mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7346
mod_vvisit_counterHôm Qua10683
mod_vvisit_counterTuần Này33274
mod_vvisit_counterTuần Trước57668
mod_vvisit_counterTháng Này99161
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15179619

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN6PS-C PDF Print E-mail

 Lời Chúa - Chúa Nhật 26-5-19

CẢM NGHIỆM SỐNG/CHIA SẺ Phúc âm (Ga. 14: 23-29)

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy."(Ga. 23-24)

Mặc dù Chúa Giêsu đã nói trực tiếp với các môn đệ của mình, nhưng ngài nói: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy..." Chúa Giêsu nói với mọi người ở mọi nơi qua muôn thế hệ. Do đó, nếu tôi yêu Chúa Giêsu, tôi sẽ giữ lời của Ngài. Nếu tôi không yêu Chúa Giêsu, tôi sẽ không giữ lời của Ngài. Chỉ đơn giản như vậy.

Tình yêu đích thực phải được chứng minh bằng sự vâng lời. Tình yêu đích thực mang đến sự kết hợp hoàn hảo qua sự vâng lời. "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo."(Col. 3, 14) A-đam và E-và đã phá vỡ tình yêu với Thiên Chúa qua sự bất tuân của họ. Cũng như vậy, nếu tôi không giữ lời của Chúa Giêsu, tôi đã cắt đứt mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu không còn ở trong tình yêu của ngài mặc dù ngài luôn yêu thương tôi.

Tại sao tôi phải giữ lời của Chúa Giêsu? Lời của Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa. Chúa Cha trên trời, không phải là lời của con người. "Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy."(Ga. 14, 24)

Lời của Thiên Chúa luôn luôn là sự thật và sự thật trọn vẹn. Lời nói của con người có thể đúng và sai. Lời nói của con người có thể đúng một phần, không phải là sự thật trọn vẹn. Điều quan trọng nhất của lời Chúa là giúp tôi thoát khỏi tội lỗi và quyền lực của hoả ngục đời đời. "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32)

***

"Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con."Ga. 14, 26) Cuộc đời là một cuộc chiến chống lại cả ba kẻ thù mà nhiều người Không biết. Những kẻ thù đó là quỷ dữ, thế gian và xác thịt. Chúa Thánh Thần sẽ luôn ở cùng với tất cả các tín hữu để dẫn dắt họ đến sự thật trọn vẹn. Sự thật sẽ giải thoát họ khỏi những cạm bẫy của Satan. Quyền năng của Chúa sẽ giúp họ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi và kẻ thù.

***

"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi."(Ga, 14, 27) Thông thường người ta hiểu bình an nghĩa là không có chiến tranh. Sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ là sự bình an trong tâm trí. Không có sự sợ hãi trong họ trước những thử thách khó khăn chống lại họ, ngay cả khi những kẻ ác đã bức hại họ vì họ sẽ theo Chúa Giêsu vào Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu nói với họ: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha."(Ga. 14, 28) Chúa Giêsu và lời của Người sẽ mang đến cho bất cứ ai yêu mến và tuân giữ lời nói của ngài một niềm hy vọng vui mừng lớn nhất trên thế gian.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang Hoang, người Ki-tô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 5-26-19

Gospel JN 14: 23-29

Reflection!

Jesus said to his disciples: "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words."(Jn. 23-24)

Although Jesus said directly to his disciples, he said, "Whoever loves me will keep my word..." Jesus said to everyone everywhere in all generations. Therefore, if I love Jesus, I will keep his word. If I do not love Jesus, I will not keep his word. Just as simple as that.

True love must be proven by obedience. True love brings up to the perfect by obedience. "And over all these put on love, that is, the bond of perfection."(Col. 3, 14) Adam and Eve broke the love with God by their disobedience. In the same way, if I do not keep Jesus' word, I cut off my relation with Jesus no longer remaining in his love although he always loves me.

Why do I have to keep the word of Jesus? The word of Jesus is the word of God, the heavenly Father, not the human's word. "The word you hear is not mine but that of the Father who sent me."(Jn. 14, 24)

The word of God is always the truth and the whole truth. The word of human might be true and wrong. The word of human might be partially true, not the whole truth. The most important of the word of God is to set me free from my sins and the power of eternal hell. "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”(Jn. 8, 31-32)

***

The Advocate, the Holy Spirit that the Father will send in my name—he will teach you everything and remind you of all that [I] told you."Jn. 14, 26) Life is a battle against all three enemies which many people did not know. Those enemies are devils, the world, and flesh. The Holy Spirit will always be with all the faithful to lead them into the whole truth. The truth will set them free from the snares of Satan. The Holy Spirit will give his power to help them conquer all fears and enemies.

***

"Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid."(Jn. 14, 27) Normally, people understand peace as there is no war. The peace which Jesus gave to his disciples is the peace of mind and heart. There is no fear in them before the hard trials against them, even when the evil-doers persecuted them because they would follow Jesus into the Kingdom of God.

Jesus said to them, "If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father."(Jn. 14, 28) Jesus and his word will give anyone who loves and keeps his word a most joyful hope on earth.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------