mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4475
mod_vvisit_counterHôm Qua6711
mod_vvisit_counterTuần Này17560
mod_vvisit_counterTuần Trước54281
mod_vvisit_counterTháng Này163801
mod_vvisit_counterTháng Trước249069
mod_vvisit_counterTất cả15501547

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ TƯ CN2TN-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 23-1-19

Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (3, 1-6) - CHÚA CỨ CHỮA NGƯỜI KHÔ BẠI TAY NGÀY SA-BAT

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Anh chị em yêu quý,

Chúa Giêsu đến với công chúng để phục vụ dân chúng qua việc giảng dạy dân chúng, rao giảng Tin mừng, loan báo nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật và xua đuổi ma quỷ, nhiều người đã tin theo Chúa Giêsu. Danh tiếng của Chúa Giêsu dần lan rộng khắp nhiều nơi. Chúa Giêsu đến để tỏ bày tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa qua những việc làm kỳ diệu của Người. Chữa lành người đàn ông khô bại một tay phải là một việc tốt của tình yêu mặc dù Chúa Giêsu đã làm việc này trong ngày Sa-bát.

Thiên Chúa là tình yêu, do đó luật tình yêu phải lớn hơn tất cả các luật và nó không thể bị bỏ qua. Để chứng minh tình yêu đích thực của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu của Thiên Chúa qua công việc của ngài. Chúa Giê-su không bỏ qua người đàn ông khô bại một tay do luật ngày Sa-bát nhưng ngài đã chữa khỏi cho ông.

Bởi vì khao khát danh vọng và tham vọng quyền lực để đạt được lợi ích và thỏa mãn với những thú vui trần thế, nhiều người trở thành kẻ bất lương. Họ luôn muốn tiêu diệt đối thủ bằng mọi cách. Những người Pha-ri-si cố gắng tìm mọi cơ hội để giết Chúa Giê-su vì họ đã mất danh tiếng, quyền lực và lợi ích từ dân chúng. Họ không có tình yêu cho những người bé mọn. Họ không còn cảm nhận về tình yêu. Chúa Giêsu thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Nhiều lần, Chúa Giêsu đã nhìn thấy đám đông và động lòng thương xót của ngài. Chúa Giêsu là trái tim của tình yêu và của Thiên Chúa. Ngày nay, có rất nhiều người không hề thương xót cho những người thấp kém, bại liệt, những người bé mọn bên cạnh họ.

Tôi phải nhận thức được trái tim của tôi cho những người thấp kém; nếu không, tôi sẽ trở thành một người máy chứ không phải là một con người bình thường. Là con của Chúa, tôi phải giống như Chúa Giêsu để thực hiện các công việc của lòng thương xót. Nếu tôi không làm như vậy cho những người anh em bé mọn, tôi có thể mất nước Thiên Chúa, và là chỉ kẻ nói dối (Mt. 25, 31-46).

Chúa Giêsu yêu và phục vụ người đàn ông khô bại một tay ngay cả nơi hội đường trong ngày Sa-bát. Nếu tôi yêu và phải phục vụ vượt ra ngoài không gian và thời gian như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không sợ chết vì sự hận thù và ganh ghét của kẻ đối nghịch với ngài. Tình yêu chân thật thì phải mạnh hơn tử thần.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 1-23-19

Gospel MK 3, 1-6

Jesus entered the synagogue. There was a man there who had a withered hand. They watched Jesus closely to see if he would cure him on the Sabbath so that they might accuse him. He said to the man with the withered hand, "Come up here before us."
Then he said to the Pharisees, "Is it lawful to do good on the sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?" But they remained silent. Looking around at them with anger and grieved at their hardness of heart,
Jesus said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against him to put him to death.

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus came to public to serve the people by his teaching the people, preaching the Good News, proclaiming the kingdom of God, healing the sick, and expelling demons, many people believed and followed Jesus. Jesus's fame gradually spreading through many places. Jesus comes to reveal the love and the power of God through his wondrous deeds. Healing the man with the withered hand must be a good deed of love although Jesus did so on the Sabbath.

God is love, therefore, the law of love must be greater all the laws and it can not be ignored. To prove the true love of God, Jesus showed his love in his work. Jesus did not ignore the man with the wither hand due to the law of Sabbath but he cured him.

Because the longing for fame and ambition for power to gain the benefit and to satisfy with earthly pleasures, many people become evildoers. They always want to destroy their opponents by all means. The Pharisees tried to find any chance to kill Jesus because they lost their fame, power, and benefit from the people. They lost their heart for the least people. They had no sense of love. Jesus looked around at them with anger and grieved at their hardness of heart. At many times, Jesus saw the crowds and moved with his pity. Jesus is the heart of love and God. Today there are many people having no pity at all for the lowly, the paralytic, the least ones beside them.

I have to be aware of my heart for the lowly ones; otherwise, I will become a robot, not a normal human being. Being a child of God, I must be like Jesus to act the works of mercy. If I do not do so for the least brothers, I might lose the kingdom of God and be a liar (Mt. 25, 31-46).

Jesus loved and he served a man with the wither hand even in the synagogue and on the Sabbath. If I love and must serve beyond space and time as Jesus did. Jesus was not afraid of death because of the hatred and jealousy of his opponents. The true love must be stronger than death.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

----------------------------------