mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3686
mod_vvisit_counterHôm Qua9553
mod_vvisit_counterTuần Này28888
mod_vvisit_counterTuần Trước55886
mod_vvisit_counterTháng Này154178
mod_vvisit_counterTháng Trước262420
mod_vvisit_counterTất cả14509346

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU -CN4PS-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Thứ Sáu 17-5-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (14: 1-6)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy."

Suy Niệm:

Trong buổi tiệc ly, các môn đệ biết rằng Đức Giêsu sẽ rời bỏ họ. Ngài biết tâm hồn họ xao xuyến và dạy họ phải can đảm bằng đức tin mạnh mẽ của họ vào Người. Sự ra đi của Chúa Giêsu phải được thực hiện để mang đến cho họ một niềm vui hy vọng lớn lao cho tương lai của họ, do cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của ngài. Chúa Giêsu đã không để họ cô đơn mãi mãi nhưng ngài phải dọn đường cho họ đi cùng. Đức Giêsu đã hiện đếnvới các môn đệ của ngài sau khi sống lại từ cõi chết trong nhiều dịp khác nhau. Đức Giêsu sẽ trở lại vào trong ngày sau hết để cho những kẻ có niềm tin chỗi dậy được vào Nước Trời (Mt. 25, 31-46).

Đức Giêsu là một vị "Thiên Chúa - Người." Thiên Chúa là hằng sống bởi vì Thiên Chúa là "Hằng Hữu."(Ex. 3, 14), đó có nghĩa là sự sống đời đời. Đức Giêsu là "con đường" để vào Nước Trời do niềm tin vào Ngài. Những lời của ngài chỉ ra lối vào Nước Trời. Đức Giêsu là "sự thật." Bất cứ ai tin vào Đức Giêsu sẽ có được sự thật. Lời của ngài là sự thật. Bất cứ ai lắng nghe và tuân giữ các lệnh truyền của ngài sẽ vào Nước Trời.

Đức Giêsu là "sự sống". Ngài là một vị Thiên Chúa - Người. Đức Giêsu đã mặc lấy xác con người để làm người nhưng nguồn gốc của Người là từ Chúa Cha là Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu có thể mang lại sự sống cho người đã chết. Chính Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết vì Ngàii là Thiên Chúa hằng sống. Mặc dù con người sẽ chết nhưng Chúa có thể cho họ cỗi dậy trong ngày sau hết. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đến để ban cho con người sự sống đời đời nếu họ tin, lắng nghe và tuân giữ những gì Ngài dạy.

Đức Giêsu là Đấng Cứu Rỗi duy nhất có thể ban cho con người ơn cứu rỗi của Thiên Chúa do cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Không ai khác làm như vậy như Đức Giêsu. Không ai có thể vào Nước Trời mà không qua Đức Giêsu. Đức Giêsu đã lên trời để mang tất cả những ai trung thành đến với Chúa Cha trên trời để được sống đời đời.

Thiên Chúa đã tạo ra con người do bởi tình yêu của ngài. Mục đích của cuộc sống của con người là để nhận biết, yêu mến và phục vụ Thiên Chúa để được hạnh phúc mãi mãi với Ngài trong cuộc sống đời sau. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đến từ trời để đưa tất cả mọi người lên trời nếu họ tin và bước đi theo Người trên thế gian này. Xin hãy nhớ rằng: "Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm niềm tin vào Thiên Chúa và chính Chúa cho mọi người chúng con. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Ki-tô hữu.

--

Bible sharing - Friday 5-17-19

Gospel JN 14: 1-6

Jesus said to his disciples: "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be. Where I am going you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going; how can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."

Reflection!

On the last Super, the disciples knew that Jesus was going to leave them. Jesus knew their troubled hearts and taught them to be courageous by their strong faith in him. The departure of Jesus must be done to bring them a big joyful hope for their future bu his passion, death, and resurrection. Jesus did not leave them alone forever but he must prepare the way for them to go with him. Jesus did appear to his disciples after rising from the dead on many different occasions. Jesus will come back on the last day to raise the faithful to the Kingdom of Heaven (Mt. 25, 31-46).

Jesus is God made Man. God is everliving because God is "I AM."(Ex. 3, 14) When Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6), it means eternal life. Jesus is "the way" to enter the Kingdom of Heaven by believing in him. His words show the way how to enter the Kingdom of Heaven. Jesus is the truth. Whoever believes in Jesus will possess the truth. His word is the truth. Whoever listens and observe his commandments will enter the Kingdom of Heaven.

Jesus is "the life". Jesus is God made Man. Jesus took flesh to be a man but his origin is from the Father the ever-living God. Jesus could bring life back to the dead. Jesus himself raised up from the dead because he is ever-living God. Although human beings will die but God can raise them up on the last day. However, Jesus came to give the human the eternal life if they believe, listen and observe what he taught.

Jesus is the only Savior who can give the human the salvation of God by his passion, death, and resurrection. No one else did so like Jesus. No one can enter the Kingdom of Heaven without Jesus. Jesus has ascended the heaven to bring all the faithful to the heavenly Father for eternal life.

God created the human out of his love. The purpose of the human's life is to know, love and serve God in order to be happy forever with God in the next life to come. That is why Jesus came from heaven to bring all people to heaven if they believe and follow him on earth. Remember: "No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

O. Jesus! Increase our faith in God and in You. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

---------------------------------