mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7351
mod_vvisit_counterHôm Qua10683
mod_vvisit_counterTuần Này33279
mod_vvisit_counterTuần Trước57668
mod_vvisit_counterTháng Này99166
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15179624

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ TƯ CN3PS-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Thứ Tư 8-5-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (6: 35-40)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời."

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Ngài được Chúa Cha sai đi. Mục đích của Con Thiên Chúa đến thế gian là để ban sự sống cho thế gian. Đức Giêsu đã nói: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào."(Ga. 10, 10)

Đức Giêsu đã nói về bánh trường sinh từ trời xuống, sự sống đời đời và sự sống lại trong ngày sau hết. Mặc dù Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông, nhưng Ngài dạy họ rằng Ngài là bánh trường sinh để ban sự sống đời đời. Bánh trường sinh không nhất thiết là bánh mì thể lý mà là về đức tin. "Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."(Ga. 6, 40) Trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16 )

Tất cả loài người có một cuộc đời sống ở nơi trần gian và sau đó có một cuộc sống vĩnh hằng tiếp theo. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đến để ban cho con người sự sống đời đời vào ngày sau hết nếu họ tin vào Người. Sự sống đời đời mà Đức Giêsu nói đến là cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng. Nó có nghĩa là ai đó sẽ ở trên thiên đàng với Chúa Giêsu và những người khác sẽ ở trong địa ngục với quỉ Satan. Vào ngày sau hết, tất cả người chết sẽ sống lại để chịu phán xét cuối cùng khi Chúa Giêsu sẽ trở lại ngự trên cao. Chỗi dậy vào ngày sau hết có thể hiểu rằng Chúa Giêsu sẽ đưa mọi người tin vào Ngài sẽ được vào nước trời cả thể xác và linh hồn.

Để được ơn cứu rỗi, tôi phải tin nhận Chúa Giêsu là vị cứu tinh của mình, và tôi phải đến và đi theo Ngài.

Chúa Giêsu sẽ không từ chối bất cứ ai đến với ngài vì Ngài đã đến trần gian để ban cho loài người cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trong cuộc sống đời sau. Chúa Giêsu đã nói: "Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài."(Ga. 6, 37)

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, con luôn cảm tạ Chúa vì Chúa hứa ban cho những ai tin theo Chúa sẽ luôn được sống trong niềm hy vọng với tràn đầy vui mừng NGAY BÂY GIỜ, VÀ trong ngày sau hết, đó là hạnh phúc đời đời. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Ki-tô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 5-8-19

Gospel JN 6: 35-40

Jesus said to the crowds, "I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day."

Reflection!

Who is Jesus? Jesus is the Son of God coming into the world. He was sent by his heavenly Father. The purpose of the Son coming into the world is to give life to the world. Jesus said, "I came so that they might have life and have it more abundantly."(Jn. 10, 10)

Jesus talked about the bread of life coming down from heaven, the eternal life, and the rise on the last day. Although Jesus multiplied the bread to feed the crowd, he taught them that he is the bread of life to give eternal life. The bread of life does not necessarily mean a physical bread but it is about the faith. "For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day."(Jn. 6, 40) Before ascending heaven, Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

All human beings have one earthly life to live then leave it for the next life to come. That is why Jesus came to give the human the eternal life on the last day if they believe in him. The eternal life which Jesus talked about is the eternal happy life. It means someone will be in heaven with Jesus and others will be in hell Satan. On the last day, all the dead will rise again for the final judgment when Jesus will be back on high. Raising on the last day can be understood that Jesus will bring everyone believing in him enter the kingdom of heaven both body and soul.

To be saved, I must accept Jesus as my savior, and I must come and follow him.

Jesus will not deny anyone coming to him because he came to the world to give human beings the eternal happy life in the next to come. Jesus said, "I will not reject anyone who comes to me."(Jn. 6, 37)

O, Jesus, my savior. I thank you for your promise for anyone believing and following you a joyful hope on the last day. It is eternal happy life. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang