mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7461
mod_vvisit_counterHôm Qua10683
mod_vvisit_counterTuần Này33389
mod_vvisit_counterTuần Trước57668
mod_vvisit_counterTháng Này99276
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15179734

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ TƯ CN4TN-C PDF Print E-mail

- Thứ Tư 6-2-19

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (6, 1-6)

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.

Anh chị em yêu quý,

Đức Giêsu đã ngạc nhiên trước sự thiếu đức tin của họ. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và Người biết tất cả mọi sự với bản tính thiêng liêng của mình. Tuy nhiên, Đức Giê-su rất ngạc nhiên về sự thiếu đức tin của họ vì người đồng hương của ngài đã lựa chọn sai lầm khi từ chối ngài ngay cả khi họ nghe và nhìn thấy những gì ngài dạy và làm.

Làm thế nào người đồng hương của ngài có thể đóng cửa tâm trí của họ? Những gì họ biết về Giêsu không phải là sự thật toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ là một con người mà còn là Con Thiên Chúa qua giáo huấn cao siêu và những việc làm kỳ diệu được tỏ bày trực tiếp cho họ. Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại Cana để tăng thêm niềm tin cho các môn đệ; ngược lại, người đồng hương đã mất đi niềm tin vào ngài. Đức Giêsu không ngạc nhiên về kết quả đã xảy ra nhưng ngạc nhiên trước tâm trí của người ta quá hẹp hòi và kiêu ngạo.

Khi dân chúng từ chối Chúa Giêsu, họ đã đánh mất lợi ích được ban cho chính họ. Chúa Giêsu đã ngừng làm những việc kỳ diệu và rời bỏ họ để đến với người dân ở các làng khác. Niềm tin là một hành động của tâm trí và ý chí. Hành động này là một sự lựa chọn. Đức tin là một sự chấp nhận một cái gì đó hoặc ai đó được coi là sự thật. Khi có sự chấp nhận, nó sẽ thể hiện các công việc và hành vi để tuân theo nó. Nếu tôi tin Chúa Giêsu, tôi theo ngài, lắng nghe lời ngài và sống theo những lời ngài dạy. Tôi tin vào Chúa Giêsu vì ngài là sự thật. "Thầy là sự thật" (Ga 14, 6) Và sự thật sẽ giải thoát tôi khỏi cạm bẫy của Satan là cha đẻ của những kẻ dối trá và tránh khỏi quyền lực của hỏa ngục đời đời.

Cuộc sống không dễ dàng và sự lựa chọn là một trong những vấn đề khó khăn vì thật khó để biết sự thật và toàn vẹn sự thật. Mỗi sự lựa chọn sẽ mang đến kết quả nhất định của nó. Hậu quả tót hay xấu của nó sẽ phụ thuộc vào lựa chọn đúng hay sai. Cuộc sống là một lựa chọn cho một điểm đến của một hành trình. Vì vậy, nó là rất nghiêm chỉnh và quan trọng để thực hiện một lựa chọn khôn ngoan.

Thiên đường hay hỏa ngục sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn đúng hay sai của mỗi cá nhân. Giống như Thánh Phê-rô, con xin thưa cùng Chúa: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 2-6-19

Gospel MK 6, 1-6)

Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith.

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus was amazed at their lack of faith. Jesus is the Son of God and he knows everything with his divine nature. However, Jesus was amazed at their lack of faith because his native people made their wrong choice to reject him even when they heard and saw what he taught and did. How could his country people close their mind and heart? What they knew about Jesus was not the whole truth. Jesus was not just a man but he is the Son of God through his sound teaching and wondrous deeds revealed directly to them. Jesus performed the first miracle at Cana to increase the faith of his disciples; on the contrary, his native people decreased their faith in him. Jesus was not surprised the result given but amazed by the mind of the people too narrow and arrogant.

When the people rejected Jesus, they lost their own benefit given them. Jesus stopped doing the wondrous deeds and left them for the people in other villages. Faith is an act of mind and will. This act is a choice. Faith is an acceptance something or someone considered as the truth. When there is an acceptance, it will show the works and behaviors to follow it. If I believe Jesus, I follow him, listen to him and live what he tells. Jesus said, "I am the truth"(Jn. 14, 6) And the truth will set me free from the snare of Satan who is the father of liars and the power of eternal hell.

Life is not easy and the choice is one of the difficult matters because it is hard to know the truth and the whole truth. Every choice would bring up to its certain consequence. Its good or bad consequence will depend on either right or wrong choice. Life is a selection for a destination of a journey. So it is very serious and important to make a wise choice.

Happiness and sufferings are a result of a choice. Heaven or hell will depend on the right or wrong choice of each individual. Like Peter, I say to Jesus, " Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.”(Jn. 6, 68-69)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------