mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1057
mod_vvisit_counterHôm Qua3757
mod_vvisit_counterTuần Này5912
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này117944
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16607736

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ TƯ CN4MC-C PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư 3-4-19

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Gioan (5, 17-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Anh chị em yêu quý,

Chúa Giêsu đã tỏ bày căn tính và nguồn gốc của mình. Ngài là Thiên Chúa - Ngôi Con. Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha trên trời. Nguồn gốc của ngài là Thiên Chúa (Ga. 1, 1), và căn tính của ngài là Thiên Chúa - Ngôi Con đã mặc lấy xám phàm nhân và đã làm người.

"Thiên Chúa là tình yêu!"(1 Ga. 4, 8). Chúa Giê-su đã chữa cho người đàn ông bại liệt nằm trên bờ hồ Bethesda. Đó là công việc của Chúa Giêsu là công việc của tình yêu và cho tình yêu để cứu một người đàn ông khỏi bệnh tật của mình đã bị 38 năm qua.

Chúa Giêsu làm việc vào ngày Sa-bát. Chúa Giêsu có vi phạm luật ngày Sa-bát của người Do Thái không? Thưa là không! Công việc vào ngày Sa-bát đối với người Do Thái là loại công việc được hoàn thành vào các ngày trong tuần và nó đã bị cấm.

Chúa Giêsu chữa cho người bệnh. Đó là công việc vì lợi ích được trao ban cho những người khác. Công việc của tình yêu phải được thực hiện trong mọi lúc vì lúc nào cũng phải yêu thương nhau. Nó không bị ràng buộc bởi luật ngày Sa-bát và vi phạm luật. Nhưng người Do Thái không hoàn toàn hiểu luật của Thiên Chúa. Họ bỏ qua luật tình yêu là luật quan trọng nhất của Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng thương yêu và công việc của tình yêu. Nếu không, Thiên Chúa chống lại chính mình. "Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Đức Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Con và giống như Thiên Chúa - Ngôi Cha. Đức Giêsu là Thiên Chúa - Ngôi Con là nguồn gốc và bản sắc của Người. Chúa Giêsu đã nói: "Cha và tôi là một."(Ga. 10, 30) Người Do Thái không biết sự thật và phủ nhận sự mặc khải của Ngài là Con Thiên Chúa khi ngài tuyên bố công khai như vậy. Đó là sự thật và Đức Chúa Giêsu đã làm chứng sự thật này bằng máu của mình khi người Do Thái đưa ngài đến cái chết trên thập tự giá.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa - Ngôi Con đã đến thế gian để cứu con người khỏi tội lỗi và Người sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Số phận của mỗi cá nhân cho sự sống đời đời ở đời sau sẽ phụ thuộc vào niềm tin vào ngài và làm những công việc yêu thương như ngài đã làm.

"Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết... Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.." (Gia. 2, 17; 24)

"Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm."(1 Ga. 3, 18)

Bạn thân mến,

"Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Hãy tin tưởng và hành động yêu thương như Đức Chúa Giêsu là CÓ HẠNH PHÚC NGAY BÂY GIỜ, VÀ Hạnh phúc đời sau của mỗi người sẽ thành hiện thực. Mong thay các bạn!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 4-3-19

Gospel JN 5, 17-30

Jesus answered the Jews: "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they tried all the more to kill him, because he not only broke the sabbath but he also called God his own father, making himself equal to God.

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus revealed his identity and origin. He is God the Son. Jesus called God the heavenly Father. His origin is God (Jn. 1, 1), and his identity is God the Son who took flesh and became a man!

"God is love!"(1 Jn. 4, 8). Jesus cured the paralytic man on lying on the edge of a pool called in Hebrew Bethesda. It is the work of Jesus which is the work of love and for love to save a man from his illness for 38 years.

Jesus worked on the Sabbath day. Did Jesus violate the Sabbath law of the Jews? No! The work on the Sabbath day for the Jews is kind of work fulfilled in the weekdays and it was forbidden.

Jesus cured the ill person. It is the work for the benefit given to the others. The work of love must be done all times. It is not be bound by the Sabbath law and violated the law. But the Jews did not fully understand the law of God. They ignore the law of love which is the most important law of God because God is love. God has never been ceasing his love and the work of love. Otherwise, God is against himself. "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Heb. 13, 8)

Jesus is God the Son and is the same as God the Father. Jesus God the Son is his origin and identity.
Jesus said, "The Father and I are one."(Jn. 10, 30) The Jews did not know the truth and denied his revelation as the Son of God as he claimed it publicly. It is the truth and he testified this truth with his blood when the Jews brought Jesus to death on the cross.

Jesus is God the Son coming to the world to save the human from sins and he will come again to judge the living and the death. The fate of each individual for the eternal life in the next life to come will depend upon the faith in him and do the works of love like him.

"So also faith of itself, if it does not have works, is dead... See how a person is justified by works and not by faith alone."(Jam, 2, 17; 24)

"Children, let us love not in word or speech but in deed and truth."(1 Jn. 3, 18)

Dear friends,

"Now this is eternal life,c that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

Love and work for the love of God as Jesus did. The eternal happy life will become true for us. Hopeful!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------