mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3365
mod_vvisit_counterHôm Qua1098
mod_vvisit_counterTuần Này4463
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này116495
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16606287

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ TƯ CN5MC-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Thứ Tư 10-4-19

Tinh Mừng Theo Thánh Gioan (8, 31-42): CẦN SỐNG VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong Lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi." Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự.

Anh chị em yêu quý,

Chúa Giêsu nói với những người Do Thái tin vào ngài. Có nhiều người Do Thái từ chối tin vào ngài. Chúa Giêsu đã nói về sự thật vì sự thật sẽ giải thoát họ.

Sự thật là gì? Câu trả lời là ở hai khía cạnh khác nhau. Thứ nhất: sự thật chính là Đức Giêsu. Thứ hai: sự thật là lời của Đức Giêsu.

Chúa Giêsu đã nói: "Ta là đường, là sự sống và là sự thật ..." (Ga. 14, 6) Sự thật của Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm Người, Nhập thể. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đã đến để hy sinh mạng sống của mình để cứu thế giới khỏi tội lỗi và quyền lực của sự chết do tình yêu của ngài. "Máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi."(1 Ga. 1, 7)

Chúa Giêsu đã nói: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi."(Ga. 8, 32) Lời của Ngài là sự thật. Lời của Chúa Giêsu có thể ban sự sống đời đời cho con người nếu tôi nhận lời của Người và sống theo lời đó. Thánh Phê-ro nói với Chúa Giêsu: ""Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga.6, 68-69) ) Lời của Chúa Giêsu là sự thật bởi vì Người là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự thật và Người không bao giờ nói dối với bất kỳ ai hoặc không có cũng có thể nói dối ngài.

Vấn đề quan trọng của sự thật là gì? Chúa Giêsu đã nói: "Sự thật sẽ giải phóng bạn." Ngài giải thích rõ ràng rằng sự thật giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Khi dân ít-ra-en là nô lệ ở Ai Cập, họ kêu cầu Chúa và Ngài đã dẫn họ ra khỏi nô lệ từ Ai Cập nhờ ông Mô-sê. Bởi vì Thiên Chúa là Cha trên trời và yêu thương con cái của Ngài và Ngàii giải thoát họ khỏi nô lệ tội lỗi bằng máu và nước của Con của Ngài là Chúa Giêsu. Nếu tôi đến tòa giải tội và xin ơn tha thứ của ngài, tôi sẽ tẩy xóa được tội lỗi của mình. Nếu tôi tẩy xóa hết tội lỗi, tôi sẽ ở trong nhà của Chúa Cha chứ không phải ở địa ngục vĩnh cửu.

Kết quả của việc thoát khỏi nô lệ của tội lỗi là gì? Tôi sẽ vào vương quốc của Thiên Chúa. Nếu tôi sống trong tội lỗi, tôi sẽ chết trong tội lỗi và không bao giờ ở lại vương quốc của Chúa. Nó có nghĩa là tôi sẽ ở trong địa ngục cho tốt.

Chúa Giêsu đã nói: "Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự." Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi, không ai khác đổ máu cho bạn và tôi ngoại trừ Chúa Giêsu, vị cứu tinh của chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể dẫn bất cứ ai đến vương quốc của Thiên Chúa nếu tin vào Người. "Không ai đến với Chúa Cha, ngoại trừ tôi" (Ga 14, 6)

"Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta."(1 Ga. 1, 8-10)

Thánh Phao-lô nói: "Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú."(Col. 3, 16)

Đức Giêsu thật là Đấng Cứu Thế - Đấng xoá tội trần gian.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 4-10-19

Gospel JN 8, 31-42

Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say, 'You will become free'?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So if the Son frees you, then you will truly be free.

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus said to those Jews who believed in him. There were many other Jews denied believing in him. Jesus said about the truth because the truth will set them free.

What is the truth? The answer is in two different aspects. First, the truth is Jesus himself. Second, the truth is his word.

Jesus said, "I am the way, the life, and the truth..."(Jn. 14, 6) What is the truth of Jesus? Jesus is God made Man, the Incarnate. Jesus is a Savior of the world. Jesus came to lay down his own life to save the world from sins and the power of death due to his love. "No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends."(Jn. 15, 13) And, "The blood of his Son Jesus cleanses us from all sin."(1 Jn. 1, 7)

Jesus said, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 32) His word is the truth. The word of Jesus can give eternal life to the human if I take his word and live it. St. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.”(Jn. 6, 68-69) Jesus' word is the truth because he is the Son of God. God is the truth and he never tells lie to anyone or no one can tell lie to him either.

What is the important matter of the truth? Jesus said, "The truth will set you free." He explained clearly that the truth set us free from the slave of sins. When Israelites were the slaves in Egypt, they call loud out to God and He had led them out of the slave from Egypt by Moses. Because God is the heavenly Father and loves his children and he sets them free from the slave of sins by the blood and water of his Son, Jesus. If I come to the confessional and ask for his forgiveness, I would be free from my sins. If I am free from sins, I would be in the house of the Father, not in eternal hell.

Jesus said, " So if the Son frees you, then you will truly be free."(Jn. 8, 36) Only Jesus can set the human free from sins, no one else shed their blood for you and me except Jesus, our savior. Only Jesus can lead anyone to the kingdom of God if believing in him. "No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

"If we say, “We are without sin,” we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. If we say, “We have not sinned,” we make him a liar, and his word is not in us."(1 Jn. 1, 8-10)

St. Paul said, "Let the word of Christ dwell in you richly."(Col. 3, 16)

Jesus is truly a Savior who takes away the sins of the world.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------