mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3666
mod_vvisit_counterHôm Qua9553
mod_vvisit_counterTuần Này28868
mod_vvisit_counterTuần Trước55886
mod_vvisit_counterTháng Này154158
mod_vvisit_counterTháng Trước262420
mod_vvisit_counterTất cả14509326

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN23TN0C PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 9-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (6, 12-19)

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Cầu nguyện của Đức Giêsu là một hành động của tình yêu. Đức Giêsu muốn làm hài lòng Thiên Chúa bằng cách làm theo thánh ý Thiên Chúa hơn là theo ý mình. Để đưa ra một lựa chọn quan trọng, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thiên Chúa trước tiên.

Một lời cầu nguyện là một hành động khiêm tốn. Đức Giêsu tùy thuộc vào Thiên Chúa hơn là vào chính mình. Mặc dù Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, "nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế."(Phil. 2, 7) Trong bản tính con người, Đức Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa.

Thánh Agustine nói: "Chúng ta là con người và chúng ta yếu đuối. Bởi vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cầu nguyện." Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn."(Mt 26, 41).

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa được Cha trên trời sai đến thế giới để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại cho đến tận cùng thế giới. Đức Giêsu đã chọn Mười Hai để sai họ đi vào thế giới sau Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."(Lk. 10, 16)

Nhiều đám đông đã đến để nghe những lời dạy của Đức Giêsu. Ngài chữa lành tất cả bệnh nhân và cứu những ai bị quỉ ám bằng quyền năng của ngài. Đức Giêsu đã cứu dân chúng khỏi cả những vấn đề thể lý và tinh thần. Mục đích quan trọng nhất mà Con của Thiên Chúa là Chúa Giêsu đã đến thế giới để cứu con người khỏi tội lỗi và có được sự sống đời đời. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Chúa Giêsu cầu nguyện và dạy các môn đệ cầu nguyện. Trước khi làm bất cứ điều gì, tôi nên cầu nguyện với Thiên Chúa trước. Cầu nguyện với Thiên Chúa vì tôi yêu mến Ngài và làm theo ý ngài. Cầu nguyện với Thiên Chúa vì Ngài là Cha trên trời và tôi thuộc về con cái của ngài. Cầu nguyện với Thiên Chúa vì tôi không thể làm gì nếu không có ngài (Ga 15, 5) Khiêm tốn cầu nguyện nên luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Tuesday 9-10-19

Gospel LK 6, 12-19

Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve, whom he also named Apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called a Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon came to hear him and to be healed of their diseases, and even those who were tormented by unclean spirits were cured. Everyone in the crowd sought to touch him because power came forth from him and healed them all.

Reflection!

Prayer of Jesus is an act of love. Jesus wanted to please God by doing the will of God rather than his own will. To make an important choice, Jesus prayed to God first.

A prayer is a humble act. Jesus depended on God rather than on himself. Although Jesus is the Son of God, "Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness."(Phil. 2, 7) In human nature, Jesus prayed to God.

Agustine said, "We are the human and we are weak. Because we are weak, we pray." Jesus said to his disciples, "Watch and pray that you may not undergo the test. Jesus said to Peter, James, and John in the garden of Gethsemane "The spirit is willing, but the flesh is weak."(Mt. 26, )

Jesus is the Son of God being sent to the world by the heavenly Father to bring the salvation of God for all humankind to the end of the world. Jesus chose the Twelve to send them out to the world after him. Jesus said to the disciples, "Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me."(Lk. 10, 16)

Many great crowds came to hear Jesus' teachings. Jesus healed all the sicks and anyone with the demon-possessed by his own power. Jesus saved the people from both physical and spiritual matters. The most important purpose which the son of God, Jesus, came to the world to save the human from sins and gain eternal life. "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Jesus prayed and taught the disciples to pray. Before doing anything, I should pray to God first. Praying to God because I love Him and do his will. Praying to God because God is the heavenly Father and I belong to his children. Praying to God because I can do nothing without him (Jn. 15, 5) Being humble to pray should please God always.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------

 
TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH # 157 THỨC ĂN NHANH PDF Print E-mail

Số 157: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of September 9, 2019

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HẰNG CỨU GIÚP

"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dành Người thật chí thánh chí tôn"

(Lc 1:49)

Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Boston, mỗi thứ tư hàng tuần có các giờ Hành Hương (Novena) kính Đức Mẹ: ban sáng (sau lễ 7AM), trưa (sau lễ 12:10PM), chiều (5:30 PM), 7PM của người Haitian, và cũng 7PM còn có giờ Hành Hương cho người nói tiếng Spanish (Tây Ban Nha) trong nguyện đường của Tu Viện. Tại bàn thờ, nơi đặt để linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, người viết thấy để lại hai bó nạng ở hai bên. Khi tìm hiểu thì được biết rằng những chiếc nạng này chỉ là số ít ỏi, mang tính tượng trưng, do những người được chữa lành đã để lại. Vui mừng quá nên "tặng lại" Đức Mẹ những chiếc nạng đã song hành với những người bệnh nhân nhiều năm? Tặng lại Đức Mẹ như biểu tỏ lòng biết ơn, Mẹ đã cất đi bệnh tật cho người bệnh nhưng cũng để minh chứng Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thời gian đầu, người viết nghĩ rằng các giờ Hành Hương của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế ở đâu mà chẳng giống nhau.

Các giờ Hành Hương kính Đức Mẹ sẽ lần lượt đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ, và với những lời cầu nguyện khúc đầu và khúc cuối được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, dần dà người viết khám phá ra, ở nơi đền thánh này, trong các giờ Hành Hương, ngoài việc các lời kinh của tuần cửu nhật được đọc vòng tròn thì các lời nguyện vào các giờ sáng, trưa, chiều, tối cũng có Description: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\25C9A13C.tmpphần khác nhau. Người viết rất thích lời nguyện Xin Ơn Chữa Lành vào ban sáng, khi vị chủ sự tay cầm bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho mọi người tham dự trước khi họ hối hả ra khỏi nhà thờ để vội vàng đến các công sở nơi mình bắt đầu ngày làm việc mới.

Thấy lời nguyện này ý nghĩa, muốn chia sẻ cùng mọi người và biết đâu nhờ việc đọc lời nguyện này mỗi sáng chúng ta ngoài việc thêm lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, lại còn được Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước Thiên Chúa, để ta có thể đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi nơi tâm hồn và tăng thêm sức mạnh nơi thân xác:

LỜI CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHỮA LÀNH

VỚI LINH ẢNH MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con,

hầu tăng thêm sức mạnh cho con.

Xin Ngài đi bước trước để dẫn lối mở đường,

đi đằng sau để khuyến khích đỡ nâng,

đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn,

ở bên trên để thống suốt chở che,

ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con.

Hầu đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con,

Và thương chữa lành, tiễu trừ những căn bệnh nơi thân xác con.

Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp,

nhờ lời nguyện cầu của cha thánh An-phong-sô,

Xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng,

là Chúa Cha (+) và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Ngự xuống trên con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

* Đọc đến chỗ: là Chúa Cha (+) thì làm dấu thánh giá.

(Học trò đã dựa vào bản tiếng Anh, để phóng tác.)

Fr. Quảng Trần, C.Ss.R, Boston, ngày 4 tháng 9 năm 2019.

Suy nghĩ và hành động: Ông Pascal nói: Muốn tin hãy quỳ xuống cầu nguyện. Tôi có siêng năng quỳ gối xuống cầu nguyện hay chỉ tin ở trong lý trí? Tội biểu tỏ đời sống cầu nguyện thế nào trong khi ứng xử với anh chị em tôi?

---------------------------------------

 
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - LAM VIỆC NGÀY SABAT PDF Print E-mail

Làm việc tốt ngày Sabbat.

09/09 – Thứ Hai tuần 23 thường niên.

"Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không".

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người.

Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy Niệm : Làm việc ngày sabát

Ðoạn Phúc Âm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành người bị bại tay phải trong ngày nghỉ sabát, hoặc cho những luật sĩ và những biệt phái đang rình xem Chúa có lỗi luật nghỉ ngày sabát hay không, ngõ hầu có lý do ám hại Chúa.

Chu toàn bổn phận bác ái có ưu tiên trên việc tuân giữ luật nghỉ ngày sabát, một việc thực hành đạo đức quan trọng của Do Thái Giáo. Thực hành việc đạo đức mà không có lòng bác ái yêu thương anh chị em thì việc thực hành kia có thể trở thành vụ lợi, khoe khoang. Bảo vệ cách quá khích luật nghỉ ngày sabát, các luật sĩ và những người biệt phái đã làm cớ cho người ta hiểu lầm rằng Thiên Chúa đối nghịch với con người. Trong đoạn Phúc Âm hôm nay, các luật sĩ và biệt phái xem ra bắt buộc Chúa Giêsu phải chọn một trong hai việc: hoặc tuân giữ luật nghỉ ngày sabát, hoặc chữa lành người bị bại tay phải. Tinh thần vụ hình thức đã làm hư cốt tủy của đạo Chúa. "Tôi hỏi các ông, ngày sabát được làm sự lành hay sự dữ, cứu sống người hay giết chết?" Câu hỏi của Chúa Giêsu thức tỉnh những kẻ sống đạo vụ hình thức.

Nơi đoạn Phúc Âm theo thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, những luật sĩ và những người Pharisiêu xem ra có thái độ dứt khoát phải chọn một trong hai việc là giữ ngày sabát hoặc làm việc thiện để cứu người bị bại tay phải. Nhưng theo Phúc Âm thánh Mátthêu chương 12 câu 11 và những câu kế tiếp, chúng ta được biết rằng những luật sĩ và biệt phái có một giải thích rộng rãi khác về luật nghỉ ngày sabát. Họ cho phép cứu thoát con vật bị sa xuống giếng trong ngày sabát. Thật là nghịch đời, họ cho phép cứu con vật mà lại không cho phép cứu con người. Phải chăng các luật sĩ và biệt phái coi trọng con vật hơn con người. Ngày nay, chúng ta có thể gặp trường hợp tương tự, có những người nhân danh lòng nhân từ để kêu gọi bảo vệ súc vật nhưng lại thẳng tay loại trừ những thai nhi còn trong lòng mẹ, mạnh mẽ cổ võ việc phá thai.

Phần Chúa Giêsu, qua hành động chữa lành người bị bại tay cả trong ngày sabát, Chúa Giêsu biểu lộ tâm hồn tràn đầy yêu thương đối với con người và đặt luật nghỉ ngày sabát trong viễn tượng rộng rãi hơn của tình yêu thương. Các ngày sabát được làm việc lành để thể hiện tình thương. Một tâm hồn khô khan không có tình yêu đối với Thiên Chúa cũng như đối với anh chị em thi sẽ dễ dàng rơi vào cám dỗ chạy trốn trước việc lành cần phải làm để phục vụ anh chị em. Họ dễ dàng biện hộ cho thái độ sống thiếu quảng đại, thiếu bác ái bằng lý do hết sức đạo đức nhưng có thể đó là sự đạo đức giả hình, chưa trưởng thành.

Lạy Chúa,

Chúng con cảm tạ Chúa vì đã thức tỉnh chúng con qua mẫu gương và bài học căn bản. "Trong ngày sabát được làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?" NHỜ THÁNH THẦN giải thoát CON QUYẾT TÂM BỎ thái độ sống đạo vụ hình thức, ham danh lợi, lo củng cố địa vị hơn là thực hành yêu thương bác ái. CON NOI GƯƠNG MẸ MARIA LUÔN CÓ tâm hồn tràn đầy tình yêu Chúa để có thể trổ sinh những việc làm tốt phục vụ anh chị em mọi nơi và mọi lúc.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')

--------------------------------

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - THÔNG BÁO TIN VUI # 197 PDF Print E-mail

Bánh Ban Sự Sống # 38:
----------
THÔNG BÁO TIN VUI # 197= Website ChiaseLoiChua.com
           *HÃY NGHĨ TỚI NGƯỜI NGHÈO !*

* Bạn đã nghe đọc nhiều lần Bài giảng trên núi hay là Hiến Chương Nước Trời, hay là Tám Mối Phúc thật của Đức Giêsu. (Mat-thêu 5,1-10) Và Lời Chúa : Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: họ sẽ được Chúa cứu nguy. (Thánh vịnh 41, 2)


TIN VUI TRONG Thư Do thái dịch là "đoái đến" hàm ý "nghĩ tới người khác".
Chung quanh bạn có nhiều người người nghèo về tình thương, VỀ hy vọng, và nghèo VỀ hiếu biết về Thiên Chúa. Dù không thể nào giải quyết mọi nan đề của họ; nhưng bạn có thể cho họ thấy là mình quan tâm tới họ. Có thể bạn không có tiền; nhưng bạn có cả một tấm lòng.

* Thực hành: Bạn có thể làm cho người gặp khó khăn, khi ta đang thực tâm nghĩ tới họ.
1 - Bạn có thể lắng nghe họ nói.
2 - Bạn có thể đối xử lịch sự và tôn trọng họ.
3- Bạn có thể cầu nguyện cho họ.
4 -Bạn có thể viết thư khích lệ họ.
5- Bạn có thể nói cho họ biết về Lời Chúa nói trong Phúc Âm.
6 - Bạn có thể yêu thương họ bằng những hành động cụ thể khác.

* Hãy tránh đừng chỉ sống triêng cho mình, lúc nào cũng tìm cách chiếm đoạt, hay tìm mọi cách để mình được vui sướng cho mình.
* Hãy quên mình để nghĩ đến lợi ích của người khác, để ý tìm cách chia sẻ bớt những của cải và tinh thần của mình cho họ.


* Chắc chắn bạn có một sức mạnh Lời Chúa là 9 hoa trái của Chúa Thánh Linh nở ra : "bác ái, vui mừng, bình an , nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ".(Galát 5,22)

* Bánh Ban Sự Sống LÀ NIỀM VUI KHI tôi Ăn-nhai và nuốt Lời Chúa :
 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". (Mat-thêu 5, 3)

Đầy tớ: Nguyễn Định * Mời thăm : Website ChiaseLoiChua.coM, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN23TN-C PDF Print E-mail

THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 09/09/2019

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 6-11)

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ

Có một dạo trên truyền hình quốc gia, người ta làm chương trình "60 phút mở", trong đó họ đặt vấn đề làm từ thiện để làm gì. Trên mạng internet còn lưu lại chương trình đó. Sau khi phát sóng chương trình, cư dân mạng ném đá MC chương trình là tiến sĩ Tạ Bích Loan và những khách mời của chương trình ấy tơi tả. Cách đặt vấn đề và cách lèo lái người xem vào câu chuyện làm từ thiện có dụng ý làm cho những người có lòng thiện thật sự cảm thấy bị "shock". Sau câu chuyện đó cũng lắng xuống, và chương trình ấy cũng dẹp tiệm vì bị công luận phản ứng mạnh mẽ.

Câu chuyện xã hội ấy khơi gợi lên cho chúng ta về tính hiện thực của câu chuyện Phúc Âm hôm nay. Khi Chúa Giê-su cũng bị người Pharisiêu chất vấn về việc cứu chữa người bệnh trong ngày Sa-bát. Tính hiện thực hôm nay của Tin Mừng là gì? Làm từ thiện phải xin phép, phải trình báo, phải báo cáo, phải nói rõ nguồn gốc quà cáp ấy từ đâu, v.v. Không có giấy tờ thì e cũng khó mà làm từ thiện. Chuyện dở khóc dở cười là có những người mang quà từ thiện cho vùng xa vùng sâu còn bị câu lưu, bị hạch sách và làm khó khăn đủ điều.

Chúa Giê-su làm phép lạ chữa người khô bại tay. Người thể hiện uy quyền trong tình thương vô hạn với con người. Mà tình thương thì không giới hạn không gian, thời gian, làm ở đâu và bất cứ lúc nào. Giống như việc cứu người như cứu hoả, gấp rút, không thể trì hoãn. Phải chăng não trạng Pharisiêu cũng in hằng trong nếp nghĩ của nhiều người, nhất là giới cầm quyền nhiều nơi cho đến ngày nay: làm việc lành phải xin phép, giúp đỡ người khác phải có chứng nhận, làm từ thiện phải trình báo, cấp cứu người khác phải được cấp giấy, v.v.

Xã hội ngày nay người ta có thể lợi dụng việc làm tốt để đạt mục đích cá nhân. Nhiều người xây chùa chiền, cúng kiếng từ tiền tham nhũng, từ các thu nhập bất chính hay tội phạm; nhiều người làm từ thiện để quay phim chụp hình hay đánh bóng tên tuổi, v.v. Cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng khi làm việc lành, với sự chân thành, chúng ta không cần đến những điều đó. Chúa biết mọi sự, Chúa biết ta làm vì điều gì.

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con luôn biết yêu thương, biết làm việc lành, biết sống đạo đức, không phải vì hư danh nhưng vì chúng con nhìn thấy Chúa trong anh chị em. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

-----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 1855