mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7535
mod_vvisit_counterHôm Qua10683
mod_vvisit_counterTuần Này33463
mod_vvisit_counterTuần Trước57668
mod_vvisit_counterTháng Này99350
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15179808

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN3PS-C PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Năm 9-5-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (6: 44-51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống."

Suy Niệm:

Đức Giêsu nói với đám đông một cách công khai, Chúa Cha là Thiên Chúa và là cha trên trời của ngài. Dân ít-ra-en hiểu rằng Đức Giê-su tự xưng mình là Thiên Chúa Ngôi Con. Đó là lý do tại sao họ cố gắng giết ngài trong một số dịp do sự báng bổ của ngài. Đối với người Do Thái, nếu bất cứ ai tự xưng là Thiên Chúa, thì đó là tội phạm thượng. Đó là nguồn gốc thực sự của Đức Giêsu và ngài phải công bố sự thật. Bất cứ ai muốn biết Thiên Chúa phải đến với Đức Giêsu vì ngài là Thiên Chúa từ trời xuống thế gian.

Chúa Giêsu đã dạy cho đám đông về Thiên Chúa là Chúa Cha trên trời. Lời của Chúa Giêsu là sự thật bởi vì "Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha."(Ga. 6, 46) Đó là tại sao Ngài đã nói: "Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta."(Ga. 6, 45) Điều đó có nghĩa là bất cứ ai tin vào Thiên Chúa và muốn biết Thiên Chúa nên tin và học những gì Đức Giêsu đã dạy.

Đức Giêsu nói ngài là bánh trường sinh bởi trời ban sự sống đời đời cho thế gian. Thiên Chúa đã ban manna cho dân Ít-ra-en trong sa mạc nhưng bánh họ chỉ ăn cho sự sống trần gian chứ không phải cho sự sống đời đời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: "Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết."(Ga. 6, 49-50)

Đức Giêsu đã nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống." Thiên Chúa Ngôi Con đã mang lấy xác phàm nhân và đã làm người. Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa - Người! Đức Chúa Giêsu như toàn thể bao gồm cả thiên tính và nhân tính. Khi tôi đón nhận Đức Giêsu, tôi nhận được Đức Chúa Giêsu toàn thể. Nhân tính và thiên tính của Ngài như một Đức Chúa Giêsu. Bánh trường sinh mà Đức Chúa Giêsu ban cho là một cuộc sống vĩnh cửu với ngài trên thiên đàng. Tôi là một con người nhưng bằng cách ăn bánh trường sinh, tôi có thể ở bên ngài như anh ấy đã hứa: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời."(Ga. 6, 51)

Bằng cách ăn bánh trường sinh, tôi có Chúa Giêsu ở cùng với tôi trên cuộc hành trình nơi trần thế đến thiên đàng. Theo Chúa Giêsu, tôi sẽ không lạc lối như ngài nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6).

Tôi cầu nguyện cho bất cứ ai là người ngoài Công giáo biết Chúa Giêsu bằng cách đi vào Hội thánh của ngài, để người ấy có thể có bánh trường sinh cho cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu đã được hứa ban.

Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban Con Một cho thế gian để cho bất cứ ai tin vào Người Con đều có thể ở với Chúa cho cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Ki-tô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 5-9-19

Gospel JN 6: 44-51

Jesus said to the crowds: "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets: They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my Flesh for the life of the world."

Reflection!

Jesus said to the crowds publicly, the Father is God and his heavenly father. The Israelites understood that Jesus claimed himself God the Son. That is why they tried to kill him on some occasions due to his blasphemy. For the Jews, if anyone claims himself as God, it is a sin of blasphemy. It is the true origin of Jesus and he must proclaim the truth. Whoever wants to know God must come to Jesus because Jesus is God the Son coming down from heaven.

Jesus taught the crowds about God, the heavenly Father. Jesus' word is the truth because "Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father."(Jn. 6, 46) That is why Jesus told the crowds, "Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me."(Jn. 6, 45) It means that whoever believes in God and wants to know God should believe and learn what Jesus taught.

Jesus said he is the bread of life from heaven for eternal life. God gave manna to the Israelites in the desert but the bread they ate only for the earthly life, not for eternal life. That is why Jesus said, " Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die."(Jn. 6, 49-50)

Jesus said, "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my Flesh for the life of the world."(Jn. 6, 51) Jesus took flesh and became a man. Jesus is God made Man! Jesus as the whole includes both divinity and human nature. When I receive Jesus, I receive the complete Jesus. His flesh and divinity as one Jesus. The bread of life Jesus gives an eternal life with him in heaven. I am a human being but by eating the bread of life I can be with him as he promised, "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever."(Jn. 6, 51)

By eating the bread of life, I have Jesus with me on my earthly journey to the kingdom of heaven. Following Jesus, I won't be lost as he said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6).

I pray for whoever is non-Catholic to know Jesus by entering into his Church, so he can have the bread of life for the eternal happy life promised.

Thank God for the Son coming into the world because anyone whoever believes in him can be with you for the eternal happy life in the kingdom of heaven.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

-------------------------