mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1280
mod_vvisit_counterHôm Qua4032
mod_vvisit_counterTuần Này15261
mod_vvisit_counterTuần Trước23895
mod_vvisit_counterTháng Này8840
mod_vvisit_counterTháng Trước142348
mod_vvisit_counterTất cả16640980

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ NĂM TUẦN THÁNH PDF Print E-mail

 Lời Chúa - Thứ Năm 18-4-19

CẢM NGHIỆM SỐNG Tin Mừng Theo Thánh Gioan 13, 1-15

"Trước ngày lễ Vượt qua, Chúa Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến từ thế giới này đến với Cha. Ông yêu chính mình trên thế giới và ông yêu họ đến cùng."

Suy Niệm/ SỐNG VÀ CHIA SẺ

Con người không thể biết Thiên Chúa là ai và bản tính của Ngài là gì cho đến khi Thiên Chúa Ngôi Con, có tên là Giêsu đến trong thế gian và tỏ bày Thiên Chúa cho loài người. Thiên Chúa là tình yêu và là Chúa Cha trên trời của tất cả mọi dân tộc. Không có Chúa Giêsu, Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm bởi vì: "Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết." (Ga. 1, 18)

Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua việc cứu họ thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa Giêsu đã đến để thực hiện ý muốn của Chúa cha trên trời. Chúa Giê-su biết kế hoạch cứu rỗi khi nào và như thế nào, và ngài biết giờ của mình đã đến nhưng ngài bảo đảm với các môn đệ rằng ngài yêu thương họ đến cùng.

Thiên Chúa là tình yêu và Người đã sai Người Con đến thế gian để phục vụ con người. Chúa Giêsu đã hạ mình như một nô lệ và chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã cho họ mô hình tình yêu của mình để dạy các môn đệ của mình biết tình yêu đích thực là gì. Chúa Giêsu cởi áo choàng ra là như dấu hiệu từ bỏ địa vị mình là chủ nhưng là đầy tớ. Ngài phải ngồi hoặc quỳ xuống để rửa chân cho các môn đệ bằng chính đôi tay của ngài.

Chúa Giêsu muốn môn đệ của ngài sẽ làm giống như ngài đã làm. Nếu tôi khiêm tốn và phục vụ Chúa và người khác, tôi sẽ là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."(Ga. 12, 26)

Chúa Giêsu đã về với Chúa Cha. Nếu tôi yêu như Chúa Giêsu yêu thì tôi cũng sẽ được đến với Chúa Cha trên trời. Yêu thương có nghĩa là phục vụ! Tuy nhiên, để phục vụ, tôi phải từ bỏ cái tôi của mình và hạ mình xuống. Chúa Giêsu phán: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt. 20, 28) Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để tỏ bày tình yêu đích thực của Thiên Chúa cho nhân lọai.

Chúa Giêsu đã nói: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 15, 12) "Anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 13, 34)

Đừng sợ hãi vì Chúa Giêsu đã phán: "Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em."(Ga. 14, 18)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Thursday 4-18-19

Gospel JN 13, 1-15

"Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end."

Reflection!

The human could not know who God is and what he is until God the Son, named Jesus came into the world and revealed God to human beings. God is love and the heavenly Father of all the nations. Without Jesus, God would be still a mystery because: "No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father’s side, has revealed him."(Jn. 1, 18)

Jesus came to reveal the love of God to the human by saving them from the salve of sins through his passion, death, and resurrection. Jesus came to fulfill the will of the heavenly father. Jesus knew when and how the salvation plan, and he knew his hour had come but he assured them that he loved them to the end.

God is love and he sent the Son to the world to serve the human. Jesus was humble himself as a slave and accepted the passion and death on the cross. Jesus gave them his model of love to teach his disciples to know what true love was. Jesus took off his cloak as a sign of denying himself as a master but a servant. He must sit or kneel down to wash his disciples' feet by his own hands.

Jesus asked his disciple would do the same as he did. If I am humble and serve God and others, I would be Jesus' disciple. Jesus said, "Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me."(Jn. 12, 26)

Jesus went to the Father if I love as he did. To love means to serve! However, in order to serve, I must renounce my ego and humble myself. Jesus said, "The Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”(Mt. 20, 28) Jesus came to the world to reveal the true love of God to the human.

Jesus said, "This is my commandment: love one another as I love you."(Jn. 15, 12) "Love one another. As I have loved you, so you also should love one another."(Jn. 13, 34)

Be not afraid! Jesus said, "I will not leave you orphans; I will come to you."(Jn. 14, 18)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------------