mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3809
mod_vvisit_counterHôm Qua7133
mod_vvisit_counterTuần Này3809
mod_vvisit_counterTuần Trước49697
mod_vvisit_counterTháng Này176626
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15779037

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN6TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 20-2-20

   CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. (8: 27-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại." Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người"

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ của mình nếu họ biết ngài là ai. Ông Phêrô như là người phát ngôn cho các môn đệ khác đã thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thầy là Ðấng Kitô." (Mc 8, 29)

Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn họ hiểu chính xác ngài là ai. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian đến cứu con người khỏi tội lỗi của họ và quyền lực của hoả ngục đời đời nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về sứ vụ của ngài: "Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại."(Mc. 8, 31)

Nếu Chúa Giêsu chỉ là một tiên tri như bất kỳ vị tiên tri nào đó thì tội lỗi của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Một tiên tri chỉ là một con người đơn thuần và cũng một tội nhân như tôi, do đó, một tiên tri không phải là một vị cứu tinh. Còn hơn là một tiên tri, chỉ có Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa như là một sự hiến tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa để cứu con người khỏi tội lỗi bằng máu của Người.

Chúa Giêsu đã chấp nhận đau khổ, cái chết nhục nhã và sống lại vào ngày thứ ba như ngài đã nói. Sám hối tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu là điều cần thiết cho cả nhân loại được cứu rỗi.

Không ai đổ máu để cứu tôi khỏi tội lỗi mà là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Giêsu có nghĩa là cứu rỗi và Kitô có nghĩa là người được xức dầu đến trong thế gian để cứu tất cả mọi dân tộc.

"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Gal. 2, 20 )

Bình an của Chúa Giêsu Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Chúa Kitô.

--

Bible sharing - Thursday 2-20-20

Gospel MK 8: 27-33

Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him.

He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this, he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do."

Reflection:

Jesus asked his disciples if they knew who he is. Peter as a spokesman for the other disciples said to Jesus, "You are the Christ."(Mk. 8, 29) Christ means the anointed one, or God's chosen one like a priest, a king or a prophet in the old testament.

However, Jesus wanted them to understand correctly who he was. Jesus is the Son of God, a Savior of the world to save the human from their sins and the power of eternal hell through his passion, death, and resurrection. Jesus told the disciples about what his mission would be when saying, "the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days."(Mk. 8, 31)

If Jesus is just a prophet like any prophet, my sins still remain. A prophet is just a mere human being and a sinner like me, therefore, a prophet is not a savior. More than a prophet, only Jesus is the Son of God as a pure sacrifice offering to God to save the human from sins by his shedding blood.

Jesus accepted the passion, death, and rose again on the third day as he said. To repent from sins and believe in Jesus are essential for all humankind to be saved.

No one shedding blood to save me from sins but Jesus Christ, the Son of God and a Savior of the world. Jesus means salvation, and Christ means the anointed one coming to the world to save all nations.

"I live, no longer I, but Christ lives in me; insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Gal. 2, 20)

Peace of Jesus Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM 20-2-2020 PDF Print E-mail

Hong Nguyen
Feb 19 at 3:08 PM

THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A

          BÁNH SỰ SỐNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 27-33)

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

BẠN VÀ TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA
"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?", câu hỏi mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi xưa cũng là câu hỏi mà Người muốn mỗi người phải trả lời. Rất dễ dàng để có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này khi dựa vào sách Giáo lý: Người là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa. Nhưng thật ra, Chúa Giêsu muốn một câu trả lời từ chính kinh nghiệm của niềm tin, từ chính cõi lòng của BẠN VÀ TÔI.

Thánh Phêrô, đại diện cho các môn đệ, sau khi chứng kiến những dấu lạ mà Chúa Giêsu thực hiện đã nhận ra Người là Đấng Kitô. Nhưng quan điểm của họ về Đấng Kitô hoàn toàn khác xa với bản tính đích thực của Đấng Cứu Thế như Chúa Giêsu diễn đạt: Người phải chịu đau khổ, bị giết chết... Điều đó vượt quá trí hiểu của Phêrô: Làm sao Con của Thiên Chúa Tối Cao lại có thể chịu đau khổ và bị giết chết được!

Cũng giống như các môn đệ khi xưa, đôi khi trong cuộc sống chúng ta muốn có một Thiên Chúa theo ý chúng ta. Đối diện với những bất công, chúng ta muốn Thiên Chúa phải ra tay tiêu diệt tất cả; đối diện với những bệnh tật, khổ đau, chúng ta muốn Thiên Chúa chữa lành ngay tức khắc... Để rồi chúng ta quên mất Thiên Chúa có cách của Ngài. Con đường mà Đấng Kitô giải cứu nhân loại lại là con đường thập giá. Chúng ta sẽ không thể nói một cách đúng đắn Chúa Giêsu là ai nếu chúng ta không chiêm ngắm và bước theo con đường mà Người đã đi. Thập giá chính là biểu tượng của sức mạnh tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng lân tuất, xin cho chúng con mỗi ngày biết cảm nhận và nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con qua mầu nhiệm Cứu độ. NHỜ THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG chúng con thêm lòng can đảm, tín thác để đón nhận những thập giá trên đường đời, hầu mai ngày được hưởng vinh phúc cùng với Chúa trên Nước Trời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THỨ TƯ CN6TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 19-2-20

CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (8: 22-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi". Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai."

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu nói: "Đối với con người, điều này là không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, tất cả mọi thứ đều có thể. Thần (Mt. 19, 26) Với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh tật bằng lời nói của mình. Ngay cả Chúa Giêsu cũng có thể gọi người chết ra khỏi lăng mộ.

Tại sao Chúa Giêsu chữa bệnh mù dần dần trong Tin Mừng hôm nay? Theo một nghĩa nào đó, Chúa Giêsu có thể có ý định dạy về đức tin ngày càng tăng của mỗi người. Niềm tin của mỗi người cũng cần tăng một cách từ từ. Càng biết nhiều thì tôi càng yêu nhiều. Càng yêu nhiều, tôi càng tin hơn. Cuối cùng, đức tin của tôi dựa trên tình yêu của tôi dành cho Thiên Chúa nơi tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa! Xin mở mắt đức tin để chúng con có thể nhìn thấy Chúa nơi những người bé mọn một cách rõ ràng hơn vì phụng sự những người bé mọn chính là phụng sự Chúa.

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, ngươi Kitô hữu.

--
Bible sharing - Wednesday 2-19-20

Gospel MK 8: 22-26

When Jesus and his disciples arrived at Bethsaida, people brought to him a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. Putting spittle on his eyes he laid his hands on the man and asked, "Do you see anything?" Looking up the man replied, "I see people looking like trees and walking." Then he laid hands on the man's eyes a second time and he saw clearly; his sight was restored and he could see everything distinctly. Then he sent him home and said, "Do not even go into the village."

Reflection:

Jesus said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."(Mt. 19, 26) With the power of God, Jesus could heal the sick by his word. Even Jesus could call the dead out of the tomb.

Why does Jesus cure blindness gradually in today's Gospel? In a certain sense, Jesus may intend to teach the growing faith of everyone. Everyone's trust also needs to gradually increase. The more I know, the more I love it. The more I love, the more I believe. Finally, my faith is based on my love for God in others.

Lord Jesus, I trust you! Open your eyes of faith so that we can see You more clearly in the little ones because serving the little ones is serving You.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------------

 
CAC BAI ĐỘC GỈA GỞI TỚI - LÀM SAO YÊU KẺ THÙ ? PDF Print E-mail

Chi Tran
Feb 19 at 10:51 AM

LÀM SAO YÊU ĐƯỢC KẺ THÙ?

Tình yêu đáp lại tình yêu. Tình yêu là điều kỳ diệu, tình yêu là phép mầu, tình yêu mang lại một sức sống mới, và tình yêu là bến bờ của hạnh phúc. Tình yêu luôn cho và nhận từ người mình yêu. Thế giới trở này nên tốt đẹp hơn khi con người sống thương yêu nhau. Tình yêu đó không chỉ trên bình diện vợ chồng, nhưng còn là tình yêu thương giữa con người với nhau.

Tình yêu càng trở nên vĩ đại hơn khi người ta yêu thương kẻ thù, điều này chúng ta được nghe từ lời dạy của Chúa Giêsu, "Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em".Với bản tính tự nhiên, con người chỉ yêu thương người mình yêu. Chẳng ai lại đi yêu kẻ thù. Phải chăng lời giáo huấn này đi ngược lại với cách suy nghĩ và hành xử con người trong thời đại này.!

Chẳng ai điên dại lại thương yêu và làm phúc cho kẻ nhẫn tâm làm hại đời mình. Ngay cả trong đạo luật của người Do thái ngày xưa cũng bảo rằng, "Mắt đền mắt; răng đền răng". Luật ăn miếng trả miếng. Chẳng ai dại gì đưa má cho người ta vã. Phải chăng lời giáo huấn này chỉ là lý thuyết trừu tượng.Thế thì tại sao Chúa Giê-su muốn chúng ta sống và thực hiện sứ điệp này? Ngài muốn chúng ta hãy đi ra khỏi bản năng tự nhiên của con người, bước lên một bậc cao hơn, đó là yêu kẻ thù và làm phúc cho họ. Ngài nói: "Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em..."

Cậu bé 18 tuổi ôm và nói lời tha thứ cho nữ cảnh sát vào nhầm nhà, và bắn chết anh trai ở 26 tuổi.Trong lúc, anh đang ăn kem và xem TV trong chính căn hộ của mình. Nữ sĩ cảnh sát đã đi vào nhầm căn hộ ở tầng 4 trong khi cô ở tầng 3. Cô ta nói rằng, cô tưởng Botham là kẻ trộm đột nhập vào nhà mình nên co ta đã rút súng và bắn anh ta.

Thứ 4 ngày 2 tháng 10 năm 2019 , tòa án bang Dallas đã ra phán quyết dành cho Guyger, kẻ phạm nhân là 10 năm tù, điều này đã khiến những người chứng kiến phiên xử bên ngoài phòng xử án rất tức giận, họ cho rằng, phán quyết của tòa án là không công bằng và quá nhân từ. Nhưng ở ngay tại phòng xử án, Brandt Jean, em trai của nạn nhân đã có hành động khiến mọi người xúc động. Cậu nói với phạm nhân rằng, anh trai cậu cũng tha thứ như Chúa đã tha thứ cho cô. Vfa cậu bé Brandt nói thêm: "Tôi cũng không muốn cô phải vào tù,và tôi cũng không mong muốn những điều xấu đến với cô."

Sau đó, cậu Brandt đã xin phép tòa án cho anh được ôm phạm nhân. Khi được tòa án đồng ý, họ đứng dậy và dành cho nhau một cái ôm trước tòa, Guyger phạm nhân đã bật khóc khi nhận được sự tha thứ từ Brandt, vị thẩm phán của phiên tòa Tammy Kemp cũng đã dành cho Amber Guyger một cái ôm động viên. Luật sự John Creuzot đã nhận xét về cái ôm mà Brandt dành cho Guyger pham nhân là "Một hành động đẹp về sự yêu thương, tha thứ và lòng nhân ái, điều mà chúng ta hiếm gặp trong xã hội ngày nay."
Thật vậy, Chúa Giêsu làm một cuộc cách mạng về giới luật mà trên thế gian này không có sách luật nào dạy như thế. Đó là yêu kẻ thù. Cậu Brandt là một điển hình. Một con người sống đức tin mạnh mẽ và lòng quảng đạo. Đó là quyền năng Chúa đã làm thay đổi lòng hận thù thành yêu thương và tha thứ. Đối với tình yêu của Đức Kitô, tình yêu thì không có loại trừ, không giết chết và hủy diệt. Trái lại, Ngài luôn đi tìm và cứu vớt kẻ tội lỗi để cho họ có con đường trở về với cái thiện và trở về với Thiên Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đó được chứng minh bằng cái chết, bằng sự hy sinh tủi nhục trước tòa án Philato và trên cây thập giá. Ngài đã thực hiện đức yêu thương đó khi Ngài nhìn thấy Mathêu, Gia-kêu để họ còn có cơ hội để trở về với chân lý và với tình yêu con người.

Tình yêu đó khi bị treo trên thập giá, Ngài vẫn nói lời tha thứ cho kẻ giết Ngài," Lạy Cha! Xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". Tình yêu đó được thể hiện qua hình ảnh người cha nhân từ trong dụ ngôn "Người Con Hoang Đàng", và Người Phụ Nữ Ngoại Tình đã được giải thoát và cứu chữa. Vì thế, yêu thương kẻ thù được coi như là một giới luật quan trọng nhất cho người Ki-tô hữu, mang danh Chúa Giê-su, và là một mệnh lệnh rất cần thiết trong cuộc sống con người.
Thế giới này sẽ như thế nào khi con người chỉ sống trong sự hận thù, chiến tranh, thì Lời Kinh Hòa Bình đã dạy chúng ta: "Hãy đem thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi làm." Lời kinh này là vũ khí giúp cho lòng hận thù của chúng ta được tẩy rửa bằng tình yêu thương và tha thứ. Hơn nữa, nó có sức mạnh làm thay đổi não trạng, thành kiến và cái tâm gian ác của con người, thay vào đó là một tình yêu vị tha và quảng đại.

Yêu thương kẻ thù là cách thế giúp cho con người giải thoát chính mình khỏi đau khổ và hàn gắn vết thương trong lòng vì muốn trả thù. Đồng thời, nó giúp cho chúng ta thoát khỏi sự dữ và sự ác. " Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời chúng ta đang có. Hãy cười khi ta có thể quên đi những gì chúng ta không thể thay đổi." Chúng ta đừng mất thời gian với những người sai lầm vì họ không biết việc họ làm.

Chính tình yêu và sự tha thứ sẽ làm cứu chữa vết thương tâm hồn và giải phóng chúng ta. Lấy tình yêu đáp lại oán thù. Lấy cái nhân làm sửa đổi tâm tà. Lấy cái thiện làm mối tương giao, vì chân lý cùng cuối cùng vẫn là tình yêu. Tình yêu mang lại sự hòa bình và hạnh phúc cho con người. Với quan niệm mắt đền mắt răng đền răng thì con người trong thế giới này chẳng bao giờ sống trong hòa bình và hạnh phúc, con người tự hủy diệt lẫn nhau và chiến tranh chẳng bao giờ chấm dứt.
Nếu con người cho rằng yêu kẻ thù là điên dại, thì đối với Thiên Chúa, Ngài điên dại vì yêu thương chúng ta. Khi nào chúng ta nhìn thù địch với cái nhìn của Chúa, thì gia đình này, thế giới này sẽ không còn chiến tranh, nhân loại sẽ sống trong hòa bình và yêu thương nhau hơn. Đây là điểm nổi bậc về lề luật trong Tân Ước khác so với lề luật của Cựu Ước. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật là thế. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào thế giới yêu thương hoàn hảo vượt lên trên bản năng tự nhiên của con người. Nếu người ta hành xử theo luật mắt đền mắt; răng đền răng, thì thiên đàng chỉ toàn là những kẻ đui mù và súng răng.! Nếu như Chúa xét xử chúng ta như thế thì chắc gì chúng ta sống được chăng! Dù tội con đó đỏ như son nhưng Chúa vẫn thứ tha.

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương như Chúa yêu thương con. Chỉ có tình yêu của Chúa mới làm biến đổi trái tim chay lì của con để mở ra với tha nhân. Yêu như Chúa yêu là không chỉ yêu những người con yêu thương mà là yêu cả những người đang ghét con. Thật là khó. Khó vì tình yêu của con chưa đủ lớn, khó vì con chưa vượt qua khỏi cái tôi ích kỷ hẹp hòi, vì con yêu chính mình hơn yêu tha nhân. Amen.
Lm. John Nguyễn.

----------------------------------------

 

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BA CN6TN-A PDF Print E-mail

Tinh Cao

Thứ Ba

THAM DỰ BỮA TIỆC Lời Chúa

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 1, 12-18

"Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị tình dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi tình dục đã thai nghén, thì sinh ra tội lỗi, và khi tội đã phạm rồi, thì sinh ra chết.

Anh em thân mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ. - Ðáp.

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. - Ðáp.

3) Ðang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi lòng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, thì ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con. - Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 8, 14-21

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?"

Ðó là lời Chúa.

SỐNG VÀ CHIA SẺ Lời Chúa

Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan chính yếu đến lời cảnh báo của Chúa Giêsu với thành phần tông đồ là các môn đệ nồng cốt của Người: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Thế nhưng, tiếc thay, thành phần môn đệ của Người hầu như toàn là thành phần quê mùa chất phác, hay có trí thức một chút như chàng Mathêu hay Batôlômêo cũng đầy lòng chân thành nên cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. Bởi đó, sau khi nghe Thày mình nói như vậy, các vị bảo nhau rằng: "Tại mình không có bánh", bởi các vị lại cứ tưởng Người bảo các vị đừng ăn bánh của nhóm biết phái và Hêrôđê, vì men liên quan đến bánh, mà hãy ăn số bánh mang theo thôi, trong khi đó "các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền".

Bởi thế, Chúa Giêsu đã phải giải thích cho các môn đệ tông đồ của Người biết ý nghĩa những gì Người nói về "men biệt phái và men Hêrôđê". Tuy nhiên, Người hoàn toàn nói về bánh mà thôi, liên quan đến hai lần Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, như Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: 'Mười hai thúng'. - 'Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?' Họ thưa: 'Bảy thúng'. Bấy giờ Người bảo các ông: 'Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?'"

Không thấy Thánh ký Marco cho biết thêm là các tông đồ có hiểu sau lời giải thích của Chúa Giêsu hay chăng. Nhưng, căn cứ vào lời giải thích này thì Người mới chỉ hé lộ phân nửa ý nghĩa về "men biệt phái và men Hêrôđê", men liên quan đến bánh. Nghĩa là, Người cố ý nhắc cho các tông đồ rằng tại sao các con lại sợ thiếu bánh chứ, khi Thày nói với các con rằng "các con hãy coi chừng và hãy giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê", vì Thày có thể làm cho bánh hóa ra nhiều cơ mà, như các con đã thấy đó, dù hiện nay chúng ta chỉ có một chiếc bánh mang theo. Vậy một nửa ý nghĩa kia liên quan đến chính men là gì, Chúa Giêsu hoàn toàn không hề nói tới.

Tuy nhiên, nếu các tông đồ để ý, nhất là qua những lần đụng chạm giữa thành phần biết phái và Thày của các vị, những lần cả Thày trò bị thành phần này theo dõi và hạch hỏi cùng bắt bí, sẽ hiểu được đâu là ý nghĩa của men được Thày của các vị nói tới, và căn dặn các vị phải "canh chừng và giữ mình", đó là những chủ trương sống đạo sai lạc và đời sống giả hình ham danh của họ. Chủ trương duy luật và tự công chính hóa nhờ việc giữ luật của họ bất chấp lòng nhân hậu là một thứ men, và đời sống giả hình ham danh của họ, thích ăn trên ngồi trước, làm việc gì cũng chỉ để khoe khoang lấy tiếng.

Đúng thế, gương mù gương xấu tự bản chất có tác dụng làm dậy lên tình trạng xấu xa tệ hại trong môi trường nhân sinh và gây ô nhiễm hay lây nhiễm một cách nhanh chóng. Bởi vì, nơi con người ta, vì lây nhiễm nguyên tội, vốn xu hướng về những gì là rộng rãi thoải mái và tầm thường trần tục, dễ dàng hùa theo những gì tự nhiên dễ dãi hơn là những gì khắt khe, khổ chế, khó khăn v.v. Nhất là những gì hợp với thị hiếu hay sở trường hoặc ước muốn cùng chủ trương của từng cá nhân con người. Có thể Chúa Giêsu đã lợi dụng chính lúc các tông đồ quên bánh mà nói đến men, đến gương mù gương xấu của thành phần trí thức và có thế giá dễ gây ảnh hưởng trong dân chúng, nhất là thành phần bình dân dễ tin và dễ theo, dễ bị lôi kéo, trong khi đó các tông đồ cũng ngây thơ vô tội đến độ có thể bị cuốn theo lúc nào không biết, chẳng hạn như các vị có lần đã tỏ ra ham danh chẳng thua gì nhóm biệt phái ở chỗ tranh giành ngôi thứ với nhau.

Phải, sở dĩ con người trần gian dễ bị gương mù gương xấu lôi cuốn và noi gương bắt chước là vì chính trong con người của mình họ đã có sẵn mầm mống xấu, có cùng tần số với gương mù gương xấu, dễ dàng chiều theo gương mù gương xấu. Yếu tố trong con người rất dễ nhậy cảm với gương mù gương xấu, rất dễ bốc cháy theo ngọn lửa gương mù gương xấu, theo Thánh Gicôbê trong Bài Đọc I hôm nay, đó là "tình dục" ở nơi họ, và gương mù gương xấu chẳng khác gì như một chước "cám dỗ": "Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị tình dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi tình dục đã thai nghén, thì sinh ra tội lỗi, và khi tội đã phạm rồi, thì sinh ra chết".

Trong Bài Đọc I hôm nay, Thánh Giacôbê như thể còn đề ra cho chúng ta một phương cách để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của gương mù gương xấu nữa, bởi vì, nếu "gương mù gương xấu" xuất phát từ con người, từ trần gian, một trần gian không thể nào thoát khỏi gương mù, thì ân sủng và phúc lành từ trời, được chất chứa nơi "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14), những gì chân thật nhất làm cho con người được tái sinh vào sự sống: "Anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật".

Đó là lý do Bài Đáp Ca hôm nay mới chất chứa một tâm tình rất hợp với phụng vụ Lời Chúa hôm nay, bao gồm cả Bài Đọc I lẫn Bài Phúc Âm:

1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ.

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo.

3) Ðang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi lòng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, thì ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

Thu.3.VI-TN.mp3

--
-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 1958