mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2682
mod_vvisit_counterHôm Qua7493
mod_vvisit_counterTuần Này57952
mod_vvisit_counterTuần Trước60947
mod_vvisit_counterTháng Này144449
mod_vvisit_counterTháng Trước108912
mod_vvisit_counterTất cả14228105

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)SONG VA CHIA SE LOI CHUA THU NAM CN23TN-B PDF Print E-mail

Thứ Năm 9-13-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (6, 27-38)

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu nói hai lần: "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù." (Lc. 6, 27; 35) Trong mắt của Thiên Chúa, Ngài không có kẻ thù bởi vì Thiên Chúa là tình yêu (1 Jn. 4, 8), và tất cả nhân loại đã được tạo ra bởi ngài.

Vì vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Ngài muốn mọi người trên toàn thế giới được cứu rỗi. Thiên Chúa yêu thương cả người tốt lẫn kẻ xấu: "Vì Ngài vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác."(Lc. 6, 35) Chúa Giêsu nói: "Hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em..."(Lc. 6, 28) Chính Ngài đã cầu nguyện cho kẻ thù của mình trong khi họ đang đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúa Giêsu phán: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."(Lc. 23, 34)

Kẻ thù là ai? Điều gì nên làm đối với kẻ thù? "Họ là kẻ gian ác chống cưỡng lại thánh ý Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy quyết tung mình vào cuộc chiến đấu của Chúa Kitô và tự đặt mình dưới quyền chỉ huy cao cả của Người."(T.B. Lêgio Mariae-chương 4, 1- trang 17)

Tôi đã học về ba kẻ thù tấn công con người. Kẻ thù đầu tiên của loài người là Satan. Sa-tan đã lừa dối cha mẹ đầu tiên không vâng lời Thiên Chúa. Họ chống lại thánh ý Thiên Chúa và hậu quả của họ là sự đau khổ và sự chết. Thiên Chúa nói với Satan: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."(STK. 3, 15)

Kẻ thù thứ hai là con cái của Satan, cũng được gọi là con cái của thế gian. Chúa Giêsu nói về Sa-tan và con cái của nó: "Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, 44)Thánh Gio-an nói: "Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy."(1 Ga 3, 10)

Kẻ thù cuối cùng là xác thịt. "Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa.17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn..."(Gal. 5, 16-17; 19-21)

Để được vào Nước Trời, tôi phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, bởi vì: "Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an."(Rm. 8, 6) Chúa Thánh Thần có thể ban cho tôi những ân huệ như sự khôn ngoan, sự hiểu biết, biết lo liệu, dũng cảm, thông minh, đạo đức và biết kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ giúp mọi người thắng tất cả mọi kẻ thù và thánh hóa họ trở thành con cái của Ngài.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing on Thursday 9-13-18

Gospel LK 6, 27-38

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus said twice, "To you who hear I say, love your enemies"(Lk. 6, 27; 35) In the eyes of God, He has no enemies because God is love (1 Jn. 4, 8), and all the humanity had been created by him. Therefore, God loves all human beings. He wants everyone in the whole world to be saved. God loves both the good and the bad "for he himself is kind to the ungrateful and the wicked."(Lk. 6, 35) Jesus said, "Pray for those who mistreat you."(Lk. 6, 28) He himself prayed for his enemies while they were executing him on the cross. Jesus said, "Father, forgive them, they know not what they do."(Lk. 23, 34)

Who are the enemies? What would be done with enemies? "They are the wicked who resist the will of God. Therefore, let us throw ourselves determinedly into the warfare of Christ and submit ourselves to his glorious commands."(HB of Legion Mary-chapter 4, 1- p. 13)

I learned about three enemies attacking the human. The first enemy of the human beings is Satan. Satan deceived the first parents to disobey God. They resisted the will of God and their consequence was the suffering and death. God said to Satan, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel."(Gen. 3, 15)

The second enemy is the children of Satan which is also called the children of the world. Jesus said about Satan and his children, "You belong to your father the devil and you willingly carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn. 8, 44) "In this way, the children of God and the children of the devil are made plain; no one who fails to act in righteousness belongs to God, nor anyone who does not love his brother."(1 Jn. 3, 10)

The last enemy is the flesh. "I say, then: live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want...Now the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. "(Gal. 5, 16-17; 19-21)

In order to go to the kingdom of heaven, I have to pray to the Holy Spirit, because: "The concern of the flesh is death, but the concern of the spirit is life and peace."(Rm. 8, 6) The Holy Spirit can give me his graces as wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. He will help everyone to win all enemies, and sanctify them to become the children of God.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

----------------------------------