mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7170
mod_vvisit_counterHôm Qua10683
mod_vvisit_counterTuần Này33098
mod_vvisit_counterTuần Trước57668
mod_vvisit_counterTháng Này98985
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15179443

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA- THỨ BẢY CN1TN-C PDF Print E-mail

 Lời Chúa - Thứ Bẩy 19-1-19

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (2, 13-17)

         TÔI ĐẾN ĐỂ CỨU NGƯỜI TỘI LỖI ( C. 17)

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi."

Anh chị em yêu quý,

Bởi vì các luật sĩ và người biệt phái là người tự cao tự đại, họ không có khả năng đáp lại lời kêu gọi của Đức Giêsu để ăn năn và tin vào Phúc Ăm nên Chúa Giê-su nói với họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi."(Mc. 2, 17)

Các luật sĩ và người biệt phái đã từ chối Chúa Giêsu vì họ không biết hoặc không tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để cứu rỗi người tội lỗi. Thánh Gioan Tẩy giả đã nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian." (Ga. 1, 29)

Chúa Giêsu đã đến để mang ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến với con người. Chúa Giêsu là một vị cứu tinh của thế giới và ngài muốn cứu tất cả các dân tộc. Chúa Giêsu đã đến để kêu gọi những người tội lỗi và tìm kiếm những người lạc mất. "Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta."(KH. 3, 20) Ông Lê-vi mời Chúa Giêsu đến nhà ông để dùng bữa với ông và bạn bè của ông. Ông Lê-vi đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đến nhà ông Gia-kêu, Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của ông qua sự ăn năn của ông. "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."(Lc. 19, 9-10)

Chàng thanh niên giàu hỏi Chúa Giê-su: "Thưa thầy, con phải làm gì để có được sự sống đời đời?"(Mt. 19, 16) Chúa Giê-su nói với anh ta: "Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."(Mt. 19, 21)

Nếu tôi muốn được cứu rỗi, tôi phải nhận biết rằng tôi là một tội nhân, sau đó tôi phải ăn năn sám hối tội lỗi của mình và tin vào Chúa Giêsu. Nếu không, tôi có thể mất ơn cứu rỗi của Thiên Chúa mang đến cho tôi nhờ Chúa Giêsu.

"Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính."(1 Ga. 1, 8-9)

Chúa Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người: "Ước chi nếu hôm nay các ngươi nghe tiếng người, xin hãy đừng cứng lòng."(TV. 95, 8)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

Bible sharing - Saturday 1- 19-19

Gospel MK 2, 13-17

Jesus went out along the sea. All the crowd came to him and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples; for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous but sinners."

Beloved Brothers and Sisters,

Because the scribes and Pharisees were self-righteous, they were not capable of responding to Jesus’ call to repentance and faith in the gospel, Jesus said to the scribes and the Pharisees, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous but sinners."(Mk. 2, 17) The Scribes and Pharisees denied Jesus because they did not know or believed Jesus as the Son of God. Jesus came to save the sinners. St. John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29)

Jesus came to bring the salvation of God to the human. Jesus is a Savior of the world and he wants to save all nations. Jesus came to call the sinners and to find the lost. "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, [then] I will enter his house and dine with him, and he with me."(Rev. 3, 20) Levi invited Jesus to come into his house to dine with him and his friends. Levi became Jesus' disciple. When Jesus came to the house of Zacchaeus, Jesus changed his life through his repentance. "Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.”(Lk. 19, 9-10)

The rich young man asked Jesus, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?”(Mt. 19, 16) Jesus said to him, " Go, sell what you have and give to [the] poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”(Mt. 19, 21)

If I want to be saved, I must acknowledge that I am a sinner, then I must repent and believe in Jesus. Otherwise, I might lose the salvation of God brought for me through Jesus.

"If we say, “We are without sin,” we deceive ourselves, and the truth is not in us.
If we acknowledge our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing."(1 Jn. 1, 8-9)

Jesus calls everyone, "If today you hear his voice, harden not your heart."(Ps. 95, 8)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------