mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3693
mod_vvisit_counterHôm Qua1098
mod_vvisit_counterTuần Này4791
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này116823
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16606615

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ NĂM CN4MC-C PDF Print E-mail

 - Thứ Năm 4-4-19

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng theo Thánh Gioan. (5, 31-47)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống...

Anh chị em yêu quý,

Thánh Gioan Tông đồ đã viết đặc biệt về thiên tính của Chúa Giêsu từ đầu cuốn sách Tin Mừng. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa."(Ga. 1, 1-2)

Bài đọc Phúc Âm hôm nay, người Do Thái đã từ chối Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa dù là ngay cả sách Thánh Kinh cũng đã viết về ngài. "Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống."(Ga. 5, 39-40)

Thật khó cho một người tự nhận mình là một vị cứu tinh. Đó có thể rất là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực."(Ga. 5, 31-32) Nếu tôi cần nhân chứng để tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian, tôi có thể đọc toàn bộ sách Kinh thánh và lắng nghe qua Hội Thánh của ngài.

Tiếng nói của Chúa Cha trên trời công bố về Người Con hai lần. Lúc nhận phép rửa của Chúa Giêsu: "Có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."(Mc. 1, 11) Lúc biến hình trên núi Tabo: "Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"(Lc. 9, 35)

Thánh Gioan Tẩy giả đã làm chứng cho Chúa Giê-su: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian."(Ga. 1, 29). Ông Gio-an còn làm chứng thêm rằng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."(Ga 1, 32-34)

Ông Môsê đã báo trước Chúa Giêsu là một tiên tri như ông đến sau ông. "Từ giữa anh (em), trong số các anh em của anh (em), ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh (em); anh (em) hãy nghe vị ấy."(Dt. 18, 15) Ông Môsê đã giải thoát người Do Thái khỏi nô lệ của Ai Cập. Đức Chúa Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và ban sự sống đời đời cho người tin vào Người. Người Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn chối bỏ ngài mặc dù họ đã nghe nhiều nhân chứng. Điều đó có nghĩa là họ đã từ chối Nước Thiên Chúa vì Đức Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Các bạn không có hay chưa niềm tin thân mến,

Đức Giêsu là một người Do Thái sinh ra ở nước Ít-ra-en hơn 2000 năm trước đây. Lịch sử nhân loại đã ghi lại sự hiện hữu của Đức Giêsu và không chỉ có một mình toàn bộ Thánh Kinh. Điều này không có gì cần quan tâm cho tất cả mọi người trên thế giới vì đó là một điều bình thường. Vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, nhiều người trên thế giới tổ chức lễ mừng kỷ niệm sinh nhật của Đức Giêsu cho dù họ là người Công giáo hay không Công giáo, hoặc là có niền tin hay không.

Tuy nhiên, nhiều người trên thế giới ngày nay không tin Giêsu là Đấng Cứu Thế. Họ không biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến thế gian mang xác phàm nhân sống trên trần gian này vì do không được nghe biết đúng về Ngài. Những người khác nghe về Đức Giêsu nhưng vẫn không chịu tin vào Ngài.

Tóm lại, "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Nhân chứng của Đức Chúa Giêsu vẫn tồn tại qua Hội Thánh của Ngài hôm nay. Ngài đã phán: "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."(Lc. 10, 16)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Thursday 4-4-19

Gospel JN 5, 31-47

Jesus said to the Jews: "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent. You search the Scriptures, because you think you have eternal life through them; even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life.

Beloved Brothers and Sisters,

John the apostle wrote especially about the divinity of Jesus from the beginning of the Gospel. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was at the beginning with God."(Jn. 1, 1-2) Today's reading, the Jews rejected Jesus the Son of God even the Bible wrote about him. "You search the Scriptures because you think you have eternal life through them;
even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life."(Jn. 5, 39-40)

It is hard for someone claiming itself as a savior. That is why Jesus said, “If I testify on my own behalf, my testimony cannot be verified. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true."(Jn 5, 31-32) If I need the witness to believe that Jesus is the Son of God, a Savior of the world, I can read the whole books of the Holy Bible and listen to his Church.

The voice of the heavenly Father said about the Son twice. At the baptism of Jesus, "A voice came from the heavens, “You are my beloved Son; with you, I am well pleased.”(Mk. 1, 11) At the configuration of Jesus, "Then from the cloud came a voice that said, “This is my chosen Son; listen to him.”(Lk. 9, 35)

John the Baptist testified Jesus, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29). John testified further, saying, “I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him,v but the one who sent me to baptize with water told me, ‘On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God.”(Jn. 1, 32-34)

Moses foretold Jesus as a prophet like him coming after him. "A prophet like me will the LORD, your God, raise up for you from among your own kindred; that is the one to whom you shall listen."(Dt. 18, 15) Moses freed the Jews from the slave of Egypt. Jesus came to set the human free from the slave of sins and gave the eternal life for whom believing in him. The Jews at Jesus' time still denied him although they heard many witnesses. It meant that they denied the kingdom of God because Jesus is the Son of God.

Dear non-believers,

Jesus was a Jew man born in Israel for more than 2000 years ago. Human history recorded the existence of Jesus, not alone the whole Holy Bible did. This is not much to concern for everyone in the world because it is a normal thing. On Dec. 25 every year, many people in the world hold the celebration of Jesus' birthday whether they are Catholics or non-Catholics, or believers or non- believers.

However, many people in the world today do not believe Jesus is a Savior of the world. They do not know Jesus is the Son of God coming into the world in the form of the human in the world due to not hearing about him. The others hear about Jesus but still deny to believe in him.

In conclusion, "For God so loved the world that he gave* his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Jesus' witness still exists through his Church today. Jesus said, "Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me.”(Lk. 10, 16)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

---------------------------------