mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3519
mod_vvisit_counterHôm Qua7133
mod_vvisit_counterTuần Này3519
mod_vvisit_counterTuần Trước49697
mod_vvisit_counterTháng Này176336
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15778747

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGÀY 16-2-2020 PDF Print E-mail

 

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 16-2-20

 BẠN VÀ TÔI CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
(Mt. 5: 17; 20-21; 27-28; 33-34; 37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

 

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết trong tộì là hoả ngục đời đời. Chúa Giêsu đã đến để thực hiện thánh ý Chúa Cha trên trời. Ngài không đến để bãi bỏ lề luật của Thiên Chúa như mười điều răn được ban cho ông Mô-sê.

 

CHúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết trong tộì là hoả ngục đời đời. Chúa Giêsu đã đến để thực hiện thánh ý Chúa Cha trên trời. Ngài không đến để bãi bỏ lề luật của Thiên Chúa như mười điều răn được ban cho ông Mô-sê.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã lên án các luật sĩ và người biệt phái vì họ tùng phục các truyền thống do con người tạo ra chống lại tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

Thiên Chúa là tình yêu và công bằng. Luật của Thiên Chúa dựa trên tình yêu và công bằng. Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lệ luật pháp chứ không là bãi bỏ. Chúa Giêsu muốn làm cho nó hoàn hảo để mọi người có thể chắc chắn được vào Nước Trời. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình: "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."(Mc. 5, 20) Do đó, "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện."(Mt. 5, 48)

Hãy thành thật thay vì gian dối. Hãy là con cái của Thiên Chúa chứ không thuộc về quỷ dữ. "Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, 44) Bạn sẽ không được giết người (Xh 20, 13), thậm chí kể cả không được tức giận với người lân cận. Giữ tâm hồn của bạn tinh tuyền và tâm trí trong sạch. Tại sao vậy? "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa."(Mt. 5, 8)

Mời Chúa Giêsu ngự trị trong linh hồn bạn. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là Nước trời phải là cùng đích của bạn; nếu không, cuộc sống này là vô ích và đời sau sẽ đau khổ trong hoả ngục thiêu đốt. Chúa Giêsu đã nói: "Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?"(Mt. 16, 26)

Chúa Giêsu đã nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." (Ga. 14, 6)

Đi theo Chúa Giêsu là một sự tự do lựa chọn. Nó tùy thuộc vào quyết định của mỗi người bây giờ. Mỗi người nên tự hỏi: "Tôi sẽ được cứu rỗi không và làm như thế nào?" Xin đừng quá muộn màng để rồi không thể vào được Nườc Trời hằng sống.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 2-16-20

Gospel MT 5: 20-21; 27-28; 33-34; 37

"Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Jesus said to his disciples: "I tell you unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. "You have heard that it was said to your ancestors, You shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with a brother will be liable to judgment. "You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. "Again you have heard that it was said to your ancestors, Do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all. Let your 'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.' Anything more is from the evil one."

Reflection!

Jesus is the Son of God who came to save the world from sins and death in sins (eternal hell). Jesus came to fulfill the will of the heavenly Father. He did not come to abolish God's law like the ten commandments given to Moses. However, Jesus condemned the scribes and the Pharisees for their subjection to the human-created traditions which were against the love of God for the human.

God is love and just. The law of God based on love and just. Jesus came to fulfill the law instead of abolishing it. Jesus wanted to make it perfect so everyone can be sure to enter the Kingdom of heaven. Jesus said to his disciples, "I tell you unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven."(Mk. 5, 20) Therefore, "So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."(Mt. 5, 48)

Be honest instead of lie. Be children of God instead of belonging to the devil. "He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn. 8, 44) You shall not kill (Ex. 20, 13), not even angry at neighbors. Keep your heart pure and mind clean. Why so? "Blessed are the clean of heart, for they will see God."(Mt. 5, 8)

Invite Jesus to reign in your soul. The salvation of God is the Kingdom of heaven must your ultimate destination; otherwise, this life is in vain and next life to come in pain in fiery Gehenna. Jesus said, "What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life?"(Mt. 16, 26)

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) To follow Jesus is a free choice. It is up to everyone's decision now. Everyone should ask itself: "Will I be saved and how?" Please, be not too late to enter the eternal kingdom of heaven.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------

 

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- THÁNH CA TIN MỪNG CN6TN-A PDF Print E-mail

THÁNH CA TIN MỪNG - CN6TN-A - ly hoang
Kinh Chuc quy Cha, Quy Thay, Quy soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn. HXLy

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN - NHAI VÀ NUỐT BỮA TIỆC LỜI CHÚA

                                MAT-THÊU 5, 17-37

Thiên Chúa muốn chúng ta phụng sự Ngài một cách tự do, không ép buộc, bởi vì hành động của một kẻ nô lệ, của một người máy thì làm sao tạo được công nghiệp. Sự tự do là như một chiếc chìa khoá, nhờ đó mà mở ra khung trời hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến biết bao nhiêu tội ác.


Thiên Chúa không bao giờ cưỡng bức chúng ta phải phụng thờ Ngài. Nhưng đồng thời, Ngài cũng không bao giờ làm cho bàn tay của kẻ độc ác bị bại liệt.
Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Đấng kiện toàn lề luật và kiện toàn ở đây không có nghĩa là tuân giữ lề luật một cách chín chắn, trọn đủ, mà có nghĩa là làm trọn, làm cho lề luật có đầy đủ ý nghĩa của nó.


Khi Thiên Chúa tuyển chọn và kết giao ước với dân riêng của Ngài, Ngài đã ban cho họ mười điều răn, cốt yếu là những điều cấm, quy định ranh giới sinh hoạt mà kẻ thuộc về Ngài không thể vượt qua. Ở đây cũng cần phải lưu ý mười điều răn không phải là những điều kiện tiên quyết để Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Ngài, mà trái lại, giao ước đã được ký kết do sáng kiến của chính Thiên Chúa, rồi sau đó, mười điều răn mới được mạc khải cho dân Ngài.
"Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5, 48) Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện trong việc thi hành Luật Chúa và Hội Thánh với Tình Yêu chứ không vụ hình thức và chỉ là bổn phận hay bị bắt buộc, như lời ĐGH Phanxicô nhắn nhủ "Đừng làm nô lệ cho Luật, nhưng Kitô hữu hãy làm nô lệ cho Tình yêu mến, bạn sẽ tự do." Hãy tham dự Thánh Lễ, các Bí tích, cầu nguyện và thực hành việc bác ái vì yêu Chúa và yêu tha nhân.

Hãy sống sâu hơn trong tâm hồn, yêu thương, tôn trọng anh chị em; chứ giận ghét, la mắng đã là xúc phạm, giết anh em rồi "Ai ghét anh em mình, thì là kẻ sát nhân."(1Ga 3,15) Hãy tiết độ trong ánh nhìn, lời nói, bởi khi ước muốn là đã phạm tội, đã ngoại tình trong tư tưởng. Hãy sống bao dung, nhân hậu, thật thà với anh chị em. Ước mong sao từng Kitô hữu chúng ta biết sống can đảm và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện, đạo đức, yêu thương, chung thủy, chân thật của mình cho thế giới hôm nay. Vì "ai yêu thương, thì đã chu toàn lề luật."(x. Rm 13,10)


Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống theo tinh thần phúc âm. Hãy ăn ở ngay lành. Hãy làm việc thiện. Hãy từ bỏ những tính hư nết xấu, những đam mê tội lỗi. Đừng có đạo mà sống xa rời tình nghĩa với anh em, xa rời tình nghĩa với Chúa. Đạo không dừng lại ở việc tuân giữ điều này điều kia mà còn thể hiện tình liên đới, sự chia sẻ, cảm thông với anh em. Đạo được quy chiếu vào lòng mến. Mến Chúa thì phải yêu mến anh em.

Tình yêu đó đòi hỏi phải sống hiệp thông với nhau trong yêu thương và tha thứ. Tình yêu đó đòi hỏi tránh xa những mâu thuẫn, những ghen ghét, giận hờn. Chúa còn coi trọng sự hoà giải với nhau hơn cả việc đến dâng của lễ. Vì khi "anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người đang bất bình với anh, thì hãy bỏ của lễ mà đi làm hoà trước đã rồi hãy trở lại mà dâng lễ".

Nhìn vào thế giới hôm nay đó là một thế giới đầy bạo lực. Con người không cần lý lẽ. Người ta có thể dùng quyền để bẻ cong công lý. Người ta dùng sức mạnh để đè bẹp tự do và xâm phạm quyền sống của tha nhân. Vâng, giữa một thế giới mà sự thù hận luôn đòi loại trừ nhau bằng bạo lực, bằng gươm đao. Giữa một thế giới mà lòng nhân đã đánh mất chỉ còn sự giả hình, hay nhẹ hơn là mạnh ai nấy lo, sống thiếu tình liên đới với nhau.

Người kytô hữu cần phải thể hiện cho người ta thấy lòng bao dung và tha thứ vẫn còn tồn tại trên trần gian. Vì Chúa chúng ta vẫn có thể làm điều ấy. Vì Chúa chúng ta hãy nhịn nhục lẫn nhau. Vì Chúa chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Vì Chúa chúng ta hãy "chín bỏ làm mười", sống vị tha và bác ái với nhau.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
----------------------------------

 

 
BÁNH SỰ SONG71 - THỨ BẢY CN5TN-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen

THỨ BẢY - TUẦN V THƯỜNG NIÊN A

          CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 1-20)

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến".4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?"5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc".6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả".13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!"16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai".20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?" Các ông nói: "Thưa được bảy".21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA
Thánh Gioan cho chúng ta thấy: "Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta" (1 Ga 4, 7-10).

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã nhập thể làm người và trở nên của lễ đền tội để cho chúng ta được sống. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã để cuộc sống của mình liên lụy đến cuộc sống tội lỗi của con người, và rồi phục hồi phẩm giá mà con người đã đánh mất vì phạm tội. Thánh Phaolô cũng khẳng định chân lý này trong thư gởi tín hữu Rôma: "Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta" (Rm 5, 8).

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúa Giêsu nhìn đám đông, họ đã ở với Chúa ba ngày rồi mà chưa ăn gì và có những người ở xa đến. Đấng vốn là tình yêu chắc chắn sẽ ưu tư lo lắng về những điều có thể sẽ xảy ra cho họ trên đường về nhà. Thế là một phép lạ được khởi đi từ một tình yêu để mình liên lụy không chỉ đến quá khứ, hiện tại mà cả tương lại của người mình yêu được thực hiện.

Khi các môn đệ đang lo lắng bối rối về những khó khăn của đám đông dân chúng thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Câu hỏi này không có nghĩa là nếu không có bánh của các môn đệ thì Chúa Giêsu không thể làm phép lạ được. Nhưng qua câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ biết tình yêu thì phải dấn thân, phải liên lụy đến người mình yêu. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nêu lên thực tại của đám đông thì các môn đệ thưa: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no". Dường như các môn đệ không muốn dấn thân, không muốn liên lụy tới khó khăn của đám đông dân chúng. Các ông muốn nói rằng trong hoàn cảnh này, chẳng có cách nào để giúp được họ. Nhưng Chúa Giêsu lại nói với các ông, hãy lấy điều mình đang có đem giúp đỡ người ta, còn mọi sự khác Thầy sẽ lo.

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau" (1 Ga 4, 11).

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: NHỜ Chúa THÁNH THẦN THÚC ĐẨY CON biết dấn thân phục vụ vì lợi ích của tha nhân, vì lợi ích chung để tình yêu của Chúa được thẩm thấu vào môi trường sống CỦA CHÚNG CON. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

-----------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN5TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .


CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC Lời chúa - Thứ Bảy 15-2-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (8: 1-10)

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến".Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no". Và người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?" Các ông thưa: "Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

TÔI ĂN NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

"Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?"(Gia. 2, 15-16)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thấy đám đông không có thức ăn sau ba ngày đi theo ngài. Chúa Giêsu lại nói: "Ta động lòng thương cho họ." Ngài đã làm bánh và cá hoá ra nhiều để nuôi họ. Thánh Gioan tông đồ đã nói: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm."(1 Ga. 3, 18)

Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa trước khi trao ban thức ăn để nuôi sống đám đông. Đó là nghi thức tôn giáo của người Do Thái trước bữa ăn. Là người Kitô hữu, tôi nên biết rằng thức ăn được Thiên Chúa ban cho, do đó, tôi phải cảm ơn Chúa trước khi tham dự vào phần ăn. Tại sao vậy? Mặc dù hạt giống được gieo bởi con người, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới làm cho nó mọc lên và sinh nhiều hạt lúa khác.

Chúa Giêsu đã tao ban bánh và cá cho các môn đệ để phân phát cho đám đông. Là người Kitô hữu, tôi phải làm như các tông đồ. Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ, tôi cũng phải như vậy. Tài năng hay quà tặng mà Thiên Chúa ban cho là phục vụ người khác. Tôi không nên ích kỷ và lười biếng từ chối phục vụ những người bé mọn chung quanh vì tôi sẽ không thuộc về con cái của Thiên Chúa.

Bất cứ ai không yêu thương và phục vụ tha nhân sẽ bị từ chối cho vào Nước Thiên Chúa. Vào ngày sau hết, tôi không thể nói "tại sao" với Thiên Chúa vì Chúa Giêsu đã dạy như thế ở trong sách Mát-thêu:

"Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."(Mt. 25, 42-43)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Saturday 2-15-20

Gospel MK 8: 1-10

In those days when there again was a great crowd without anything to eat, Jesus summoned the disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd because they have been with me now for three days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will collapse on the way, and some of them have come a great distance." His disciples answered him, "Where can anyone get enough bread to satisfy them here in this deserted place?" Still, he asked them, "How many loaves do you have?" They replied, "Seven." He ordered the crowd to sit down on the ground. Then, taking the seven loaves he gave thanks, broke them, and gave them to his disciples to distribute, and they distributed them to the crowd. They also had a few fish. He said the blessing over them and ordered them distributed also. They ate and were satisfied. They picked up the fragments left over–seven baskets. There were about four thousand people. He dismissed the crowd and got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanutha.

Reflection!

"If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, "Go in peace, keep warm, and eat well," but you do not give them the necessities of the body, what good is it?"(Jm. 2, 15-16) In today's Gospel, Jesus saw the crowd without food after three days following him. Jesus said again, "My heart is moved with pity for the crowd." He multiplied loaves and fish to feed them. John the apostles said, "Children, let us love not in word or speech but in deed and truth."(1 Jn. 3, 18)

Jesus thanked God before given food to feed the crowd. It is the Jewish religious rite before the meal. As a Christian, I should know that food is given by God, therefore, I must thank God before partaking of food. Why so? Although the seed was sown by men, only God makes it grow up and produce fruits.

Jesus gave loavesănd fish to the disciples to serve the crowd. As a Christian, I must do like the apostles. Jesus loves and serves, so do I. The talent or gift given by God is to serve others. I should not be selfish and lazy to deny serving the lest ones because I will not belong to the children of God.

Anyone who does not love and serve the little ones will be denied access to the Kingdom of God. On the last day, I could not say "why" to God because Jesus taught so in the book of Matthew: "For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, a stranger and you gave me no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.'"(Mt. 25, 42-43)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ SÁU CN5TN-A PDF Print E-mail

Tinh Cao

Thứ Sáu CN5TN-A

BỮA TIỆC Lời Chúa

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 29-32; 12, 19

"Israel lìa bỏ nhà Ðavít".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: "Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: 'Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc' ". Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn bảo (c. 11a & 9a).

Xướng: 1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. - Ðáp.

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích. - Ðáp.

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay! - Ðáp.

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn tôi trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 31-37

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.

Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.

Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng.

Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Ðó là Lời Chúa.

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Phải, trong Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Sáu Tuần V Thường Niện Hậu Giáng Sinh, đề tài "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" cho thời điểm phụng niên này vẫn được tỏ hiện ở câu cuối cùng được Thánh ký Marco ghi nhận như sau: "Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: 'Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được'".

Đúng thế, "ân sủng và chân lý" nơi "Người Con duy nhất đến từ Cha" là Chúa Giêsu Kitô này được dịp tỏ hiện ra ở những nỗi khốn cùng và bất lực của con người đáng thương, nhưng qua nhân tính của Người, một nhân tính đã được ngôi hiệp (hypostatic ) với thân tính để trở thành dấu chỉ hiện diện thần linh của Thiên Chúa, thành phương tiện tỏ mình ra của Thần Tính Chúa Kitô và thành bí tích thông ban sự sống của Thánh Linh là Đấng ban sự sống.

Đó là lý do trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Marco đã ghi nhận từng cử chỉ Chúa Giêsu thực hiện trong việc chữa lành cho một nam nạn nhân bị điếc, những cử chỉ được diễn tiến theo một tiến trình có vẻ phức tạp làm sao ấy, không đơn giản như trường hợp Người chẳng cần gặp mặt nạn nhân thì nạn nhân cũng được chữa lành hay được trừ quỉ, như trường hợp đứa con gái bị quỉ ám của người đàn bà dân ngoại xứ Sidon trong bài Phúc Âm hôm qua.

Trong trường hợp chữa lành cho một nạn nhân chỉ bị điếc này, một tật nguyền không trầm trọng bằng bại liệt hay bị quỉ ám, thế mà Chúa Giêsu đã phải làm 5 cử chỉ liền, theo đúng thứ tự thủ tục Người cố ý làm, như được thuật lại như sau: "Người đem anh ta ra khỏi đám đông (1), đặt ngón tay vào tai anh (2) và bôi nước miếng vào lưỡi anh (3). Ðoạn ngước mắt lên trời (4), Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là 'hãy mở ra' (5), tức thì tai anh được sõi sàng".

Chi tiết đầu tiên cần lưu ý ở đây là nạn nhân bị điếc này có thể bị từ bẩm sinh, nên cũng chẳng nói được, vì không nghe được từ khi mới sinh. Phải chăng vì thế mà trong nghi thức chữa lành cho nam nạn nhân bị câm điếc này, Chúa Giêsu mới kèm thêm cả cử chỉ "bôi nước miếng vào lưỡi anh", và sau khi nạn nhân được Chúa Giêsu chữa lành, thì Thánh ký Marco đã sử dụng động từ hợp với nạn nhân bị tật câm hơn bị tật điếc: "tức thì tai anh được sõi sàng" theo bản dịch Việt ngữ chúng ta trích dẫn ở đây. Nghĩa là nạn nhân có thể mở miệng ra nói một cách "sõi sàng", chứ Việt ngữ đâu bao giờ nói "tai anh được sõi sàng", một giác quan liên quan đến thính giác được chữa lành đúng ra phải nói "tai anh nghe được rõ ràng".

Không biết bản dịch Việt ngữ này dịch theo nguồn nào, nhưng theo bản dịch Anh ngữ của The New American Bible được chuyển dịch từ nguyên ngữ Thánh Kinh và được phát hành từ năm 1970, theo chiều hướng canh tân phụng vụ sau Công Đồng Chung Vaticanô II (1962-1965), thì nguyên văn của câu "tức thì tai anh được sõi sàng" ở Việt ngữ bên Anh ngữ dài dòng hơn và rõ ràng hợp lý hơn như thế này: "At once, the man's ears were opened, he was freed from the impediment and began to speak plainly", nghĩa là: "tức thì tai của người này được mở ra, anh được thoát khỏi trở ngại và bắt đầu nói năng sõi sàng" (những chữ được cố ý gạch dưới cho thấy chúng giống như ở câu dịch quá vắn gọn trong bài Phúc Âm hôm nay).

Về thể lý và phương diện tự nhiên, tật nguyền câm điếc chỉ là một tật nguyền tương đối nhẹ, so với các tật nguyền khác như phong cùi, bại liệt, quỉ ám v.v., nhưng về mặt siêu nhiên thì lại là một tật nguyền rất ư là trầm trọng, liên quan chẳng những đến đức tin cứu độ (tai nghe) mà còn đến sứ vụ rao giảng (miệng nói) làm chứng cho đức tin nữa, như vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô đã khẳng định: "'Hết mọi người kêu danh Chúa đều được cứu độ'. Vậy làm sao họ có thể kêu lên Đấng mà họ không tin tưởng được chứ? Mà họ làm sao có thể tin vào Đấng mà họ không hề nghe nói đến? Và làm sao họ có thể nghe nói đến mà lại không có ai rao giảng? Rồi làm sao con người rao giảng nếu không được sai đi?" (Roma 10:13-15).

Đó là lý do, tiến trình thực hiện việc chữa lành cho nam nạn nhân câm điếc này Chúa Giêsu đã bao gồm những cử chỉ thiết yếu bất khả thiếu và bất khả phân ly như sau:

1- "Người đem anh ta ra khỏi đám đông": vì đức tin là một cảm nghiệm thần linh cá biệt giữa bản thân của từng con người với Đấng muốn mạc khải tỏ mình ra cho họ, Đấng chỉ muốn mạc khải cho từng người những gì Ngài thấy thật là thích hợp với hoàn cảnh, thân phận và ơn gọi của những ai Ngài thấy cần và đến thời điểm của Ngài - "những gì các con nghe một cách âm thầm thì hãy rao giảng trên mái nhà" (Mathêu 10:27).

2-3. "Đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh": "Ngón tay" (Luca 11:20) được Chúa Giêsu cố ý sử dụng để chữa lành trong trường hợp nạn nhân câm điếc này đây ám chỉ "Thánh Linh" (Mathêu 12:28), Đấng mà không có Ngài thì dù con người có tai đó cũng chẳng nghe thấy gì và chẳng hiểu gì lời Chúa (xem Mathêu 13:13-14), và có miệng lưỡi đó cũng chẳng thể làm chứng cho Phúc Âm, nhất là khi bị điệu ra trước quyến lực bách hại của trần gian (xem Mathêu 10:19-20).

4-5. "Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là 'hãy mở ra', tức thì tai anh được sõi sàng": Tác động Chúa Giêsu "ngước mắt lên trời" đây cho thấy Người hướng về Cha của Người (xem Mathêu 11:25-27) mà than lên cùng Cha của Người ("emitted a groan" theo bản dịch Anh ngữ, hơn là "thở dài" theo bản dịch Việt ngữ có vẻ chán nản làm sao ấy), để Người nhân danh Cha mà chữa lành cho nạn nhân câm điếc ấy bằng việc mạc khải về Cha cho nạn nhân qua chính bản thân của Người: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha... không biết Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho".

Trong Bài Đọc 1 hôm nay, sự kiện "tiên tri Ahia" gặp "Giêroboam từ Giêrusalem đi ra" ở "dọc đường" và "ở ngoài đồng", để rồi "chỉ có hai người", vì sự kiện này liên quan đến một biến cố lịch sử trọng đại của dân Do Thái không ai ngờ, thì bấy giờ "Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: 'Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc'. Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay".

Sở dĩ xẩy ra "sự cố" bất ngờ và tai hại này trong lịch sử của Dân Do Thái là vì hậu quả của triều đại Vua Salomon, như đã được chính Chúa là Đấng đã ban cho vị vua này giầu sang phú quí và khôn ngoan hơn ai hết trên trần gian này nhưng chính vua lại trở thành cuồng dại đến độ Chúa đã phải cảnh báo vua 2 lần trước khi Ngài dứt khoát quyết định thực hiện những gì Ngài phán cùng vua như được ghi lại trong Bài Đọc I hôm qua như thế này: "Bởi ngươi đã ăn ở như thế, và đã không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đã truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi".

Đó là lý do Bài Đáp Ca hôm nay đã âm vang tiếng của Thiên Chúa khuyên dạy con người nói chung, "hãy nghe Ta răn bảo", nhất là những ai cứng lòng như Vua Salomon, có tai mà như điếc, đến độ trở thành câm, không dám lên tiếng ngăn cấm tà thần ngẫu tượng của cả ngàn thê thiếp vua chấp nhận theo xác thịt, một con người câm điếc, có thể nói tiêu biểu nhất cho dân Chúa, một dân tộc bị câm điếc trầm trọng, cần phải được chữa lành như nam nạn nhân câm điếc trong Bài Phúc Âm hôm nay, một dân tộc dù sao vẫn được Ngài yêu thương và liên lỉ nhắc nhở và kêu gọi họ qua các vị tiên tri, hay qua chính Thánh Vịnh ở Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập.

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích.

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

Thu.6.V-TN.mp3

----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 1958