mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1219
mod_vvisit_counterHôm Qua3757
mod_vvisit_counterTuần Này6074
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này118106
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16607898

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ SÁU CN4MC-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Thứ Sáu 5-4-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (7, 28-30)

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Anh chị em yêu quý,

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Mục đích của việc ngài đến trong thế gian là mang lại sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho loài người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Con đến để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa cho kế hoạch cứu rỗi của ngài ngay sau khi Adam và Eva bị sa ngã. "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."(STK. 3, 15)

Trong thời gian sớm nhất vào lúc Chúa Giêsu là một cậu bé mười hai tuổi xuất hiện trong đền thờ Giê-ru-sa-lem đã tỏ lộ căn tính của mình với cha mẹ ngài khi nói rằng: "Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "(Lc. 2, 49)

Chúa Giêsu công bố ngài là Con Thiên Chúa cách công khai nhưng người Do thái vẫn từ chối Người. Họ không thể chấp nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà chỉ là người con của ông Giuse là bác thợ mộc và bà Maria đang sống ở giữa họ. Nếu một người bình thường tự xưng là Thiên Chúa, đó là một sự báng bổ chống lại Thiên Chúa và sẽ bị giết bởi pháp luật. Người Do-thái đáp lại quan Phi-la-tô: "Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."(Ga. 19, 7)

Những người biệt phái, kinh sư, thậm chí các tư tế... muốn giết Chúa Giê-su không chỉ là công bố của Chúa Giê-su mà còn mất cả lợi ích của họ khi nhiều đám đông theo Chúa Giê-su. Đó có thể là mối quan tâm nhất cho cuộc sống của họ. Chúa Giêsu đã trở thành đối thủ của họ mà họ muốn loại trừ ngài.

Khi người Do Thái từ chối Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là họ đã từ chối vào Nước Thiên Chúa vì Chúa Giêsu đã nói: "Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Và: "Bất cứ ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."(Lc. 10, 16)

Đức Chúa Giêsu là vị "Thiên Chúa - Người" và là mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu chuộc. Vì tôi không bao giờ có thể hiểu thấu được thì học gương của Mẹ Maria là ôm ấp trong lòng, suy niệm và cầu nguyện với Thiên Chúa.

Tôi có sự lựa chọn của riêng mình để quyết định nếu tin vào Chúa Giêsu để biết rằng tôi sẽ có thể THẤY Nước Thiên Chúa NGAY BÂY GIỜ VÀ trong sự sống đời sau.

Và bạn, những người bạn của tôi! Sự lựa chọn của bạn là gì?
Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Friday 4-5-19

Gospel JN 7, 28-30

So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him, because his hour had not yet come.

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. The purpose of his coming into the world is to bring the salvation of God for human beings. Jesus is God the Son came to fulfill God's promise for his salvation plan right after the fall of Adam and Eve. "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel."(Gen. 3, 15)

In the earliest time, Jesus, a young boy at twelve years of age appeared in the temple of Jerusalem revealed his identity to his parent in saying, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father’s house?”(Lk. 2, 49-50)

Jesus claimed himself as the Son of God in public but the Jews still rejected him. They could not accept Jesus as the Son of God but the son of Joseph and Mary who was living among them. If an ordinary man claims himself as God, it is a blasphemy against God and will be killed by law. The Jews answered to Pilate, “We have a law, and according to that law he ought to die because he made himself the Son of God.”(Jn. 19, 7)

The Pharisees, scribes, even the priests... want to kill Jesus not only Jesus's claiming but also their own interests lost when many crowds following Jesus. That might be the most concern for their life. Jesus became their opponent which they wanted to get rid of him.

When the Jews rejected Jesus, it meant that they denied entering the Kingdom of God because Jesus said, "No one comes to the Father except through me"(Jn. 14, 6) And "Whoever rejects me rejects the one who sent me.”(Lc. 10, 16)

Jesus is the "God made Man!" and he is the incarnation and redemption mysteries. Since I can never comprehend, studying Mary's example is to embrace in my heart, meditating and praying to God.

I have my own choice to decide if believing in Jesus in order to know that I will be able to enter the Kingdom of God in the next life to come.

And you, my friends! What is your choice?

Peace of Christ!

Beo. Dominic Quang

-----------------------------------