mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4997
mod_vvisit_counterHôm Qua9869
mod_vvisit_counterTuần Này66627
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này123728
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15204186

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ SÁU CN3TN-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 1-2-19

Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (4, 26-34) = HÃY RAO GIẢNG LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa."

Anh chị em yêu quý,

Là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi phải tin vào Lời quyền năng của Chúa. Mặc dù tôi không biết kết quả sẽ ra sao, tôi phải hành động với đức tin của mình trong việc chia sẻ Lời Chúa. Trong nhiều thời điểm khác nhau, Chúa Giêsu chỉ nói lời của mình để thực hiện những việc làm kỳ diệu. Thánh Phao-lô nói: "Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên."(1 Cor. 3, 6) Kết quả của lời Chúa thuộc về Ngài.

Thiên Chúa cho tôi lời ban sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu mang đến cho hội thánh. Cùng với hội thánh, tôi cũng phải mang Lời Chúa đến cho những người khác. Thánh Phao-lô nói: "Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện."(2 Tim. 4, 2)

Nước Thiên Chúa gống như một người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ông Phê-rô nói với Chúa Giêsu rằng: "Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."(Lc. 5, 5) Giống như Thánh Phê-rô, tôi phải vâng theo các lệnh truyền của Chúa và là một người kia trong ngụ ngôn để rao truyền Lời Chúa cho người khác với niềm tin vào sự quan phòng của Ngài dù lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Friday 1-31-19

Gospel MK 4, 26-34

Jesus said to the crowds: "This is how it is with the Kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and the seed would sprout and grow, he knows not how...

Beloved Brothers and Sisters,

As a disciple of Jesus, I must believe in God's power of his word. Although I do not know what the outcome would be, I have to act with my faith in sharing the word of God. In many different times, Jesus just said his word to perform the wondrous deeds. Paul said, "I planted, Apollos watered, but God caused the growth." The outcome of the word of God belongs to Him.

God gives me his word for eternal life by Jesus brought to the church. With the church, I must also bring the word of God to others. Paul said, "Proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient."(2 Tm. 4, 2)

The Kingdom of God likes a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and the seed would sprout and grow, he knows not how. Peter said, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command, I will lower the nets.”(Lk. 5, 5) Like Peter, I must obey God's commandments and be a man in the parable to bring the word to others with my faith in his providence whether it is convenient or inconvenient.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------------------