mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2410
mod_vvisit_counterHôm Qua4203
mod_vvisit_counterTuần Này20594
mod_vvisit_counterTuần Trước23895
mod_vvisit_counterTháng Này14173
mod_vvisit_counterTháng Trước142348
mod_vvisit_counterTất cả16646313

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ SÁU CN3PS-C PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu 10-5-19 - MÁY ĐANG CHỈNH

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan (6: 52-59)

Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

Suy Niệm:

Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã tạo nên con người. Ngài cũng tạo ra thức ăn để nuôi sống họ. Trong sa mạc, Thiên Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en manna để nuôi họ khỏi đói để đi về miền đất hứa. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa từ trời đến trong thế gian và Người cũng ban cho con người thức ăn để họ cũng được nuôi dưỡng trên đường đến Nước Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 6 là về thức ăn từ trời được Chúa Giêsu mang đến trong thế gian.

Lúc đầu, sau khi nhìn thấy nhiều việc làm kỳ diệu, đám đông đã đi theo Chúa Giêsu. Khi họ đói, Chúa Giêsu đã hoá bánh ra nhiều để cho tất cả họ ăn no nê.

Sau khi làm phép hoá bánh ra nuôi dân chúng, Chúa Giêsu đã dạy cho đám đông về bánh trường sinh. Chúa Giêsu nói với họ về nguồn gốc của ngài từ trên trời. Chúa Cha đã sai ngài đến trong thế gian. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, ConThiên Chúa đã mang lấy xác phàm nhân và đã làm người. Vì vậy, Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa - Người. Đức Giêsu đã tự xưng mình là Con Người nhiều lần trong Tin Mừng.

Khi Đức Giêsu nói với đám đông về việc ăn thịt và uống máu của ngài, điều đó có nghĩa là đón nhận một Đức Giêsu toàn thể với cả Con Người và Con Thiên Chúa trong một con người. Đức Giêsu đã nói: "Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."(Ga. 6, 55-56)

Chúa Giêsu đã nói với đám đông về thiên tính của mình. Ngài tỏ lộ Thiên Chúa là Cha trên trời. Đức Giêsu đã nói về những thực phẩm do Thiên Chúa ban cho cuộc sống trần thế như manna cho dân Ít-ra-en và thức ăn bởi trời ban sự sống đời đời chính là ngài.

Người Do Thái không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, do đó họ không thể chấp nhận lời dạy của Người. Tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa rất khó đối với người Do Thái trước đây và ngay cả ngày nay nhưng đó là sự thật. Tin Đức Giêsu là bánh bởi trời còn khó hơn cho loài người trong mọi thế hệ.

Đức Giêsu nói với đám đông: "Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."(Ga, 6, 27)

Công việc đầu tiên là tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Thứ hai, Đức Giêsu là bánh trường sinh được ban xuống bởi trời, vì vậy tôi phải tiếp nhận Người vào linh hồn tôi. Với công việc Chúa Giêsu đã dạy, Chúa Giêsu sẽ ở lại trong tôi và tôi sẽ ở lại trong Người qua Bí tích Thánh Thể.

Trong bữa tiệc ly của Đức Giêsu: "Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người."(Mk. 14, 22-24)

Người Ki-tô hữu là người có Chúa Ki-tô ở trong mình. Nếu bạn chưa hiểu thấu thì hãy tìm đến với Hội thánh của Ngài để học hỏi và đón rước Chúa Ki-tô vào linh hồn mình.

Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa cho tất cả những người ngoài Công giáo rằng ân sủng của Thiên Chúa và sự phù giúp của Mẹ Maria sẽ soi sáng và mở rộng tâm trí của bạn để nhận được sự thật của Chúa Ki-tô.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Ki-tô hữu.

--

Bible sharing - Friday 5-10-19

Gospel JN 6: 52-59

The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his Flesh to eat?” Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the Flesh of the Son of Man and drink his Blood, you do not have life within you. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my Flesh is true food, and my Blood is true drink. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood remains in me and I in him.

Reflection!

From the beginning, God created the human. He also created food to be fed for life. In the desert, God gave the Israelites manna to feed them from hungry to travel to the promised land. Jesus is the Son of God coming from heaven and he also gives the human the food to be fed for life on the way the kingdom of God.

In the Gospel according to John, chapter 6 is about the food from heaven brought into the world by Jesus.

At first, after seeing many wondrous deeds, the crowds followed Jesus. When they were hungry, Jesus multiplied the bread to feed them all for their satisfaction.

After multiplying the bread, Jesus taught the crowds about the bread of life for eternity. Jesus told them about his origin from heaven. God the father sent him into the world. By the power of the Holy Spirit, God the Son took flesh and became a man. So, Jesus is God made Man. Jesus addressed himself a Son of Man quite a few times in the Gospel.

When Jesus said to the crowds about eating his flesh and drink his blood, it means that to receive the complete Jesus with both the Son of Man and the son of God into a human being. Jesus said, "For my Flesh is true food, and my Blood is true drink. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood remains in me and I in him."(Jn. 6, 55-56)

Jesus told the crowds about his divinity. He revealed God the heavenly Father. Jesus talked about the food given by God for earthly life like manna for the Israelites and the heavenly food for eternal life by himself.

The Jews did not believe Jesus as the Son of God, therefore they could not accept his teaching. To believe Jesus as the Son of God is so hard for the Jews before and even today but it is the truth. To believe Jesus as the bread from heaven is also harder for human beings in all generation.

Jesus said to the crowds, "Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.”(Jn. 6, 27)

The first work is to believe in Jesus as the Son of God. Second, Jesus is the bread of life from heaven, so I have to receive him into my soul. With the work Jesus taught, Jesus will remain in me and I will remain in him through Eucharist.

At the Lord’s Supper, "While they were eating,f he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them, and said, “Take it; this is my body.” Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, “This is my blood of the covenant, which will be shed for many."(Mk/ 14, 22-24)

Christians are people with Christ in them. If you have not yet understood, go to His church to learn and welcome Christ into your soul.

I pray to God for all non-Catholics that the grace of God and Mary's help will enlighten and open your heart and mind to receive the true truth of Christ.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

--------------------------------------