mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6494
mod_vvisit_counterHôm Qua9215
mod_vvisit_counterTuần Này24675
mod_vvisit_counterTuần Trước58477
mod_vvisit_counterTháng Này245791
mod_vvisit_counterTháng Trước297597
mod_vvisit_counterTất cả13923394

We have: 72 guests online
Your IP: 34.204.36.101
 , 
Today: Jun 25, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU BAY CN25TN-B PDF Print E-mail

Lễ Thánh Michael, Gabriel, và Raphael, các tổng lãnh thiên thần.

Chia sẻ Lời Chúa - thứ Bảy 9-29-18

Ông Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người."(Ga. 1, 49-51)

Anh Chị Em yêu quý,

Phillip giới thiệu Chúa Giêsu cho Nathanael, sau đó Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Nathanael đã bị thuyết phục bởi quyền năng của Chúa Giêsu đã biết ông ngay cả trước khi Phillip gặp ông. Nathanael tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Vua Ít-ra-en. Ông nhận biết cả hai bản tính của Chúa Giêsu là nhân tính và thiên tính.

Bởi vì Nathanael tin vào Chúa Giêsu, ông sẽ thấy Chúa Giêsu trong vinh quang với quyền năng của vị vua. Chúa Giêsu nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người."(Ga. 1, 51) Đó sẽ là thời điểm phán xét các dân tộc "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người"(Mt. 25, 31-32)

Chúa Giêsu đã dạy về các thiên thần của Thiên Chúa và họ phụng sự Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo ra tất cả các loại thọ tạo hữu hình và vô hình. Các thiên thần là những hữu thể vô hình và thiêng liêng. Chúa Giêsu đã dạy về các thiên thần của Thiên Chúa và phụng sự Thiên Chúa như Ngài đã phán: "Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng."(Mt. 13, 49-50)

Thiên Chúa yêu thương con người bởi vì ngài đã tạo nên họ do bởi tình yêu của ngài. Thiên Chúa sai các thiên thần của ngài đến phụng sự con người. "Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá."(TV. 91, 9-12) Và "Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người."(Ps. 34, 8)

Thánh Michael, Gabriel, và Raphael là các tổng lãnh thiên thần và là những thiên thần hùng mạnh có quyền năng của Thiên Chúa ban cho họ để họ có thể chiến thắng loài quỷ và bảo vệ con người khỏi quyền lực của quỷ và Satan.

Giống như Phillip và các thiên thần của Thiên Chúa, tôi phải phụng sự Chúa và tha nhân bằng cách loan truyền Tin Mừng khắp nơi theo khả năng và bảo vệ sự thật.

Hàng ngày, mỗi hội viên của đạo binh Đức Mẹ sẽ cầu nguyện với các thiên thần như sau:

- Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e và Ga-bri-e. Cầu cho chúng con.

- Lực lượng trên trời là đạo binh thiên thần của Đức Ma-ri-a. Cầu cho chúng con.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels

Bible sharing on 9-29-18

Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."(Jn. 1, 49-51)

Beloved Brothers and Sisters,

Phillip introduced Jesus to Nathanael, then Nathanael came to meet Jesus. Nathanael was convinced by Jesus's power to know him even before Phillip met him. Nathanael believed Jesus was the Son of God and the King of Israel. He acknowledged both two natures of Jesus as human and divinity.

Because Nathanael believed in Jesus, he would see Jesus in the glory with his power of the king. Jesus said to Nathanael, "you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."(Jn. 1, 51) It will be the time of the judgment of the Nations. "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him."(Mt. 25, 31-32)

Jesus revealed the angels of God who serves God. God is a Creator. He created all visible and invisible beings. The angels are the invisible beings which are spiritual. Jesus revealed the angels of God who serves God as he said, "Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth."(Mt. 13, 49-50)

God loves the human beings because he created them out of his love. God sends his angels to serve the human beings. "Because you have the LORD for your refuge and have made the Most High your stronghold, No evil shall befall you, no affliction come near your tent. For he commands his angels with regard to you, to guard you wherever you go. With their hands they shall support you, lest you strike your foot against a stone."(Ps. 91, 9-12) And "The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he saves them."(Ps. 34, 8)

Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels are great angels who have the power of God given them so they could win the devils and protected the human from the power of devils and Satan.

Like Phillip and the angels of God, I must serve God and one another by preaching the Good News to the world and defending the truth.

On every day, each member of the Legion of Mary would pray to the angels as the followings:
v. St. Michael and St. Gabriel
R. Pray for us.
v. All you heavenly Powers, Mary's Legion of Angels
R. Pray for us.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------