/home/content/51/8374851/html/chiaseloichua/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 23 = GUONG HIEN LANH-KHIEM NHUONG PDF Print E-mail

Charity without meekness and humility is sterile, Pope reflects (song ngữ)
By Elise Harris
Vatican City, Oct 1, 2013 / 09:54 am (EWTN News/CNA)


On the feast of St. Therese of Lisieux, Pope Francis praised the saint for her exemplary humility and meekness, praying that the council of cardinals would emulate her virtue in their upcoming meetings.

The Pope concelebrated his Oct. 1 daily Mass with the group of eight cardinals who will meet from Tuesday to Thursday this week to discuss reform of the curia.

In his homily, Pope Francis voiced hope that council's meetings will help everyone to become more humble and to trust in God, so that the Church is able to give a beautiful witness to the world.

Reflecting on the gospel of the day in which the apostles sought to call down fire upon those who did not accept them, the Holy Father urged that the path of Christians is not a "path of vengeance," saying that instead, it is the way of humility and meekness.

In light of the feast of St. Therese – a French cloistered nun who lived in the late 1800s – the Pope encouraged those present to meditate on "this spirit of humility, of tenderness, of bounty," which is, he said, a spirit that God "wants from all of us."

This spirit, he said, can only be found "in love, in charity, in the awareness that we are in the hands of the Father."

Once we understand this, said the Pope, we will no longer desire to "call down fire from Heaven."

"Another spirit comes, that of that charity that suffers all, pardons all, that does not boast, that is humble, that doesn't seek itself."

Noting that there are some who might say this understanding of charity is a lowering of the "majesty" and "greatness" of man, Pope Francis stressed that this approach "is sterile!"

"The Gospel reaches its highest point in the humiliation of Jesus: humility that becomes humiliation," he urged, saying that the force of the gospel "is properly in humility, in the humility of the child that is guided by the love and the tenderness of the father."

The pontiff lauded the Church for naming St. Therese a Doctor of the Church and Patron of Missions – adding the words of Benedict XVI that the "Church does not grow through proselytism," but rather "through attraction, through witness."

"When the people see this witness of humility, of meekness, of mildness, they feel the need that the Prophet Zachariah spoke of: 'We want to come with you.'"

"Charity is simple," stated the Pope, "worship God and serve others!"

Concluding his homily with a special mention of the meetings being held with the council of cardinals, Pope Francis asked the Lord that through their work, they will become more humble, meek, patient and trusting in God.

He asked that this occur "so that the Church can give a beautiful witness to the people, and seeing the People of God, seeing the Church, they might feel the desire to come with us."


Lòng bác ái mà thíêu hìên lành và khiêm nhường là vô ích, DTC phản ánh
By Elise Harris
Vatican city, ngày 01-10-2013 /09:54am (EWTN News/CAN
Hôm lễ kính thánh Teresa Hài Đồng Giêsu (thành Lisieux), DTC Phanxicô ngợi khen thánh nhân về gương khiêm nhường và hìên lành, cầu xin cho hội nghị các hồng y sẽ ganh đua nhân đức của thánh nữ vào những buổi họp sắp đến của họ.
DTC đã cùng đồng tế trong Thánh lễ hang ngày hôm 01-10 với nhóm 08 hồng y sẽ họp từ thứ ba đến thứ năm tùân này để bàn lụân vịêc cải tổ giáo trìêu.
Trong bài giảng, DTC Phanxicô đã bầy tỏ hy vọng rằng những gặp gỡ trong hội nghị sẽ giúp cho mọi người trở nên khiêm tốn hơn và tín tưởng Chúa hơn, vì thế Giáo hội có thể cống híên nhân chứng tốt cho thế giới.
Sự suy nịêm theo phúc âm trong ngày các tong đồ nài xin đổ lửa xúông đốt những ai không tíêp nhận họ, DTC đã khuýên cáo rằng con đường của người Kitô không phải là con đường thù óan," nói thay hế vào, đó là con đường khiêm tốn và hìên lành.
Bằng ánh sáng của ngày lễ kính thánh nữ Teresa – một nữ tu kín người Pháp sống vào cúôi những năm 1800 – DTC khuýên khích những người có mặt suy gẫm "tinh thần khiêm tốn, dịu dàng, khoan dung này. Người nói, một tinh thần mà Thiên Chúa múôn có ở tất cả chúng ta."
Người nói, tinh thần này chỉ có thể được tìm thấy "bằng tình yêu, bằng bác ái,bằng sự nhận thức mà chúng ta ở trong tay Chúa Cha."
Mỗi khi chúng ta hỉêu bíêt đìêu này, DTC nói, chúng ta sẽ không con múôn "kêu gọi lửa từ trên trời xúông nữa."
"Một tinh thần khác nữa đến, đó là long nhân ái, chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, không khoe khoang, mà là khiêm tốn, không tự tìm kíêm cho minh'."
Để ý rằng có một vài người họ có thể nói sự hỉêu bíêt vè long từ thịên này là làm giảm bớt "vẻ oai nghiêm" và "sự vĩ đại" của con người, ĐTC. Phanxicô nhấn mạnh rằng đìêu này gần như "là vô ích!"
"Phúc Âm vươn tới đỉêm cao nhất của nó trong sự làm nhục Chúa Giêsu, khiêm tốn trở nên chịu nhục," DTC thôi thúc, nói rằng thế lực của phúc âm "là hòan tòan khiêm tốn, khiêm nhường, bằng sự khiêm nhường của một đứa bé được dẫn dắt bởi tình yêu và tính dịu dàng của người cha."
ĐTC tán dương Giáo Hội vì sự tôn phong thánh nữ Teresa Tíên sĩ Hội thánh và quan thầy các nơi truỳên giáo – Đức Benedictô XVI thêm vào câu "Giáo hội không phát trỉên nhờ sự cho theo đạo" mà đúng hơn là nhờ thu hút, hấp dẫn , nhờ chứng nhân."
Khi người ta trông thấy chứng nhân khiêm tốn, hìên lành, dịu dàng này, họ cảm thấy nhu cầu mà Tiên tri Gia-ca-ri-a nói :"chúng tôi múôn đến với các anh em."
"Bác ái thì đơn giản," ĐTC ấn định, "thờ phụng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân."
Kết lụân bài giảng của Ngài bằng sụ đề cập đặc bịêt đến những gặp gỡ trong hội nghị các hồng y, ĐTC Phanxicô cầu xin Chúa nhờ công vịêc làm của họ, họ sẽ trở nên khiêm tốn hơn, hìên lành hơn, kiên nhẫn hơn và tín thác vào Chúa hơn.
Người cầu xin rằng vịêc xẩy ra này "để cho Giáo Hội có thể cống híên cho mọi người một chưng nhân tốt đẹp, và thấy Dân Chúa, thấy Giáo Hội, họ có thể cảm thấy khát khao đến với chúng ta."

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 22=DUNG SO HAI THANH THIEN PDF Print E-mail

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

DTC Phanxicô 'Đừng sợ hãi tính thánh thịên'
Bởi Elise Harris
Vatican Cịty, ngày 2 tháng 10 năm 2013 / 07:54 am (EWTN News / CAN)

Trong ngày thứ tư, ngày tíêp kíên chung, ĐTC hối thúc hàng ngàn người hành hương hãy nhìn nhận rằng mặc dù mọi người là những tội nhân, trở nên thánh thịên là đìêu có thể thi hành được nhờ có ơn Chúa.

"Đừng sợ hãi sự thánh thịên, đừng sợ hãi hướng lên cao, được yêu mến được làm cho thanh sạch bởi Chúa, đừng sợ hãi để chính bản thân được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần." Người nói với những người tập họp trong Quảng trường Thánh Phêrô ngày 2 tháng 10.

Người bắt đầu những suy nịêm của người theo cách chất vấn mặc dù trong Kinh Tin kính ta đã tuyên xưng rằng Hội Thánh là thánh thịên," làm sao chúng ta có thể nói rằng Hội Thánh là thánh thịên trong khi Hội thánh là tất cả rõ ràng cũng dựng nên bằng những tội nhân? Quý ông, quý bà, quý linh mục, quý nữ tu, Gíam mục, Hồng y, Giáo hòang nhìêu tội lỗi? Tất cả những người ấy. Làm thế nào mà một Hội thánh như vậy có thể trở nên thánh thịên được.?"

Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời, người nói, khi chúng ta nhìn nhận những lời của thánh Phaolô gửi cho Ephesô khi ấy người nói rằng "Đức Kitô yêu thương Hội thánh, ban chính minh' người cho Hội thánh, để làm cho Hội thánh nên thánh thịên."

"Hội thánh thì thánh thịên bởi vì nó phát xúât từ Thiên Chúa là Đáng thánh thịên," Đã thôi thúc DTC, "Thánh thịện là theo công trạng chúng ta. Chúng ta không có thể làm cho giáo hội nên thánh thịên được. Chính Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần, là Đấng trong tình yêu của người làm cho Giáo hội nên thánh thịên."

Rồi thì ĐTC.lại nhấn mạnh rằng Hội thánh bao gồm những tội nhân, lời cảnh báo về sự cám dỗ mà một số người tin rằng Giáo hội chỉ dành cho những ai "trong sạch" và tất cả những người khác vẫn còn "xa cách" ở ngòai giáo hội.

"Đìêu này không đúng! Đìêu này là bỏ đạo,là ở ngòai giáo hội!"

"Giáo Hội, thánh thịên, không lọai bỏ những tội nhân," người thôi thúc, mà hơn nữa "đón tíêp họ" và mời gọi mọi người được bao bọc bằng lòng thương xót, dịu dàng, và sụ tha thứ của Chúa Cha, là Đấng ban cho mọi người dịp may để gặp người, để tíên đến sự thánh thịên."

ĐTC. Tíêp tục giảng giải rằng Thiên Chúa múôn chúng ta đến với Người cùng với tội lỗi của ta, hỏi xem trong đám đông này có ai trong họ đến đây mà không có tội.

"Không, không ai trong chúng tôi. Chúng tôi tất cả đều mang tội lỗi của minh' đi theo." Người chú thích, sự suy nịêm Thiên Chúa múôn tỏ ý tha tội và bíên đổi tâm hồn ta thế nào. Rồi thì ĐTC nhấn mạnh rằng Đức Chúa mà chúng ta tìm thấy trong Gíao hội không là "một quan tòa tàn bạo" mà là một người tương tự như một người cha trong dụ ngôn đức con hoang đàng, Đấng luôn luôn đợi chờ.

Thiên Chúa, người nói, múôn chúng ta trở nên một bộ phận của Giáo hội "nghĩa là bíêt thế nào để giang cánh tay để tíêp đón mọi người, mà là một cái nhà không dành cho một ít người, mà là một cái nhà của tất cả, nơi mà mọi người có thể được canh tân, bíên đổi, thánh hóa bằng tình yêu của người. "bao hàm" mạnh mẽ nhất, và ýêu ớt nhất, những tội nhân, sự lạnh lung, và những người cảm thấy chán nản và thất bại."

Giáo hội cung cấp cho tất cả đìêu có thể xẩy ra được để theo đủôi con đường thánh thịên, nó là cách của Kitô giáo." ĐTC nói tíêp tục giải nghĩa làm thế nào một người có khả năng gặp gỡ Đức Giêsu nhò bí tích, đặc bịêt hơn nhờThánh Thể, Thánh Lễ và xưng tội.

ĐTC. Đã kích thích những người đã tập trung ở đây hãy tự hỏi chính minh'. "Chúng ta có tự cho phép chính minh' trở nên thiêng liêng không? Chúng ta có là Giáo hội kêu mời và tíêp đón bằng hai cánh tay rộng mở, là người híên dâng dũng cảm và hy vọng khÔng? Hoặc chúng ta có là một giáo hội tự khép kín trong chính minh' không?"

ĐTC đã kết thúc những suy nịêm của Người bắng sự khuýên khích những khách hành hương đừng sợ hãi để trở nên thánh thịên hay có những khát vọng cao khi người ta cảm thấy ýêu ơt, mỏng manh, và tội lỗi.

"Sự thánh thịên không gồm những vấn đề hành động lạ thường," người nói, mà trao nó lại cho Chúa, nhấn mạnh rằng "sự gặp gỡ tính ýêu đúôi của ta với tính mạnh mẽ do ân sủng của người, phải có sự tự tin tưởng vào sự phục vụ năng động của người đối với tha nhân."

ĐTC Phanxicô đã kết thúc bằng sự trích dẫn của một tỉêu thuýêt gia người Pháp trong thế kỷ 19 và người tân tong Leon Bloy nói rằng "chỉ có một đìêu bất hạnh trong cụôc đời, mà không trở thành những vị thánh."

Đừng đánh mất hy vọng vào sự thánh thịên. Chúng ta du hành tất cả con đường này; Chúng ta có múôn trở nên thánh thịên không? Đức Chúa đang chờ đợi chúng ta tất cả bằng cánh tay dang rộng để nhập bọn trong con đường thánh thịên này."

QQ. đọc và tạm dịch 10022013 /02:10pm.

__._,_.___

 

 
SONG TINH THUC # 54 = NGAY CUA CHUA DANG DEN PDF Print E-mail

Sống Tỉnh Thức # 54

NGÀY CỦA CHÚA ĐANG ĐẾN GẦN

Khi Đức Giêsu ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng Người và thưa: “Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ những sự việc ấy sẽ xảy ra và điềm gì báo trước cuộc quang lâm của Thầy và báo trước tận thế.” (Mt 24, 3).

1- Bạn có đồng ý rằng những sự việc đang xảy ra trong thế giới hôm nay là báo hiệu ngày Chúa đang đến gần không? Hôm nay chắc bạn đang muốn biết các điềm báo ngày tận thế; nhưng Chúa Giêsu bảo bạn đừng bận tâm tới các điềm đó, mà phải tỉnh thức chờ Người đến. Chúa Giêsu nói: “Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả Người Con cũng không; chỉ mình Chúa Cha biết mà thôi. (Mt 24, 36). Vì bạn sẽ phải trải qua nhiều khốn khó tự nhiên như chiến tranh, thiên tai, kinh tế suy thoái, động đất v.v…Còn có những thử thách về đức tin, như khó khăn của Giáo hội là chúng ta phải chịu hiện nay. Tất cả những cái trên sẽ đưa tới Ngày Chúa quang lâm, cũng như ta đang chuẩn bị sám hối suốt mùa chay, rồi đến tuần thương khó, rồi tới lễ Phục Sinh là ngày Chúa sống lại. Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho tất cả dân ngoại được biết, và bấy giờ sẽ là ngày tận thế”. (Mt 24, 14)

2- Tin Mừng là mặt tích cực, trong khi đau khổ là mặt tiêu cực của việc Chúa đến. Bởi vì Tin Mừng có nhiệm vụ làm cho nhân loại hiểu ý nghĩa của đau khổ và thử thách đang xảy ra như động đất, bão tuyết, bão cát v. v...để chuẩn bị cho Triều Đại Thiên Chúa mau đến: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có nhửng trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao… (Lc 21, 11; Mt 24. 7). Khải Huyền: Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới và đã đến thời xét xử…(Kh 11,18-19)

 Phaolô quả quyết nhửng việc đang xảy ra, mà bạn thấy từ trong gia đình : “Người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghiã, phạm thượng, vô tâm tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt,(2 Tm 3, 2-5)

Phó tế GB. Maria Định Nguyễn Sưu Tầm* This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
DAO TAO MON DE # 63 = HOI THANH PHAT TRIEN NHO KHIEM TON PDF Print E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
To: Anthony Dinh

vatican
has uploaded Pope Francis: Church grows through witness of humility

Pope Francis: Church grows through witness of humility (song ngữ)

by vatican

Pope Francis concelebrated Mass this morning at the Casa Santa Marta with members of the Council of Cardinals. The Holy Father is meeting with the group of Cardinals from Tuesday through Thursday of this week. In his homily, the Pope expressed his hope that the meeting would help everyone become more humble and more trusting in God, so that the Church might be able to give a beautiful witness to the people. Echoing Benedict XVI, Pope Francis said the Church does not grow through proselytism, it grows through attraction, through witness. And when the people see this witness of humility, of meekness, of mildness, they feel the need that the Prophet Zachariah spoke of: 'We want to come with you.' The p ...

Đức Thánh Cha Phanxicô : Hội thánh phát trỉên nhờ chứnng nhân khiêm tố,

Sáng hôm nay Đức Thánh cùng đồng tế lễ tại nhà nguỵên thánh Marta với những thành viên của Hội đồng Hồng y. DTC họp mặt cùng với một nhóm những Hồng Y từ ngày Thứ ba đến thứ năm trong tùân này. Trong bài giảng, DTC đã dĩên tả nìêm hy vọng của người rằng sự hội họp sẽ giúp cho mọi người trở nên khiêm tốn và tín tưởng hơn nơi Chúa, do đó Hội thánh có thể có khả năng dâng híên chứng nhân xinh đẹp cho mọi người. Âm hịêu của Đức Benedictô XVI, Đức Phanxicô nói,; Hội thánh không phát trỉên nhờ sự cho vào đạo, nó phát trỉên nhờ sự hấp dẫn, lôi cúôn, nhờ chứng nhân. Và một khi người ta nhận thấy nhân chứng khiêm tốn, hìên lành, dịu dàng này, họ cảm thấy một nhu cầu mà tiên tri Zacharia nói về :"Chúng tôi múôn đến cùng anh em.....

__._,_.___

 
BANH SU SONG # 60 = TOI MUON THÂY MOT BAI GIANG PDF Print E-mail

Bánh Sự Sống Hàng Ngày # 60
TÔI MUỐN THẤY MỘT BÀI GIẢNG
* Tôi nhai và nuốt Lời Chúa: "Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm." (Mt 23, 3)
Một Giáo sĩ sau khi về cai quản một Cộng đoàn được một thời gian ngắn, ông nhận được một bức thư, nội dung như sau:
Thưa ông Giáo sĩ, tôi muốn thấy một bài giảng, hơn là nghe một bài giảng mỗi ngày. Tôi muốn ông cùng đi với tôi, chứ không chỉ đường cho tôi mà thôi. Con mắt là một học trò giỏi và thông minh hơn lỗ tai. Lời khuyên thâm thúy vẫn khó hiểu; nhưng gương mẫu ăn ở bao giờ cũng rõ ràng. Tốt hơn hết là ông thực hành điều mình tin đi, vì ai cũng thấy việc lành mình được thực hiện. Nếu tôi thấy ông làm, tôi có thể tập làm theo rất nhanh chóng.
Những bài của ông có lẽ rất khôn ngoan, xác đáng và hấp dẫn; nhưng tôi muốn học tập đương lúc xem ông thực hành. Vì tôi có thể hiểu sai cách giảng của ông; nhưng tôi không bao giờ hiểu sai cách làm việc và cách cư xử của ông.
Kính chào ông. - G. Banner

* Một phút suy tư: Những gì Tín hữu đòi hỏi ở một người lãnh đạo là sự sống gương mẫu, mà ai cũng mong muốn như vậy.
Hàng ngàn bài giảng vẫn chỉ là vô ích nếu không được cụ thể hoá qua đời sống của người giảng. Giảng Lời Chúa khác với những bài diễn thuyết ở ngoài đời. Ở đó phải có quyền năng của Thánh Linh và trách nhiệm bởi kinh nghiệm sống của một Ngôn sứ, nó không chỉ là lý thuyết. Người ta sợ những kẻ nói nhiều ! Trong chức vụ của Ngài, Chúa Giêsu phải đối diện với một hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo chỉ toàn là nói suông ! Lời Chúa đã quở trách họ. (x. Mt 23, 14-15)
Đức Giêsu khuyên người dân nghe kinh sư và Pharisêu giảng dạy về đạo lý tinh tuyền của ông Mô-sê; nhưng người dặn phải đề phòng lối sống của họ, vì không làm theo với giáo lý của họ dạy.(c. 23-24)
Hội Thánh sống động hay thiếu sinh khí, phần lớn tùy thuộc vào người chịu trách nhiệm có thực thi những điều mình rao giảng hay không ! Nếu bạn đang phục vụ Lời Chúa, thì lá thư trên của G. Banner được gởi đến cho bạn và tôi hôm nay ! (x. Mt 23, 4-36)

Phó tế GB. Maria Nguyễn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 Next > End >>

Page 1680 of 1817