mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3949
mod_vvisit_counterHôm Qua6347
mod_vvisit_counterTuần Này51283
mod_vvisit_counterTuần Trước32859
mod_vvisit_counterTháng Này107298
mod_vvisit_counterTháng Trước195176
mod_vvisit_counterTất cả12502242

We have: 101 guests online
Your IP: 52.87.253.202
 , 
Today: Jan 19, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU 16-5-2018 PDF Print E-mail

Phúc âm Theo Thánh Gio-an: 17, 11b-19

Anh Chị Em yêu quý,

Thiên Chúa, Ngôi Cha: " Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật."(Ga. 17, 17)
Thiên Chúa, Ngôi Con: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)
Thiên Chúa, Ngôi Thánh Thằn: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn."(Ga. 16, 13)

Bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để bày tỏ sự thật về Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tỏ lộ chính mình trong Con Người, Chúa Giê-su!

Sự thật là gì?

Chúa Giê-su là sự thật và lời của Ngài là sự thật. Bất cứ ai biết lắng và đi theo ngài thì sẽ có sự sống đời đời. Chúa Giê-su phán: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông."(Ga. 8, 31-32) Sự thật sẽ đem đến sự sống. Nó cho thoát tôi khỏi sự hủy diệt, Thánh Phê-rô nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

Ngược lại, Satan là kẻ nói dối và giết người. Chúa Giê-su phán cùng người Do thái: " Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, 44) Ngay từ đầu, cha mẹ đầu tiên của chúng ta nghe lời của Satan. Nó nói dối họ. Lời của Sa-tan gian ác chỉ mang đến những đau khổ và sự chết cho tất cả nhân loại.

Lắng nghe Lời Chúa là một cách để tìm ra sự thật của Chúa Giê-su. Tất cả những cuốn sách trong Thánh Kinh đều nói về Chúa Giêsu, một Đấng Cứu Thế của trần gian. Ngài đến thế gian để ban sự sống đời đời. Chúa Giê-su là lẽ thật và lời của Ngài là lẽ thật. Sự thật sẽ giúp mọi người thoát khỏi sự dối trá và hủy diệt bởi quỷ dữ. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Nếu tôi là một con trai hay con gái của sự thật, tôi thuộc về Thiên Chúa, không phải của thế gian và tôi phải can đảm để nói sự thật. Đó là Đức Chúa Giê-su Kitô, Đấng là sự thật duy nhất và toàn vẹn.

Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em."(Lc. 10, 18-19)

Lạy Chúa Giê-su, con tin cậy vào Ngài!

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đom. Quang

--

Gospel JN 17, 11b-19

Beloved Brothers and Sister,

God, the Father: "Consecrate them in the truth. Your word is truth."(Jn. 17, 17)
God, the Son: "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)
God, the Holy Spirit: "The Spirit of truth, he will guide you to all truth.

By the power of the Holy Spirit, Father sent his only begotten Son into the world to reveal the truth about God. God has revealed himself in the Son of Man, Jesus!

What is the truth?

Jesus is the truth and his word is the truth. Whoever listens to him and follows him will have the eternal life. Jesus said, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32) The truth will bring up the life. It set me from destruction. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

On the contrary, Satan is the liar and the murder. Jesus said to the Jews, "You belong to your father the devil and you willingly carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn. 8, 44) From the beginning, our first parents listened to Satan. He told lies to them. Satan's wicked word brought sufferings and death to all humanity.

Listening to the word of God is a way to find the truth of Jesus. All the books in the Holy Bible spoke about Jesus, a Savior of the world. He came to the world to bring the eternal life. Jesus is the truth and his word is the truth. The truth will set everyone free from lies and destruction by devils. The choice is up to each one of us. If I am a son or daughter of the truth, I belong to God, not to the world and I must take courage to speak and witness to the truth. It is Jesus Christ who is an only and whole truth.

Jesus said, "I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power 'to tread upon serpents' and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you.
Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven."(Lk. 10, 18-20)

Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Dominic Quang

------------------------------------