mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1230
mod_vvisit_counterHôm Qua4032
mod_vvisit_counterTuần Này15211
mod_vvisit_counterTuần Trước23895
mod_vvisit_counterTháng Này8790
mod_vvisit_counterTháng Trước142348
mod_vvisit_counterTất cả16640930

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ BA CN3MC-C PDF Print E-mail

Thứ Ba 26-3-19 - CN3MC-C

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng Thánh Mát-thêu (18, 21-35)

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy."

Anh chị em yêu quý,

Ông Phê-rô hỏi Giêsu rằng ông có thể tha thứ cho anh em đã xúc phạm đến mình như thế nào. Chúa Giêsu đã trả lời rằng con phải tha thứ cho anh em con hoàn toàn không có giới hạn. Nếu không tha thứ cho người khác, tôi không thể được vào nước trời. Đơn giản chỉ thế thôi.

Tha thứ không phải là một điều dễ dàng để thực hiện nhưng đó là thánh ý của Thiên Chúa. Tha thứ là một trong những yếu tố của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu! Nếu tôi xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của tôi, tôi sẽ được tha thứ. "Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?" (TV. 130, 3) Tôi phải tha thứ cho anh em vì tôi cũng là một tội nhân trước mặt Chúa.

Tôi phải tha thứ cho sự xúc phạm của người khác vì đó là vấn đề quan trọng cho ơn cứu rỗi của mình. Chúa Giê-su nói: "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."(Mt. 6, 14-15)

Thiên Chúa là tình yêu và công lý. Tình yêu và công lý của Thiên Chúa luôn đồng hành cùng nhau.

Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô: "Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ."

Để từ bỏ được ý riêng và thực thi ý Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa ban cho tôi ân sủng của ngài cho tôi bởi vì Chúa Giêsu đã phán rằng: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."(Ga. 15, 5)

Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ thì tôi cũng hãy yêu thương và tha thứ. Vì vậy: "Hãy yêu thương rồi làm điều bạn muốn."(St. Augustine)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Tuesday 3-26-19

Gospel MT 18-, 21-35

Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times."

Beloved Brothers and Sisters,

Peter asked Jesus how much he can forgive his brother who sins against him. Jesus answered Peter that he must forgive his brothers completely without limits. If not forgiving others' sins, I can not enter the kingdom of heaven. Simple just that.

To forgive is not an easy thing to do but it is the will of God. Forgiveness is one of the elements of love. God is love! If I ask God for his forgiving my sins, I would be forgiven. "If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3) I must forgive others' sins because I am also a sinner before God.

I have to forgive the others' sins against me because it is an important matter of my salvation. Jesus said, "If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions."(Mt. 6, 14-15)

God is love and justice. The love and justice of God always go along together.

St. Francis' prayer said, "Make me a channel of your peace, It is in pardoning that we are pardoned."

In order to denounce my own will and to fulfill the will of God, I pray to god giving me his grace because Jesus said, "without me, you can do nothing."(Jn. 15, 5)

God is always love and forgive, so I love and forgive. "Love then do what you will"(Augustine)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------------