mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4583
mod_vvisit_counterHôm Qua8744
mod_vvisit_counterTuần Này39421
mod_vvisit_counterTuần Trước49998
mod_vvisit_counterTháng Này178369
mod_vvisit_counterTháng Trước205194
mod_vvisit_counterTất cả10893871

We have: 135 guests online
Your IP: 54.81.68.240
 , 
Today: May 24, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU TU 16-5-2018 PDF Print E-mail

Sống và Chia se Lời Chúa: ƠN GỌI GIÁO DÂN - Ngày 16-5-2018
"Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian." (Ga 17,15-16)


Suy niệm: Theo cha Congar, giáo dân là những người được Chúa Giê-su đặt ở giữa thế gian cách đặc biệt và luôn chiếm chỗ trong mối quan tâm mục tử của Chúa Giê-su, điển hình trong lời nguyện Ngài dâng lên Chúa Cha hôm nay. Thực vậy, giáo dân, chứ không phải linh mục hay tu sĩ, hiện diện trong mọi lãnh vực xã hội, do đó vai trò của họ trong công cuộc truyền giáo rất quan trọng, đến nỗi việc loan báo Tin Mừng cho thế giới chỉ được thực hiện bởi họ, vì họ được mời gọi sống ơn gọi trong các lãnh vực trần thế.

Ở giữa thế gian, nhưng họ được ơn Chúa trợ lực để "không thuộc về thế gian," hơn nữa, còn trở nên chứng nhân của Chúa bằng đời sống đậm chất Tin Mừng. Trong tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, Đức Gioan-Phaolô II nhấn mạnh rằng vai trò này của giáo dân là không thể thay thế.


Mời Bạn: Giáo dân ở giữa thế giới chẳng khác gì hoa sen trong đầm lầy, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn." Chính vì để làm chứng cho sự thật mà Chúa Giê-su đã sai chúng ta vào thế gian như Chúa Cha đã sai Ngài. Bạn đang tỏa hương thơm Tin Mừng nơi bạn sống đấy chứ?


Chia sẻ: Theo ý Chúa Giê-su, thế nào là "ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian"?


Sống Lời Chúa: Tuần này bạn quyết tâm tập luyện một nhân đức.


Cầu nguyện: Lạy Cha, xin thánh hoá chúng con, để chúng con luôn thuộc về Cha trong mọi hoàn cảnh, như Đức Giêsu con yêu dấu của Cha đã sống và nêu gương cho chúng con. Amen.

--------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU 16-5-2018 PDF Print E-mail

Phúc âm Theo Thánh Gio-an: 17, 11b-19

Anh Chị Em yêu quý,

Thiên Chúa, Ngôi Cha: " Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật."(Ga. 17, 17)
Thiên Chúa, Ngôi Con: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)
Thiên Chúa, Ngôi Thánh Thằn: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn."(Ga. 16, 13)

Bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để bày tỏ sự thật về Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tỏ lộ chính mình trong Con Người, Chúa Giê-su!

Sự thật là gì?

Chúa Giê-su là sự thật và lời của Ngài là sự thật. Bất cứ ai biết lắng và đi theo ngài thì sẽ có sự sống đời đời. Chúa Giê-su phán: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông."(Ga. 8, 31-32) Sự thật sẽ đem đến sự sống. Nó cho thoát tôi khỏi sự hủy diệt, Thánh Phê-rô nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

Ngược lại, Satan là kẻ nói dối và giết người. Chúa Giê-su phán cùng người Do thái: " Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, 44) Ngay từ đầu, cha mẹ đầu tiên của chúng ta nghe lời của Satan. Nó nói dối họ. Lời của Sa-tan gian ác chỉ mang đến những đau khổ và sự chết cho tất cả nhân loại.

Lắng nghe Lời Chúa là một cách để tìm ra sự thật của Chúa Giê-su. Tất cả những cuốn sách trong Thánh Kinh đều nói về Chúa Giêsu, một Đấng Cứu Thế của trần gian. Ngài đến thế gian để ban sự sống đời đời. Chúa Giê-su là lẽ thật và lời của Ngài là lẽ thật. Sự thật sẽ giúp mọi người thoát khỏi sự dối trá và hủy diệt bởi quỷ dữ. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Nếu tôi là một con trai hay con gái của sự thật, tôi thuộc về Thiên Chúa, không phải của thế gian và tôi phải can đảm để nói sự thật. Đó là Đức Chúa Giê-su Kitô, Đấng là sự thật duy nhất và toàn vẹn.

Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em."(Lc. 10, 18-19)

Lạy Chúa Giê-su, con tin cậy vào Ngài!

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đom. Quang

--

Gospel JN 17, 11b-19

Beloved Brothers and Sister,

God, the Father: "Consecrate them in the truth. Your word is truth."(Jn. 17, 17)
God, the Son: "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)
God, the Holy Spirit: "The Spirit of truth, he will guide you to all truth.

By the power of the Holy Spirit, Father sent his only begotten Son into the world to reveal the truth about God. God has revealed himself in the Son of Man, Jesus!

What is the truth?

Jesus is the truth and his word is the truth. Whoever listens to him and follows him will have the eternal life. Jesus said, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32) The truth will bring up the life. It set me from destruction. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

On the contrary, Satan is the liar and the murder. Jesus said to the Jews, "You belong to your father the devil and you willingly carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn. 8, 44) From the beginning, our first parents listened to Satan. He told lies to them. Satan's wicked word brought sufferings and death to all humanity.

Listening to the word of God is a way to find the truth of Jesus. All the books in the Holy Bible spoke about Jesus, a Savior of the world. He came to the world to bring the eternal life. Jesus is the truth and his word is the truth. The truth will set everyone free from lies and destruction by devils. The choice is up to each one of us. If I am a son or daughter of the truth, I belong to God, not to the world and I must take courage to speak and witness to the truth. It is Jesus Christ who is an only and whole truth.

Jesus said, "I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power 'to tread upon serpents' and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you.
Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven."(Lk. 10, 18-20)

Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Dominic Quang

------------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU BA-15-5-2018 PDF Print E-mail


15/05/18 THỨ BA TUẦN 7 PS

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: Ga 17,1-11

LỜI CẦU CỦA CHÚA GIÊ-SU
"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm." (Ga 17,3-4)


Suy niệm/ CHIA SẺ: Rất nhiều lần Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện cách xác tín, kiên trì không khoe khoang... Ngài còn dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào qua việc dạy chúng ta kinh Lạy Cha. Còn hôm nay, Phúc Âm Gio-an kể lại, chính Chúa Giê-su cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su như thế nào? Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Ngài cầu nguyện để Chúa Cha được tôn vinh. Ngài cầu nguyện cho chúng ta: cho chúng ta nhận biết sự sống đời đời – "sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô," cho chúng ta được nên một với Cha và Con. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su bao giờ cũng đầy ắp tình yêu mến Cha-Con với Chúa Cha, và tình yêu thương dành cho chúng ta trong Cha của Ngài.


Mời Bạn: Tôn vinh Chúa Cha và cứu độ chúng ta là hai chiều kích luôn có trong lời cầu của Chúa Giê-su. Lời cầu nguyện của Ngài chính là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha nhất. Bạn muốn lời cầu xin của mình được Thiên Chúa ưng nhận, hãy cầu nguyện như Chúa Giê-su.


Sống Lời Chúa: Khởi đầu và kết thúc một ngày sống, bạn đọc kinh Lạy Cha VỚI CẢ TRÁI TIM VÀ THỰC HÀNH LỜI KINH NÀY..


Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con tạ ơn tình thương của Cha được tỏ bày nơi Con Cha, cho chúng con biết Cha là Đấng Chân Thật, và cho chúng con được nên một với Cha. NHỜ THÁNH THẦN CHỈ DẪN chúng con sống thân mật, trò chuyện với Cha, như NGÀI yêu mến chúng con.

------------------------------

 
GAP GO DUC KITO TRONG T.T.- CHUA NGAM NHIN TA PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
May 15 at 1:44 AM
Chúa Giêsu ngắm nhìn chúng ta, mỗi người chúng ta

Nếu chúng ta kiên trì nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ngạc nhiên khám phá ra rằng Người luôn quan sát mỗi người với lòng yêu thương. Đó là ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng Thánh lễ kính thánh Gioan Bosco tại nhà nguyện thánh Marta.
Chúa Giêsu không nhìn đám đông cách chung chung. Ngài nhìn mỗi người.


1/ Đức Thánh Cha chú giải đoạn thư gửi tín hữu Do thái, trong đó tác giả mời gọi chúng ta "kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin." Ngài cũng giải thích bài Tin Mừng rằng chính Chúa Giêsu nhìn chúng ta và nhận thấy chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu ở gần chúng ta, "Người luôn ở giữa đám đông."

"Không phải là với những vệ sĩ bảo vệ cho Người, để cho đám đông không thể chạm vào Người. Không! Người ở đó và đám đông bao lấy Người. Mỗi khi Người xuất hiện, có một đám đông lớn. Các chuyên gia thống kê có lẽ có thể xuất bản 'Sự nổi tiếng của Thầy Giêsu đang giảm đi'... Nhưng Chúa Giêsu tìm kiếm điều khác:

2/ Ngài tìm dân chúng. Và dân chúng tìm Ngài: dân chúng dán mắt vào Ngài và Ngài dán mắt vào dân chúng. 'Đúng, vào dân chúng, vào đám đông' – 'không, vào mỗi người!' Đây là điểm đặc biêt của cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không nhìn đám đông chung chung: Ngài nhìn mỗi người."
Chúa Giêsu quan sát những vấn đề nghiêm trọng, niềm vui to lớn của chúng ta, và cũng ngắm nhìn những chuyện nhỏ bé của chúng ta.


3/ Tin Mừng thánh Marco thuật lại 2 phép lạ. Thứ nhất, Chúa Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết 12 năm trời. Giữa đám đông, bà đã có thể chạm được áo choàng của Ngài. Và Chúa Giêsu đã nhận ra có người chạm vào Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu làm cho bé gái 12 tuổi con ông Giairô sống lại. Người nhận ra cô bé đang đói và yêu cầu cha mẹ cho cô ăn.

4/ Đức Thánh Cha nhận xét: "Cái nhìn của Chúa Giêsu đến với điều lớn lao cũng như nhỏ bé. Ngài nhìn ngắm tất cả: nhìn ngắm tất cả chúng ta, nhưng nhìn mỗi người. Ngài quan sát những vấn đề nghiêm trọng, niềm vui to lớn của chúng ta, và cũng ngắm nhìn những chuyện nhỏ bé của ta.

Bởi vì Người gần chúng ta. Chúa Giêsu không sợ hãi những điều to lớn nhưng cũng để ý đến những điều nhỏ bé. Chúa Giêsu nhìn chúng ta như thế."
5/ Sự kinh ngạc khi gặp gỡ Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu chúng ta chạy "với sự kiên trì và mắt hướng nhìn về Chúa Giêsu", thì sẽ xảy đến với chúng ta những điều xảy ra với dân chúng sau khi con gái ông Giairo đã sống lại, đó là "họ đầy kinh ngạc." Ngài giảng giải thêm: "Tôi đi, nhìn ngắm Chúa Giêsu, tôi tiến bước, ngắm nhìn Chúa Giêsu và tôi tìm thấy điều gi? Ngươi đang ngắm nhìn tôi! Điều này làm cho tôi kinh ngạc vô cùng.

    - Sự kinh ngạc khi gặp Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta đừng sợ hãi! Không sợ hãi như người đàn bà đi đến sờ vào áo choàng của Người. Đừng sợ! Chúng ta chạy trên con đường này. Luôn luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ có sự ngạc nhiên tốt đẹp này, sẽ tràn đầy sự ngạc nhiên: chính Chúa Giêsu ngắm nhìn tôi."
Hồng Thủy

-----------------------------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - TA KHONG KET AN PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
May 13 at 11:45 PM

Giuse Maria Doãn Tuấn
14 Tháng 5 lúc 10:25

° ° ° ❌ TA KHÔNG HỀ KẾT ÁN CON ❌ ° ° °

Tại nhà thờ chánh tòa Wurzburg trong miền Baviere, Tây Đức, có một tượng thánh giá rất nổi tiếng được tạm trổ vào khoảng thế kỷ 14. Trên những tượng thánh giá, thông thường đôi tay Chúa Giêsu giang ra và bị đóng vào gỗ giá. Riêng đôi tay của Chúa Giêsu trên tượng thánh giá tại nhà thờ chánh tòa Wurzburg thì khác hẳn: thay vào bị giang ra và bị đóng vào gỗ giá, hai cánh tay của Chúa lại khoanh trước trái tim như thể đang ôm vào lòng một người nào đó.
Người dân địa phương truyền tụng rằng trong cuộc chiến tranh tôn giáo giữa tin lành và công giáo vào giữa thế kỷ 17, một người lính chống công giáo đã vào nhà thờ này. Nhìn thấy trên đầu Thiên Chúa có một triều thiên bằng vàng, anh sinh lòng tham, bắc thang leo lên để đánh cắp. Khi anh vừa đưa tay tháo gỡ triều thiên thì đôi cánh tay của Chúa Giêsu bỗng được tháo gỡ. Chúa Giêsu giang tay ôm trọn lấy anh vào lòng, với tất cả trìu mến. Người lính chết lịm trong vòng tay âu yếm của Chúa Giêsu.
Người ta tìm thấy xác của anh dưới chân thánh giá!
Kể từ ngày đó, hai cánh tay của Chúa Giêsu không còn giang ra và bị đóng vào lỗ đinh nữa, nhưng được khoanh trước trái tim trong tư thế đang ôm chầm lấy một người nào đó.
Du khách nhìn lên thập giá đều có cảm tưởng như ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình và nghe có tiếng thì thầm: "Ta không hề kết án con".
"Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài", đó là chân lý cơ bản nhất trong Kitô giáo. Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cái chết của Ngài trên thập giá: đó là ngôn ngữ qua đó muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương đến nỗi sẵn sàng để cho Người Con Một của Ngài chết thay cho chúng ta.
Thiên Chúa yêu thương con người: điều đó không có nghĩa là Ngài yêu thương con người một cách trìu tượng, yêu thương con người như một đám đông hay như một con số. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu cá biệt, nghĩa là mỗi người chúng ta đối với Ngài như thể là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này. Mỗi người là một lịch sử, mỗi người chiếm trọn tình yêu của Chúa.


*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Thiên Chúa yêu thương tôi, nghĩa là Ngài chỉ muốn điều thiện cho tôi. Điều thiện ấy có thể vượt khỏi suy tính, đo lường của tôi. Do đó, cho dẫu có gặp trăm nghìn đớn đau, vất vả, CAC BẠN cũng hãy tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương ta. Ngài yêu thương tôi đến độ làm mọi cách để cho mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho tôi. Một cơn bệnh, một sự thất bại, một cái chết, một sự mất mát và ngay cả tội lỗi: tất cả đều là những cơ may để Ngài ban cho tôi một ơn phúc cao cả hơn.
(Lẽ Sống - Ngày 15/5)

° ° ° ❌ TA KHÔNG HỀ KẾT ÁN CON ❌ ° ° °

-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 1493