mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2034
mod_vvisit_counterHôm Qua8467
mod_vvisit_counterTuần Này2034
mod_vvisit_counterTuần Trước55197
mod_vvisit_counterTháng Này121008
mod_vvisit_counterTháng Trước195176
mod_vvisit_counterTất cả12515952

We have: 102 guests online
Your IP: 54.234.114.202
 , 
Today: Jan 21, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BAY CN8TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẽ Lời Chúa - Thừ Bẩy 2-6-18

Chất vấn về thẩm quyền của Chúa Giêsu.

Phúc Âm Theo Thánh Mác-cô (11: 27-33)

Anh Chị Em yêu quý,

Sau khi Chúa Giê-su xua đuổi tất cả những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, người Do thái rất tức giận vì những việc làm phi pháp của họ mang lại cho họ lợi ích to lớn. Ngôi đền thờ không thuộc về họ mà là nhà của Thiên Chúa, và nó được ban cho dân của Ngài. Vì lợi ích riêng của họ, họ muốn tiêu diệt Đức Giê-su nhưng giờ ngài chưa đến. Họ biết rằng đền thờ là để dân chúng cầu nguyện với Thiên Chúa và đó là nhà của Thiên Chúa.

Người Do thái không thèm quan tâm đến dân chúng và Thiên Chúa. Bằng cách làm cho đền thờ trở thành nơi của kẻ cướp, họ đã ngăn chặn mọi người cầu nguyện với Chúa và lấy đi quyền sở hữu ngôi nhà của Chúa. Đó là một hành động của những tên cướp gọi là những kẻ cầm quyền nhân dân.

Mặc dù người Do Thái thờ phượng Thiên Chúa nhưng họ hành động như những người vô thần và kẻ trộm cướp. Họ chổi bỏ cả Chúa Giê-su lẫn ông Gio-an Tẩy giả là ngôn sứ của Thiên Chúa. Họ không thuộc về con cái của Thiên Chúa mà là của Sa-tan kẻ là cha của kẻ nói dối và giết người (Jn. 8, 44). Người Do thái thách thức Chúa Giê-su về quyền hành của ngài với đền thờ vì họ không chấp nhận Ngài là Con Thiên Chúa. Họ kiên trì trong sự không tin của họ. Chúa Giê-su từ chối trả lời cho tất cả bọn họ.

Ngày nay, điều này vẫn đang xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên toàn thế giới. Đối mặt với con cái của Sa-tan, tôi phải cầu nguyện trước và sau đó tôi phải làm bất cứ điều gì đúng đắn, phù hợp và an toàn. Tại sao tôi phải cầu nguyện? Đó là một vấn đề quan trọng bởi vì Chúa Giê-su đã nói mà không có Ngài, mọi sự đều không thể làm được (Jn. 15, 5) Quyền năng của Thiên Chúa sẽ chiến thắng quỷ vì: "Nếu có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta??"(Rô-ma 8, 31 ) Bệnh quỉ thì có thuốc tiên là như vậy đó.

Để hỗ trợ cho bất kỳ hành động mạnh mẽ nào là không thích hợp. Tuy nhiên, khi đối mặt với những tên trộm cướp, Chúa Giê-su cho phép mình hành động mạnh mẽ chống lại họ. Trong việc bảo vệ đức tin, mạnh sống, các quyền tự do cơ bản, người yêu, gia đình và đất nước của mình, một trong những cách để chống lại kẻ thù là phải thực hiện những hành động mạnh mẽ nếu cần thiết thì đó có thể được coi là chính đáng.

Thiên Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta mọi nơi và mọi lúc vì ngài yêu thương chúng ta!

Đom. Quang

--

The Authority of Jesus Questioned.

Gospel Mk 11:27-33
Beloved Brothers and Sisters,

After Jesus threw all merchants out of the temple, the Jews were very upset because their illegal works brought them a big benefit. The temple did not belong to them but God, and it was given to his people. Due to their own interests, they wanted to destroy him but not the right time for them. They knew that the temple was for the people's prayer to God and it was a house of God.

The Jews did not care about people and God. By making the temple be a den of thieves, they stopped people to pray to God and took away the ownership of the house from God. It is an action of the robbers who were the leaders of the people.

Although the Jews worshiped God but acted as the atheists and thieves. They denied both Jesus and John the Baptist who was God's messenger. They did not belong to the God's children but Satan who is the father of liars and murders (Jn. 8, 44) The Jews challenged Jesus about his authority of the temple because they did not accept Jesus as the Son of God. They persevered in their unbelief. Jesus denied giving the Jews his answer.

Today, this is still happening in many different places in all the world. Facing the children of Satan, I have to pray first and then I have to do whatever properly, accordingly, and safely. Why I have to pray? It is an essential matter because Jesus said without him, things are impossible (Jn. 15, 5) The power of God will win devils because: "If God is for us, who can be against us?"(Rom. 8, 31)

To support any violations is not appropriate. However, when facing the thieves, Jesus allowed himself to take his strong actions against them. In defending my faith, life, lovers, family and my country, one of the ways to fight against the enemy is to take the strong actions if needed which can be justified.

God bless us all everywhere and all times because he loves us!

Dominic Quang

-------------------------------------