mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3721
mod_vvisit_counterHôm Qua9215
mod_vvisit_counterTuần Này21902
mod_vvisit_counterTuần Trước58477
mod_vvisit_counterTháng Này243018
mod_vvisit_counterTháng Trước297597
mod_vvisit_counterTất cả13920621

We have: 127 guests online
Your IP: 100.25.214.89
 , 
Today: Jun 25, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM CN25TN-B PDF Print E-mail

- Thứ Năm 27-9-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (9, 7-9)

"Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người."

Anh Chị Em yêu quý,

"Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."(Mt. 16, 13-14) Bài đọc hôm nay nói về sự bối rối của quận vương Hê-rô-đê. 

Sau này, vua Hê-rô-đê có cơ hội gặp Chúa Giêsu là một người thật trước mặt ông. "Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ.9 Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả.

Điều gì đã xảy ra với vua Hê-rô-đê? Ông háo hức muốn biết sự thật về Chúa Giêsu nhưng ông không thể hiểu được. Lời của tiên tri I-sa-ia được ứng nghiệm với ông: "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;vì lòng dân này đã ra chai đá."(Mt. 13, 14-15)

Lòng dân này đã ra chai đá. Đó có thể là niềm đam mê cho những dục vọng xác thịt như tiền bạc, quyền lực, danh vọng, và tính dục bất hợp pháp. Nó là một chướng ngại cho những người không nhìn thấy Thiên Chúa. "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian."(1 Ga 2, 15-16)

Chúa Giêsu là một mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Bất cứ ai khiêm tốn, Chúa Thánh Thần sẽ tỏ lộ Chúa Giêsu cho người ấy. "Không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Cor. 12, 3) Với con mắt của đức tin, tôi có thể thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể như Ngài đã phán: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.""(Mt. 28, 20)

Chúa Giêsu còn quan trọng hơn là một vị tiên tri cao cả. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của trần gian để mang ơn cứu độ đến mọi dân tộc. Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa Trời đấng gánh tội trần gian (Ga 1, 29). Xin thương xót chúng con!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 9, 7-9

"Herod the tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying,
"John has been raised from the dead"; others were saying, "Elijah has appeared"; still others, "One of the ancient prophets has arisen." But Herod said, "John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?" And he kept trying to see him."

Beloved Brothers and Sisters,

When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."(Mt. 16, 13-14)

Later, Herod had a chance to meet Jesus in a real person in front of him. "Herod was very glad to see Jesus; he had been wanting to see him for a long time, for he had heard about him and had been hoping to see him perform some sign. He questioned him at length, but he gave him no answer. The chief priests and scribes, meanwhile, stood by accusing him harshly. [Even] Herod and his soldiers treated him contemptuously and mocked him, and after clothing him in resplendent garb, he sent him back to Pilate."(Lk. 23, 6-11)

What did happen to Herod? He was eager to know the truth about Jesus but he could not get it. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says: 'You shall indeed hear but not understand, you shall indeed look but never see. Gross is the heart of this people."(Mt. 13, 14-15)

Gross is the heart of this people. It can be the passion for the flesh as money, power, fame, and illegal flesh. It is an obstacle for the people not seeing God. "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sensual lust, enticement for the eyes, and a pretentious life, is not from the Father but is from the world."(1 Jn. 2, 15-16)

Jesus is a mystery of the kingdom of God. Whoever is humble, the Holy Spirit will reveal Jesus to him. "No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3) With the eyes of faith, I can see Jesus in the Eucharist as he said, "And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 20). With my love for Jesus, I can see him in the least brothers and sisters.

Jesus is more important than a prophet. Jesus is a Savior of the world to bring the salvation to all nations. Jesus is the lamb of God who takes away the sins of the world (Jn. 1, 29). Have mercy on us!

Peace of Christ!

------------------------------------