mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7180
mod_vvisit_counterHôm Qua9450
mod_vvisit_counterTuần Này7180
mod_vvisit_counterTuần Trước62721
mod_vvisit_counterTháng Này137889
mod_vvisit_counterTháng Trước193615
mod_vvisit_counterTất cả12731812

We have: 134 guests online
Your IP: 34.228.143.13
 , 
Today: Feb 17, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIỆM SONG LOI CHUA- THU BA CN18TN-B PDF Print E-mail


Tin Mừng MT 14, 26-33

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"

Anh Chị Em yêu quý,

Các môn đệ của Chúa Giêsu ở trên thuyền trên mặt nước trong khi Chúa Giêsu vừa đi trên biển mà không có bất cứ gì với Ngài ngoại trừ quyền năng của Ngài. Mặc dù các môn đệ đã chứng kiến nhiều việc làm quyền năng của Chúa Giêsu trên quỷ, tất cả các loại bệnh nan y ... nhưng họ vẫn sợ hãi và kêu lên khi thấy ngài đi bộ trên biển mà không ai có thể làm điều đó. Cuối cùng, các môn đệ đã thờ lạy Chúa Giêsu và tuyên xưng đức tin của họ vào Chúa Giêsu, "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!
" Mt. 14, 33)

Khi ông Phê-rô ở trên thuyền và vẫn còn hoài nghi nếu phải là Thầy? ông đã xin Chúa Giêsu nếu ông ấy có thể để đi trên biển đến với ngài không? Chúa Giêsu cho ông làm được như vậy. Thiên Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng: "Này chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mọi phàm nhân, đối với Ta, hỏi có điều gì là không thể làm được chăng?"(Giê-rê-mi-a 32, 27) Chúa Giêsu mu
ốn tôi
đặt niềm tin tưởng m
ạnh mẽ nơi ngài nếu tôi bi
ết tiếp tục tập trung n
ơi Ngài và chỉ
để hết sự chú ý của tôi n
ơi ngài trong mọi hoàn cảnh.

"Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh."(2 Cor. 12, 10) Đừng lo sợ điều gì ngo
ại trừ ch
ỉ Thi
ên kính sợ một mình Thiên Chúa m
à thôi, vì "
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?"(Rm. 8, 31)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel MT 14, 26-33

When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I; do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was he became frightened; and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" Immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus' disciples stayed on the boat over the body of water while Jesus just walked on the sea without anything with him except his own power. Although the disciples eyewitnessed many mighty deeds of Jesus over demons, all kinds of incurable diseases... but they were still terrified and cried out when seeing his walking over the sea which no one could do it ever. Finally, the disciples did him homage and proclaimed their faith in Jesus, "Truly, you are the Son of God."Mt. 14, 33)

When Peter was on the boat and still in doubt if it is you? he asked Jesus if he could let him walk on the sea to him? Jesus let him do so. God said to Jeremiah, "I am the LORD, the God of all the living! Is anything too difficult for me?"(Jer. 32, 27) Jesus asks me to have a strong faith in him if I keep focusing on him and only pay my all attention to him in all circumstances.

"I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and constraints, for the sake of Christ; for when I am weak, then I am strong."(2 Cor. 12, 10) Do not fear anything but God only because "If God is for us, who can be against us?"(Rm. 8, 31)

 

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

---------------------------------