/home/content/51/8374851/html/chiaseloichua/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI 17-6-2019 PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Thứ Hai sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Bài Ðọc I: (Năm I) 2 Cr 6, 1-10

"Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô ích. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày cứu thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Chúng tôi không hề làm cớ cho ai phải vấp phạm, để công việc phục vụ của chúng tôi khỏi bị đàm tiếu. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn: trong gian truân thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn, nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng, bằng sức mạnh Thánh Thần, bằng lòng yêu thương không giả dối, bằng lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa; nhờ khí giới công chính bên tả bên hữu; trải qua vinh quang cũng như tủi nhục, tiếng xấu cũng như tiếng tốt, bị coi là phường bịp bợm, mặc dầu là chân thành; bị coi là vô danh, nhưng hằng được biết đến; bị coi là đang giẫy chết, nhưng này chúng tôi vẫn sống; bị coi như bị gia hình, mà nào đã chết đâu; bị coi như phải ưu sầu, nhưng chúng tôi vẫn luôn an vui; bị coi là kẻ nghèo túng, nhưng chúng tôi lại làm cho nhiều người được giàu có; bị coi như không có gì, nhưng chúng tôi làm chủ tất cả.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Ðó là lời Chúa.

Đức ái trọn hảo mới có thể thắng vượt kẻ hung ác và ngăn chặn sự ác

Chủ đề sự sống thần linh của Mùa Phục Sinh tiếp tục vói bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu về một sự sống Phúc Đức Trọn Lành cho Thứ Hai Tuần XI Thường Niên hôm nay.

Bài Giảng Trên Núi của Chúa Kitô về Phúc Đức Trọn Lành được Phúc Âm Thánh ký Mathêu thuật lại đây, tiếp theo Tuần X Thường Niên, không còn liên quan đến các điều răn nữa, như điều răn thứ 5 "chớ giết người" (Thứ Năm tuần trước), điều răn thứ 6 và 9 "chớ làm sự dâm dục" (Thứ Sáu tuần trước), và điều răn thứ 8 "chớ làm chứng dối" (Thứ Bảy tuần trước).

Hôm nay (và cả ngày mai nữa), Bài Giảng Trên Núi bắt đầu sang đến chính đức bác ái trọn lành, cốt lõi của Bài Giảng về Phúc Đức Trọn Lành. Tuy nhiên, không phải vì không còn liên quan đến những điều răn trong Thập Giới nữa, như tuần trước cho thấy, mà Chúa Kitô không còn so sánh giữa những gì là cũ, liên quan đến ý hệ hay văn hóa hoặc tâm thức tự nhiên của Dân Do Thái trong Cựu Ước, những gì bất toàn (tuy đúng lý, hoàn toàn hợp lý theo phép công bằng), hay đúng hơn những gì chưa thực sự trọn lành như những gì mới được Người chỉ dạy cho thành phần môn đệ ở Bài Giảng Trên Núi về Phúc Đức Trọn Lành để nhờ đó sau này các vị mới có thể trở thành "muối đất... (và) ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14) theo đúng bản chất và ơn gọi là môn đệ Chúa Kitô của các vị.

Một trong hai điều liên quan đến đức bác ái trọn lành được Chúa Kitô nhắc đến ở bài Phúc Âm (Mathêu 5:38-42) riêng cho ngày hôm nay đó là:

"Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Trong những lời khuyên dạy trọn lành này của Chúa Kitô, có một số chi tiết cần phải lưu ý như sau:

Trước hết, về mặt tiêu cực, Chúa Kitô bảo chúng ta "đừng chống cự lại với kẻ hung ác",nghĩa là cho dù chúng ta có là nạn nhân của họ, chúng ta vẫn phải tôn trọng con người phạm nhân, không được hận thù ghen ghét chính con người của họ, tìm cách trả thù họ theo luật công bình, hơn là chống lại việc làm gian ác của họ mà không phải vì hận thù họ v.v.

Sau nữa, về mặt tích cực, Chúa Kitô dạy chúng ta lấy lành thắng dữ, phản ứng của chúng ta cần phải làm sao để sự dữ bị tiêu tan như bóng tối gian ác tan biến trước ánh sáng chân thật. Ở chỗ, như Người dạy: "ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Ý nghĩa của vấn đề "vay mượn" trong lời Chúa Giêsu dạy đây đó là những gì tha nhân phạm đến chúng ta, như chúng ta đã phạm đến Chúa nên chúng ta xin Ngài "tha nợ" cho chúng ta. Một khi chúng ta bị anh chị em chúng ta xúc phạm, thì chúng ta không có quyền lên án và trừng phạt họ, cho bằng có quyền tha cho họ, hơn là chấp nhất. Nghĩa là sẵn sàng chấp nhận bị tha nhân phạm đến - "đừng từ khước" cho tha nhân "vay mượn" là như thế.

Đúng thế, nếu so sánh nguyên tắc công bằng ăn thua đủ - nợ máu phải trả bằng máu: 'Mắt đền mắt, răng đền răng', như tình hình giữa nước Do Thái và dân tộc Palestine ở Trung Đông gần 3/4 thế kỷ cho tới nay, bên khủng bố (Palestine) bên tấn công (Do Thái), liên tục hầu như bất tận và bất khả giải quyết.

Thế nhưng, để có thể giải quyết một cách tốt đẹp, họ không còn cách nào khác ngoài những gì được Chúa Kitô khuyên dạy trong bài Phúc Âm hôm nay, ở chỗ thắng vượt nguyên tắc công bình bằng tinh thần bác ái vị tha, lấy lành thắng dữ, một tinh thần chắc chắn họ sẽ không thể nào làm được nếu không có Vị Thánh Linh của Đấng Phục Sinh đã thông ban cho các tông đồ để các vị có thể tha tội cho tha nhân (xem Gioan 20:22-23).

Bởi vậy, huấn dụ bác ái trọn lành của Chúa Kitô ở Bài Giảng Trên Núi không phải chỉ là đích điểm hay tầm vóc viên trọn cho cuộc sống và ơn gọi làm người nói chung và làm môn đệ của Người nói riêng, mà còn là chính đường lối để còn người có thể sống an vui hạnh phúc cho chính bản thân mình cũng như cho xã hội loài người, một đường lối phản ảnh nơi giáo huấn tổng hợp như một học thuyết nhân bản đích thực về xã hội của Giáo Hội Chúa Kitô từ cuối thể kỷ 19 cho tới nay.

Tinh thần Phúc Âm Phúc Đức Trọn Lành của Chúa Kitô liên quan đến đức ái trọn hảo thật sự đã thấm nhuần nơi thành phần môn đệ của Người trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, nhất là qua các thánh nhân được Thiên Chúa sai đến vào từng thời điểm của các vị, kể từ các vị tông đồ, điển hình nhất là vị Tông đồ Dân Ngoại Phaolô, như chính thánh nhân đã vừa bày tỏ vừa huấn dụ Kitô hữu Giáo Đoàn Côrintô (2Corinto 6:1-10) trong bài đọc 1 Năm Lẻ hôm nay như sau:

"Trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn: trong gian truân thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn, nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng, bằng sức mạnh Thánh Thần, bằng lòng yêu thương không giả dối, bằng lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa; nhờ khí giới công chính bên tả bên hữu; trải qua vinh quang cũng như tủi nhục, tiếng xấu cũng như tiếng tốt, bị coi là phường bịp bợm, mặc dầu là chân thành; bị coi là vô danh, nhưng hằng được biết đến; bị coi là đang giẫy chết, nhưng này chúng tôi vẫn sống; bị coi như bị gia hình, mà nào đã chết đâu; bị coi như phải ưu sầu, nhưng chúng tôi vẫn luôn an vui; bị coi là kẻ nghèo túng, nhưng chúng tôi lại làm cho nhiều người được giàu có; bị coi như không có gì, nhưng chúng tôi làm chủ tất cả".

Đời sống chứng nhân của Giáo Hội qua các phần thể sống đức ái trọn hảo như Thánh Phaolô ở bài đọc 1 hôm nay quả thực là tác động thần linh kỳ diệu của Thiên Chúa biến đổi con người để một số con người nào đó "được tiền định nên giống hình ảnh Con của Ngài" (Roma 8:28), họ trở thành "phương tiện" (Tông Vụ 9:15) cho phần rỗi của chung nhân loại, đúng như những gì được bài Đáp Ca (Thánh Vịnh 97:1,2-3ab,3cd-4) cảm nhận:

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

TN.XIL-2.mp3

----------------------------------------

 
BÁNH SỰ SỐNG - ONE BREAD, ONE BODY 6-16-2019 PDF Print E-mail

One Bread, One Body

Trinity Sunday

Proverbs 8:22-31
Romans 5:1-5
View Readings Psalm 8:4-9
John 16:12-15
Similar Reflections

MORE OF GOD

"We are at peace with God through our Lord Jesus Christ." —Romans 5:1

Most people know there is a God. Some people even experience that God is present, loving, and/or personal. Others only sense God as a force. Those people who are aware of God as a person know they can reject God by sinning. They sometimes know when they're not at peace with God. Then they feel a need to get right with God, to be justified (Rm 5:1). Few people experience much more of God than this, but there is much, much more of God. Jesus said to His disciples: "I have much more to tell you" (Jn 16:12).

God is Trinity, three Persons in one God. God is a family. God has become a man. This God-made-Man is Jesus (see Jn 1:14), Who is fully God and fully Man. There is so much more to God than our experiences. The holiest saints who have ever lived have only just begun to know God. "Eye has not seen, ear has not heard, nor has it so much as dawned on man what God has prepared for those who love Him" (1 Cor 2:9).

On this Trinity Sunday, may we experience in a new way the fear of the Lord which is the beginning of wisdom (Ps 111:10). May we devote all our energies to developing as deep a personal relationship with the Trinity as possible. May we let the Spirit guide us to all truth about the Trinity (Jn 16:13).

Prayer: Father, Son, and Spirit, I give my life to You. May I be baptized — immersed — into You (see Mt 28:19).
Promise: "The love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit Who has been given to us." —Rm 5:5
Praise: "O most Holy Trinity, undivided Unity; Holy God, mighty God, God immortal, be adored."

---------------------------------------

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - NGÀY CỦA CHA PDF Print E-mail

NGÀY CỦA CHA

Hàng năm chúng ta đều kỷ niệm “Ngày của Cha”, ngày mà chúng ta được mời gọi để nói lên lòng biết ơn với người cha. Đối với một số người đây là chuyện dễ dàng vì họ có một người cha tốt, đối với một số người khác, đây là điều khó khăn: Làm sao mình biết ơn người cha khi cha của mình phần lớn thời gian vắng mặt trong cuộc đời hoặc ngược đãi mình?

Đáng buồn thay, thế giới của chúng ta có quá nhiều người cha vắng mặt và ngược đãi. Vì vậy, nhiều người trong chúng ta đi suốt cuộc đời trong cố gắng chật vật, dù vô thức, để tìm cho được thăng bằng lành mạnh giữa tự do và kỷ luật. Thay vào đó chúng ta luôn luôn giao động giữa một bên là quá khắt khe với bản thân và một bên là quá dễ dãi với bản thân.

Hơn nữa, nếu chúng ta có một người cha vắng mặt hoặc ngược đãi, chúng ta có khuynh hướng sống, luôn luôn đi tìm – một cách vô thức – một điều gì đó đã không được trao cho, đó là sự chấp thuận của người cha. Điều này khiến chúng ta rụt rè, thường giận dữ, và đói khát hình ảnh một người cha.

Nỗi đói khát này, đói khát được người cha hay một ai đó đại diện cho ông để khẳng định và chúc phúc cho mình, có lẽ đó là cơn đói sâu sắc nhất trên thế giới ngày nay, đặc biệt đối với phái nam. Rất ít người trong cuộc đời được cha ruột hay hình ảnh một người cha khẳng định và chúc phúc.

Một người cha là như thế nào? Các nhà nhân loại học cho chúng ta biết hình mẫu người cha có những phẩm chất này: Ông là người thu xếp để tạo trật tự, cáng đáng, nuôi sống và chúc phúc cho gia đình. Điều đó có nghĩa gì?

Trước tiên, ông phải là cội nguồn của trật tự chứ không phải của rối loạn. Một người cha tốt sống theo cách mà gia đình ông cảm thấy yên ổn, an toàn khi có ông bên cạnh. Một người cha tồi, qua việc ông vắng mặt, không đáng tin cậy, hoặc ngược đãi đã làm cho gia đình cảm thấy bất ổn. Ví dụ, người cha có gốc là rối loạn khi ông không chung thủy, nghiện rượu, hoặc đang mang một thói nghiện ngập nào đó. Khi đó, cách hành xử của ông sẽ không lường trước được, lúc nào các con cũng đoán xem ông có về nhà hay không – nếu về thì tâm trạng của ông lúc đó sẽ như thế nào. Dần dà, tính chất khó lường này sẽ thấm vào con cái, đến một lúc chúng cảm thấy cha mình là nguồn gốc của mất trật tự, của hỗn loạn. Ngược lại, một người cha tốt, kể cả khi gia đình ông coi ông là chán ngắt và tẻ nhạt, sẽ làm cho gia đình cảm thấy an toàn và an ổn.

Thêm nữa, người cha tốt gánh vác gia đình hơn là đòi hỏi gia đình gánh vác ông. Người cha tốt là người lớn, người có tuổi đáng kính, chứ không phải là anh chị em hay là một đứa trẻ (xét về hành vi) mãi mãi đòi hỏi gia đình phải gánh vác mình. Một người cha tốt không để vấn đề và mối lo, những chuyện đau lòng và mệt mỏi của riêng mình, thành tâm điểm chú ý của cả gia đình. Thay vào đó ông vượt lên chuyện mệt mỏi và đau lòng của riêng mình để tập trung vào những chuyện đau lòng, đau đầu của gia đình.

Vượt lên trên điều đó, một người cha tốt nuôi dưỡng gia đình chứ không bắt gia đình nuôi dưỡng ông. Không đòi hỏi, cho dù vi tế và vô thức, con cái phải mang lại ý nghĩa, sự hài lòng và vinh quang cho ông. Thay vào đó ông quan tâm nhiều hơn đến việc con cái và gia đình tìm thấy được ý nghĩa, sự hài lòng và hạnh phúc trong chính cuộc đời của họ. Những người cha người mẹ tốt nuôi dưỡng con cái mình; những người cha người mẹ tồi bắt con cái phải nuôi dưỡng mình.

Cuối cùng, một người cha tốt khẳng định và ngưỡng mộ con cái thay vì đòi hỏi chúng khẳng định và ngưỡng mộ ông. Một người cha tốt tỏ ra cho con thấy ông tự hào về chúng chứ không ghen ngược lại về tài năng và thành tựu của chúng. Ông không đòi hỏi con cái nói lên lòng tự hào của chúng về ông. Daniel Berrigan, trong cuốn tự truyện chính chắn viết hồi cuối đời, chia sẻ ông đã phải cố gắng chật vật ra sao với nhiều vấn đề trong suốt cuộc đời, đặc biệt với vấn đề thẩm quyền, vì ông thiếu lời chúc lành của người cha. Chẳng hạn, ông thường thấy sợ không dám nói với cha tin vui là ông vừa xuất bản một cuốn sách vì sợ cha ông ghen tỵ. Sau khi kể điều đó, ông hỏi độc giả: Có kinh ngạc gì không trước chuyện ông đã luôn ranh mãnh và nghi ngờ mọi hình bóng thẩm quyền trong suốt cuộc đời người lớn của mình? Sự vắng bóng lời chúc lành của người cha làm cho tâm hồn của chúng ta co lại.

Có lẽ hình ảnh này có thể giúp ích ở đây: Khi con bò mẹ sinh con, con bê non rơi ra khỏi tử cung trong tình trạng bị bó chặt, cứng đơ, toàn thân bị quấn trong bọc nhau giống như keo dính. Nhưng Tự nhiên đã tính đến chuyện này và đã ban cho bò mẹ bản năng đúng đắn. Ngay lập tức, bò mẹ quay ra phía sau và liếm cái bọc bó chặt đó khỏi thân bê con cho kỳ hết. Ngay khi được liếm xong, bê con đứng dậy, dò dẫm và bắt đầu tự đi được.

Con người chúng ta cũng sinh ra trong tình trạng tương tự. Chúng ta cũng bước vào cuộc đời trong tình trạng bị bó chặt, nhưng trong trường hợp chúng ta, sự bó chặt không hẳn là về mặt thân thể. Đó là sự bó chặt sâu hơn và phức tạp hơn nhiều – và cha mẹ là người xóa bỏ tình trạng đó bằng cách thu xếp để tạo trật tự, gánh vác, nuôi dưỡng và chúc lành cho chúng ta. Không người cha nào làm được điều đó một cách hoàn hảo, nhưng nếu cha của bạn đã làm điều đó thậm chí chỉ được một nửa mức thỏa đáng, thì bạn hãy bày tỏ lòng biết ơn, và bạn nên biết là bạn được phước lành!

Rev. Ron Rolheiser, OMI

--------------------------------------

 
THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI - KINH LẠY CHA PDF Print E-mail

Bài giá trị:

KINH LẠY CHA (Phân tích sâu sắc tính triết học và thần học của kinh Lạy Cha)

From: Phaolo Thai
Sent: Saturday, June 15, 2019, 9:09:45 AM PDT
Subject: Kinh Lạy Cha

KINH LẠY CHA

Kinh Lạy Cha là lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, và chỉ một kinh này, đã cho chúng ta thấy cái đẹp tuyệt vời của đạo Công Giáo, vượt trên và vượt xa ngàn trùng các triết lý, tư tưởng, tôn giáo do phàm nhân lập ra.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”

Lời dạy này cho chúng ta biết, nhân loại có một Người Cha, và chúng ta là anh chị em của nhau. Là anh chị em của nhau, thì nhân loại là một đại gia đình; quả đất là nền nhà; bầu trời là mái nhà, và Người Cha chung của nhân loại ở trên trời là Thiên Chúa.

“Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”

Lời dạy này nói về bổn phận đối với Cha và cũng là Chúa của chúng ta ở trên trời. Thật lòng yêu mến Chúa thì tôn thờ Ngài và vâng lời Ngài trong mọi sự. Thật lòng yêu mến Chúa, thì không làm điều gì hại đến người khác, dù trong ý nghĩ, lời nói, hành động, mà còn phải làm cho tha nhân những gì, mà chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Sống như thế là làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến và Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ”

Ngoài Thiên Chúa, không có phàm nhân hay thần thánh nào tạo ra mặt trời, trăng, sao, sông, núi, biển, rừng cây, hoa trái, không khí, nước uống... để thân xác của nhân loại có thể sinh tồn.

Ngoài Thiên Chúa, không có phàm nhân hay thần thánh nào đã chết vì tội lỗi của nhân loại, để cứu nhân loại không phải chết đời đời trong hỏa ngục. Không có phàm nhân hay thần thánh nào đã dùng Máu Thịt của mình để nuôi linh hồn nhân loại: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống đời đời.” Không có phàm nhân hay thần thánh nào như Chúa của chúng ta: “Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.”

“Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”

Lời dạy này cho chúng ta biết, nếu chúng ta tha nợ cho anh chị em, thì nợ của chúng ta cũng được CHA ở trên trời tha. Ngược lại, nếu không tha nợ cho anh chị em, thì nợ của chúng ta cũng không được tha.

Có phàm nhân nào không chịu ơn của Thiên Chúa? Có phàm nhân nào tự tạo ra không khí để thở, nước để uống, hạt gạo để ăn? Chúng ta đều nhận ơn từ Thiên Chúa. Nhận ơn mà không biết ơn và không nói lời cám ơn thì không phải là kẻ vô ơn sao? Ngoài sự vô ơn đối với Trời, có ai trong chúng ta chưa bao giờ phạm tội? Đã là tội nhân mà không thương xót anh chị em, cũng là tội nhân như chúng ta, thì chúng ta có đáng được Thiên Chúa thương xót hay không?

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen”

Lời dạy này cho chúng ta biết, với sức riêng không phàm nhân nào thoát khỏi cạm bẫy của ác quỷ. Tương tự, loài dã thú không thể thoát khỏi cạm bẫy của loài người giăng ra để bắt chúng. Do đó, chúng ta phải năng kêu xin Thiên Chúa cứu giúp, che chở để thoát khỏi mọi hiểm nguy hồn, xác do ác quỷ giăng ra.

Amen: Xin cho lời nguyện, được theo ý Chúa.

--

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

NguyễnHyVọng

*Liên khúc: Chạm lòng con Chúa ơi

Chạm Lòng Con Chúa Ơi !

-------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LỄ CHÚA BA NGÔI PDF Print E-mail

Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 16-6-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (16: 12-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. "

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

"Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết."(Ga. 1, 18) Vì Thiên Chúa ở trên cao, thiêng liêng và vô hình với mắt con người, Đó là là lý do tại sao thánh Gioan Tông đồ đã nói: "Thiên Chúa thì chưa bao giờ có ai thấy cả."

Đã có nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới nhưng Thiên Chúa không giống nhau ở họ. Bởi vì con người không thể nhìn thấy Thiên Chúa, có những người không tin, cụ thể là những người vô thần. Ở giữa những người không tin và tín hữu, có những người tự coi mình là người theo thuyết bất khả tri. Đối với họ, Thiên Chúa vượt ra ngoài tâm trí của họ, và họ không phủ nhận Thiên Chúa, cũng không tin Ngài.

Trong số những người vô thần, có một người chỉ sống cuộc sống bình thường của họ và một người khác xúc phạm các vị thần thánh trong tất cả các tôn giáo, đặc biệt là cộng sản. Họ sẽ làm nhiều hành động xấu xa hãm hại và gây cái chết cho người khác.

Thiên Chúa là một Đấng toàn năng và là Đấng Tạo Hóa. Ngài không ẩn giấu mà tiết lộ mình ra cho con người trong Con Một là Đức Giêsu. Đức Giêsu là vị "Thiên Chúa - Người" và Người đã mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi ở nhiều nơi khác nhau trong Tin Mừng như là Cha, Con, Thánh Thần.

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm nhưng đó là sự thật. Bởi vì là một mầu nhiệm nên nó vượt xa trên tâm trí con người, không ai có thể hiểu được Thiên Chúa Ba Ngôi hoàn toàn. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu và con người có thể trải nghiệm tình yêu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu được mặc khải trong Đức Giêsu, con người có thể tham gia vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Vì tình yêu, Thiên Chúa là Cha tạo dựng con người. Sau khi con người rơi vào tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con yêu dấu của mình để cứu loài người khỏi tội lỗi bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người Con. Con người luôn cần ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, vì vậy, Ngài cũng đã sai Thánh Thần đến thánh hiến con người để trở thành con cái của Thiên Chúa nhờ máu của Đức Giêsu Kitô.

Đối với người Công giáo, trong lời cầu nguyện hoặc bất kỳ cử hành các việc phụng vụ nào, họ luôn bắt đầu bằng việc công bố Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Với niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, họ hoàn toàn sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Nếu bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu và Hội thánh của ngài, họ có thể mất sự hiệp thông với Thiên Chúa. "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."(Lc. 10, 16) Trái lại, nếu tôi chấp nhận Chúa Giêsu và tin theo Ngài qua Hội thánh của Ngài, tôi sẽ nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Đó là cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trong Vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho Nước Chúa trị đến. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

The Solemnity of the Most Holy Trinity

Bible sharing - Sunday 6-16-19

Gospel JN 16: 12-15

Jesus said to his disciples: "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears and will declare to you the things that are coming. He will glorify me because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine; for this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you."

Reflection!

"No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father’s side, has revealed him."(Jn. 1, 18) For God is on high, spirit and invisible to the eyes of the human, That is why John, Apostle, said, "No one has ever seen God."

There have been many different religions in the world but God is not the same in them. Because human beings cannot see God, there are non-believers, namely the atheists. In between non-believers and believers, there is someone considered themselves as the agnostics. For them, God goes beyond their mind, and they do neither deny nor disbelieve in God.

Among the atheists, there is someone just live their normal life and someone else offends gods in all religions, especially communists. They will do many evil acts causing harm and death for others.

God is an almighty One and a Creator. He did not hide but revealed himself to the human in the Son, Jesus. Jesus is "God made Man" and he revealed God the Trinity in many different places in the Gospel as Father, Son, the Holy Spirit.

God, the Trinity is a mystery but it is the truth. Because a mystery goes beyond the human mind, no none can understand God the Trinity completely. However, God is love and the human can experience love. Because God is love revealed in Jesus, the human can participate in the love mystery of God, the Trinity.

Out of love, God, Father created human beings. After the human fell into sins, Father sent his beloved Son to save human beings from sins by his passion, death, and resurrection. The human always needs the salvation of God, so He also sent the Holy Spirit to consecrate the human to become the children of God by the blood of Jesus Christ.

For Catholic people, in their prayer or any liturgy services, they always start with the proclamation of God, the Trinity as Father, Son, and the Holy Spirit. With the faith in God the Most Holy Trinity, they fully live in the love of God.

If anyone denies Jesus and his Church, they might lose the comm with God. "Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me.”(Lk. 10, 16) If I deny Jesus, I also deny the heavenly Father and the Holy Spirit. On the contrary, if I accept Jesus and follow him through his Church, I would receive the salvation of God. It is the eternal happy life in the Kingdom of God.

O, Almighty God, thy Kingdom come. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 1817