Vì trong bản năng của con người có một động lực tiềm ẩn của sự báo thù do tội nguyên tổ. Khi chúng ta giận dữ thì cơn giông bão hận thù và ghen tương nổi lên trong lòng như một khao khát đốt cháy tâm can. Chúng ta rất khó cầm lòng để có sự bình tĩnh mà xét xử hơn thiệt. Người ta thường nói giận mất khôn . Đôi khi trong cơn giận dữ lại có người còn thêm dầu vào lửa , thì cơn giận càng có cơ hội bốc cháy. Những giận hờn, thù ghét chua cay và những gian dối che phủ mất lòng nhân ái. Hành động khi giận dữ dễ đưa đến những hậu qủa tác hại vô lường.
Lạy Chúa, trên thập giá, Chúa đã nêu gương tha thứ cho những kẻ giết Chúa. Xin thương củng cố tình thương của Chúa trong trái tim con, để mỗi ngày con được tiến thêm và kiên trì đi trên con đường yêu thương của Chúa cho đến cùng. Xin thánh hóa tình yêu trong con, cho con biết yêu mến mọi người. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
ThanhCa TinMung CN7 TNA.mp3
12.2MB

-----------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA CN7TN-A PDF Print E-mail

NĂM PHỤNG VỤ 2020.A
LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN
"HÃY YÊU KẺ THÙ !
NHƯ VẬY ANH EM MỚI ĐƯỢC TRỞ NÊN CON CÁI
CỦA CHA ANẤNG NGỰ TRÊN TRỜI.
Tin Mừng Matthêu 5, 44-45
Hát 1 thánh ca khai mạc
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh
vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người.
Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy,
để sau này đạt tới phúc trường sinh.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Sách Lễ, Lời nguyện Tuần 25 TN)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Tin mừng theo T. Matthêu 5,38-48.
Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mọi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào. Không chia sẻ.
1. "Ai xin thì hãy cho. Ai vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi". (câu 42).
Điều răn mới cũng là luật yêu thương Chúa Giêsu truyền dạy môn đệ khác với sự khôn ngoan thế gian, ngược lại tính tham lam, ích kỷ của con người. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi người khốn khó, đồng thời cũng ý thức mình chỉ là người quản lý tài sản của Thiên Chúa, là tôi tớ của Ngài. Nhớ lại Tám Mối Phúa thật! "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." (Mt 5,7). Hôm nay, tôi thấy mình đã sống như thế nào?
.........................................................................................................
........................................................................................................
2. "Hãy yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." (câu 44).
Trong cuộc sống, đã có ai thi hành lời Chúa dạy ở đây? Đã có khi nào bạn chối từ hay làm theo chưa? Hãy nhớ lại tâm tình hay cảm xúc của mình những lúc đó. Chúa Giêsu nói : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Gioan 14, 23). Trong kinh Lạy Cha, Chúa dạy các môn đệ cầu xin :"Xin tha nợ cho chúng con như chúng con...". Vậy làm theo lời Chúa dạy thì được gì? được hay mất?
.........................................................................................................
........................................................................................................
3." Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời." (câu 45)
Cái được lớn nhất chính là đây, mà chúng ta không thể lấy gì mua được. "ĐƯỢC TRỞ NÊN CON CÁI của CHA ANH EM ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI." Ai tin vào danh Đức Giêsu thì "Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa" (Gioan 1,11). Được quyền trở nên con Thiên Chúa không miễn trừ chúng ta nổ lực sống theo lời Chúa Giêsu dạy. Ngài ban cho chúng ta khả năng để thực hiện điều mà tự
sức mình không làm nỗi. Đó là Lời Chúa, Thánh Thần và Thánh Thể. Ba hồng ân này đã giúp gì cho tôi trở nên con cái của Cha trên trời?
.........................................................................................................
........................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết thúc. Thánh vịnh Đáp ca 102
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Như người cha chạnh lòng thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Sáng danh...
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN.
• Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
...............................................................................................
• Đọc bài đọc 2, trích Thư gởi tín hữu Côrintô, ch.3,16-23,
T. Phaolô nói 2 lời nhắc nhở chúng ta suy nghĩ để hành động:
1. "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? (c.16)
2. "Anh em thuộc về Đức Kitô" (c.23)
Tôi chọn 1 lời để xem mình đã biết, đã hiểu và sống lời này như thế nào trong thời gian qua. Và cần thay đổi điều gì ?
.........................................................................................................
........................................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Khi các đôi tân hôn hỏi tôi làm sao để hôn nhân của họ được hạnh phúc, tôi khuyên họ: "Có 3 từ kỳ diệu: xin phép, cảm ơn và xin lỗi". Đó là những từ xuất phát từ "Tinh thần nghèo khó". (mối phúc thứ nhất).
Đừng xâm lấn : xin phép. Bạn có thấy tốt khi làm điều này không? Đối thoại trong gia đình, chồng vợ trao đổi với nhau. "A, anh đã làm điều này cho em! Cảm ơn anh! Em cần nó". Và rồi chúng ta luôn sai lỗi, chúng ta vấp, hãy nói "xin lỗi". Và đôi khi các đôi vợ chồng mới cưới nói với tôi: "Điều thứ ba là khó nhất", xin lỗi, xin tha thứ. Bởi vì lòng kiêu ngạo không để chúng ta làm điều đó. Chúng ta không thể xin lỗi, chúng ta luôn có lý. Đó không phải là nghèo khó. Ngược lại, Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ; thật không may là chính chúng ta lại mệt mỏi cầu xin sự tha thứ. Mệt mỏi cầu xin tha thứ là một căn bệnh tồi tệ.
Tại sao khó xin tha thứ? Bởi vì nó làm cho hình ảnh đạo đức giả của mình bị hạ thấp. Tuy nhiên, sống mà cố gắng che giấu những thiếu sót của chính mình thì thật mệt mỏi và đau khổ.
Chúa Giêsu Kitô nói với chúng ta: nghèo khó là cơ hội cho ân sủng; và chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi sự mệt mỏi này. Chúng ta được trao ân huệ nghèo khó về tinh thần, vì đây là con đường đi vào Nước Thiên Chúa.
(trích Huấn dụ Thứ Tư, 5/2/2020)
liên lạc : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website: giadinhctc.com

--------------------------

 
BÁNH SỰ SỐNG - CN7TN-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen
Feb 20 at 10:30 AM

Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A

CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

TIN MỪNG : Mt 5,38-48

Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đã nghe Chúa kiện toàn Lề Luật như thế nào. Hôm nay, chúng ta chú ý đến một vài điều răn căn bản của Chúa và cố gắng mang ra thực hành.

Chúa cho chúng ta biết phải sống yêu thương như thế nào. Đây là tâm điểm của đạo công giáo. Sở dỉ Chúa kiện toàn Lề Luật là vì theo phương pháp giáo dục của Chúa, Chúa thích nghi với trình độ của con người. Đối với dân Do thái thời bấy giờ, trình độ hiểu biết của họ thấp kém, Chúa dạy cho họ những gì cần thiêt thôi, nhưng đến thời bây giờ, Chúa dạy chúng ta phải vươn cao lên. Yêu người phải yêu trọn vẹn, yêu đến mức độ tối đa.

Thời xa xưa, anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo : đừng chống cự với người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ má bên kia ra nữa...Thời xưa, người ta chỉ cần công bằng, hôm nay phải vượt qua ranh giới công bằng để yêu thương thực sự, không chống lại kẻ ác, nhẫn nhục chịu đựng và chấp nhận chịu mọi khổ nhục vì yêu mến Chúa. Điều nầy vượt xa sức chịu đựng của chúng ta và không mấy ai trong chúng ta dám làm. hãy nhìn Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, một tiếng nói của Ngài làm cho cả một toán lính phải ngã sấp mặt xuống đất, nhưng chúng ta thấy gì ? Ngài cho họ chỗi dậy và nộp mình cho họ. Chúa đã làm như Ngài đã nói. Chúa không bảo Phêrô chém mấy tên lính hung hăng kia mà bảo ông xỏ gươm vào vỏ. Chúng ta dám nhịn nhục như Chúa không ? Các thánh tử đạo đã làm được, còn chúng ta ? Khó lắm ! Nhưng chúng ta phải cố gắng đạt đến mức độ yêu thương đó. Muốn thế, chúng ta không thể tự mình làm được. Phải cần sự trợ giúp của Chúa.

Thánh Phaolô đã nói : " Tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa". " Tôi có là gì là do ơn Chúa mà thôi".. Chúng ta chỉ có thể yêu thương như Chúa, khi chúng ta cùng sống với Chúa, mặc lấy những tâm tình của Chúa. Vì chúng ta chỉ là tro bụi.

Chúa còn đòi buộc chúng ta nhiều hơn : " Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng từ chối". Như thế thì làm sao sống được ? Chúng ta nghĩ như thế. Đối với Chúa, vẫn có thể được. Nếu thế thì người ta sẽ tước đoạt tất cả những gì chúng ta có. Thông thường thì chúng ta muốn có thật nhiều để sống thoải mái, không bị áp lực. Chúng ta có một đồng, chúng ta lại muốn có nhiều hơn và càng nhiều càng tốt. Còn người anh em khác thì : sống chết mặc bay. Đó là định luật của thế gian. Chúa thì ngược lại. Chúa muốn nói gì ở đây ? Chúa không cấm chúng ta có của, Chúa không bảo chúng ta đem tất cả gia sản chúng ta biếu không cho người khác, mặc dù Chúa bảo chàng thanh niên giàu có : " Hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo rồi lại đây theo Ta".

Đó là những trường hợp đặc biệt, thông thường thì chúng ta phải lo cho gia đình, chúng ta phải có đủ để sống. Chúa dạy chúng ta cầu xin Cha trên trời cho chúng ta cơm bánh hằng ngày kia mà ! Ở đây, Chúa muốn chúng ta cứu giúp những người anh em nghèo khó, cần những gì để sống. Chúng ta không thể làm ngơ trước sự nghèo đói của người anh em. Khi chúng ta dư thừa và người anh em, thiếu thốn, chúng ta phải cho họ những gì có thể giúp họ vượt qua cơn túng quẩn. Tiền bạc của cải của chúng ta là hồng ân Chúa ban, phải chia xẻ cho những người anh em nghèo khổ. Chúng ta nhớ Chúa chúc phúc cho ai ? Không cho những kẻ giàu có, chỉ biết ăn xài phung phí mà quên Ladarô nghèo đói trước cửa nhà mình. Hãy cho đi thì anh em sẽ được cho lại, Chúa đã nói như vậy.

Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở đó, Ngài đòi buộc chúng ta tiến xa hơn trên con đường yêu thương. " Phải yêu kẻ thù". Đây là một điều khó hơn. Đây là chóp đỉnh của bác ái kitô giáo. Chúa đã nói : " Anh em được công trạng gì khi thương những người thương anh em?" Đúng thế ! Yêu thương kẻ thù mới đáng giá. Chúng ta cần hiểu rõ lời Chúa nói : Phải yêu thương kẻ thù. Yêu thương chứ không phải chỉ nhịn nhục sơ sài, chỉ không trả thù hay không giận ghét mà thôi, phải yêu thương họ. Đây mới là điều phải làm.

Yêu thương kẻ thù. Những kẻ gần kề chúng ta, những kẻ thù xa trong xã hội... Nếu kể ra thì kẻ thù chúng ta nhiều vô kể. tức là Chúa bảo yêu thương mọi người gần xa, những người gây khốn khổ cho chúng ta. Làm sao yêu thương họ ? Chúa chỉ cho chúng ta một phương pháp là noi gương Cha trên trời. Biết bao nhiêu người ghét Chúa, căm thù Chúa, Chúa vẫn yêu thương họ, vẫn cho họ gia tài của Chúa, mặt trời mặt trăng, cả vũ trụ của Chúa. Chúa vẫn cho họ những gì tự họ không thể làm ra được. Họ vẫn vui hưởng ánh sáng măt trời của Chúa, vũ trụ của Chúa, sức khỏe, tài năng... Chúng ta hãy làm như Cha chúng ta. Đừng vì một lý do nào mà không yêu thương. Phải trọn lành như Cha trên trời. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét anh em". Chúa Giêsu đã làm như thế. Chúng ta cũng hãy làm như thế.

Nghĩ cho cùng, chúng ta làm cho Chúa bực bội từng lúc vì những lỗi phạm của chúng ta, Chúa đâu trách phiền chúng ta ! Ngược lại, Chúa Giêsu luôn tha thứ cho chúng ta và hơn thế nữa, Ngài đến với chúng ta và cho chúng ta ăn lấy Ngài, sống làm một với Ngài. Hãy yêu thương như Ngài, với Ngài, chúng ta mới mang lại bình an cho chúng ta và cho mọi người.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

----------------------------

 
CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - YÊU THƯƠNG KẺ THÙ PDF Print E-mail

phung phung

- Muốn đọc các bài suy niệm xin vào trang web http://suyniemhangngay.net/

- Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/langthangchieutimsuyniemhangngay

- Muốn nhận Suy Niệm Hàng Ngày xin gởi e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it với chủ đề "Muốn nhận SNHN"

- Không muốn nhận SNHN, xin e-mail về This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it với chủ đề "Không muốn nhận SNHN"

===============================================

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Một câu chuyện vui kể rằng, trong buổi hội thảo giao lưu với đề tài tha thứ tại một giáo xứ nọ, vị Linh mục hỏi những người có mặt, ai trong số họ sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều giơ tay, trừ một ông lão ngồi bên dưới.

– Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?

– Tôi không có kẻ thù.

– Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?

– 90 tuổi.

– Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.

– Ông lão cao giọng nói: "Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!"

Sống trên đời, giữa chúng ta có nhiều khác biệt về tuổi tác, sở thích, quan điểm. Cuộc sống trần gian cũng là một mớ hỗn độn những cạnh tranh, bon chen, tính toán. Sự cạnh tranh bon chen trở nên nghiệt ngã, tới mức người ta loại trừ nhau. Trong lãnh vực thương mại ngày nay, người ta hay nói: "Thương trường là chiến trường." Tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là một thứ lý luận nguy hiểm, cho thấy sự ích kỷ tới mức hoang dã. Vì trong chiến trường, người lính phải đối diện với quân thù. Họ buộc phải giết đối phương để sống, vì không còn chọn lựa nào khác. Tuy vậy, trong thương trường, mưu mô gài bẫy để hủy diệt và loại trừ người khác là một thứ thương mại vô đạo đức. Danh từ "kẻ thù" được dùng để chỉ những người đối nghịch với mình. Người bị gọi là "kẻ thù", tức người đó trở nên mối nguy hiểm cho người khác. Trong quan niệm thông thường, người ta chủ trương "không đội trời chung" với kẻ thù.

Nhưng, không kể nơi chiến trường máu lửa, thì kẻ thù là ai? Suy cho cùng, kẻ thù là người không đồng quan điểm với chúng ta. Sự khác biệt nơi những cá nhân đáng lẽ tạo ra một cuộc sống phong phú đa dạng, thì trong nhiều trường hợp lại là nguyên cớ dẫn tới đối nghịch, hiềm thù. Kết án một người là "kẻ thù" nhiều khi do chủ quan và do cái nhìn phiến diện. Nhiều người coi mình là mẫu mực, là tiêu chuẩn cho cách đối nhân xử thế, nên người nào không giống mình thì họ kết án là "kẻ thù." Do quan niệm này, trong xã hội của chúng ta, biết bao mâu thuẫn và thậm chí có những án mạng đã xảy ra. Có những người coi nhau như kẻ thù, khi đang cùng nhau ngồi trên bàn nhậu, hay khi cùng tham dự một tiệc cưới, và vì một câu nói hay một mâu thuẫn nhỏ đã trở thành sát nhân, lấy đi mạng sống của người đồng bàn. Sự ích kỷ tham lam đã biến các thành viên trong cùng một gia đình thành kẻ thù không đội trời chung. Những anh chị em cùng máu huyết, chỉ vì vài mét vuông đất, hoặc vì không hài lòng do việc chia tài sản thừa kế, đã coi nhau như kẻ thù. Họ kiện nhau ra tòa án và không còn muốn nhìn mặt nhau. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, người ta dễ quên tình huynh đệ, bằng hữu, làng xóm thân cận, để biến thành kẻ thù.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta, không chỉ yêu mến những ai làm ơn cho mình, nhưng còn yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Đọc Phúc Âm, chúng ta thấy, Chúa Giêsu có những đối phương. Đó là một số người biệt phái và luật sĩ. Họ là những người luôn dò xét để chỉ trích cách sống của Chúa, nhất là tương quan của Người với các tội nhân. Tuy vậy, mặc dù lên án họ với những lời nói gắt gao, không bao giờ Chúa coi họ là những kẻ thù. Chúa muốn chỉ cho họ thấy quan niệm cực đoan của họ. Người cũng mời gọi họ có cái nhìn thiện cảm với các tội nhân. Bởi lẽ, là con người, không ai hoàn thiện. Chúa cũng muốn cho họ hiểu sứ mạng của Người khi đến trần gian là để cứu vớt các tội nhân, như thày thuốc chăm sóc và giúp cho bệnh nhân được lành. Người kêu gọi: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mt 5,44-45).

"Yêu thương kẻ thù" là nét ưu việt của Kitô giáo. Trong Cựu ước, người Do Thái áp dụng luật "mắt đền mắt, răng đền răng", tức là được phép làm cho người khác đúng như mức độ họ đã gây ra thiệt hại cho mình. Khái niệm "đồng loại" trong luật Cựu ước có ý chỉ người Do Thái, còn những người khác thì không phải đồng loại. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu làm thay đổi quan niệm truyền thống này, đồng thời hướng tới sự tha thứ không giới hạn. Chính Chúa đã thực hiện điều Người rao giảng, khi chịu treo trên thập giá. Trong hơi thở yếu ớt lúc sắp lìa trần, Người xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hình mình, vì họ không biết việc họ làm (x. Lc 23,34). Noi gương Chúa Giêsu, Thánh Têphanô Phó tế, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, cũng đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình (x. Cv 7,60). Lời cầu nguyện ấy nói lên sự tha thứ mà vị tử đạo dành cho những người giết hại mình. Sự tha thứ ấy đã đem lại cho vị tử đạo sự bình an và thanh thản tâm hồn.

Cầu nguyện và tha thứ cho những người làm hại mình, chúng ta cũng nỗ lực để đừng trở nên "kẻ thù" của những người xung quanh. Có những người đã trở nên nỗi ám ảnh đối với môi trường sống, ví dụ hiện tượng ngày càng nhiều thanh niên "ngáo đá" do dùng ma túy. Họ trở nên nỗi sợ cho gia đình và làng xóm, khu phố. Nhiều người khác, do lối sống thực dụng, dùng mưu mô mánh lới lừa đảo, bất chấp danh dự và quyền lợi của người khác, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản, lỗi đức công bằng. Họ đang biến mình thành "kẻ thù" của những người xung quanh.

Để sống một cuộc đời bình an, Ông Bà chúng ta dạy: hãy thêm bạn bớt thù. Đáng tiếc, trong bối cảnh xã hội hôm nay, người ta đang có khuynh hướng làm ngược lại. Thay vì hợp tác huynh đệ để cùng nhau giảm thiểu tội ác, chung sống hòa bình, thì người ta muốn hủy diệt và loại trừ nhau. Ông cụ 90 tuổi trong câu chuyện ở đầu bài viết không có kẻ thù, không phải vì ông quảng đại tha thứ, nhưng nếu ai làm mất lòng ông thì ông sẵn sàng giết họ.

Lấy oán hận đáp lại oán hận, thì hận thù sẽ chồng chất. Giáo lý Phật giáo cũng dạy: "Hận thù diệt hận thù. Đời này không có được. Không hận, diệt hận thù. Là định luật ngàn thu" (Tức là đem hận thù diệt hận thù hay lấy oán trả oán thì oán càng thêm. Còn không đem oán trả oán thì đó mới là định luật ngàn thu). Quảng đại tha thứ, từ bỏ hận thù, chung sống huynh đệ, đó là điểm gặp gỡ chung giữa Kitô giáo và Phật giáo.

Thánh Phanxicô đã cầu nguyện với Chúa: "Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa" (Kinh Hòa bình). Ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta trở nên những khí cụ bình an trong cuộc sống chao đảo và đầy bạo lực này. Trước khi trở nên khí cụ bình an, mỗi chúng ta phải cảm nghiệm sự bình an tâm hồn qua việc sẵn lòng tha thứ cho anh chị em mình.

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23, 24). Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá. Ước chi đó cũng là lời cầu nguyện của chúng ta, mỗi khi chúng ta bị xúc phạm hoặc khinh chê. Chúng ta chỉ có thể thốt lên lời cầu nguyện này, nếu cuộc sống chúng ta thấm đượm tinh thần của Tin Mừng, và Lời Chúa luôn cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, nhờ đó, chúng ta có cái nhìn yêu thương như cái nhìn của Chúa và trái tim quảng đại như trái tim của Người.

ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên

--------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 1958