mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4809
mod_vvisit_counterHôm Qua8231
mod_vvisit_counterTuần Này47754
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này104855
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15185313

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN6PS-C PDF Print E-mail

 Lời Chúa - Thứ Năm 30-5-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (16, 16-20)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".
Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Ðiều Người nói với chúng ta: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy", và "Vì Thầy về cùng Cha", như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"
Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Đức Giêsu đã báo trước cho các môn đệ ba lần về cái chết đau khổ của mình vì ngài đã đến thế gian là để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi. Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá để ban ơn cứu độ của Thiên Chúa cho thế gian.

Giờ ban ơn cứu độ của Thiên Chúa sắp đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha."(Ga. 16, 16) Đức Giêsu sẽ chết nhưng ngài đã chỗi dậy vào ngày thứ ba và các môn đệ sẽ gặp lại ngài. Tất cả họ đều vui mừng khi gặp lại Đức Giêsu khi Người xuất hiện với họ trong một Đức Giêsu thực sự với những vết thương của ngài được tỏ bày cho họ nhìn thấy.

Nếu Đức Giêsu không sống lại từ cõi chết, cuộc đời sẽ là vô nghiã. Cuộc đời không có ý nghĩa đối với những người đau khổ và người tốt nếu cái chết là kết thúc của tất cả mọi sự. Cuộc đời sẽ vô nghĩa nếu không có công lý cho tất cả những kẻ làm điều ác. Thánh Phao-lô nói: "Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em."(1 Cor. 15, 17)

Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
"Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế."(Lc. 6, 20-26)

Những gì Đức Giêsu nói với các môn đệ của ngài cũng là nói với bất cứ ai tin vào ngài có một niềm hy vọng lớn lao mặc dù họ sẽ bị nhiều kẻ ác bắt bớ hoặc ngược đãi. Con đường Đức Giêsu đi qua là từ đau khổ, sự chết đến nước vinh quang của Thiên Chúa.

"Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Co. 15, 19) Đức Giêsu nói: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy."(Mt. 16, 24-25)

"Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng."(TV. 126, 6) Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui."(Ga. 16, 20) Vì thế: "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục."(Mt, 10, 28)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-Minh Quang, người Ki-tô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 5-30-19

Gospel JN 16, 16-20

Jesus said to his disciples: "A little while and you will no longer see me, and again a little while later and you will see me." So some of his disciples said to one another, "What does this mean that he is saying to us, 'A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me,' and 'Because I am going to the Father'?" So they said, "What is this 'little while' of which he speaks? We do not know what he means." Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, "Are you discussing with one another what I said, 'A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me'? Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you will grieve, but your grief will become joy."

Reflection!

Jesus foretold his disciples three times about his suffering death because he came to the world to save the human from the slave of sins. Jesus lay down his life on the cross to give the salvation of God to the world.

The hour of giving the salvation of God was coming soon, Jesus said to the disciples, "A little while and you will no longer see me, and again a little while later and you will see me."(Jn. 16, 16) Jesus would die but he raised up on the third day and the disciples would see him again. They all rejoiced when meeting Jesus again when he appeared to them in a true Jesus with his wounds exposed to them to see.

If Jesus did not rise from death, life would make no sense. Life makes no sense for the suffering and good people if death is the finish of all things. Life makes no sense if there is no justice for all evil-doers. Paul said, "If Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins."(1 Cor. 15, 17)

Jesus said, "And raising his eyes toward his disciples he said: “Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh.
Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day! Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way."(Lk. 6, 20-26)

What Jesus told his disciples is also telling anyone who believes in him to have a great joyful hope although they would be persecuted or maltreated by many evil-doers. The path Jesus walked through is from sufferings, death to the glorious kingdom of God.

"If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19) Jesus said, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it."(Mt. 16, 24-25)

"Those who go forth weeping, carrying sacks of seed, Will return with cries of joy, carrying their bundled sheaves."(Ps. 126, 6) Jesus said to his disciples, "Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you will grieve, but your grief will become joy."(Jn, 16, 20) Jesus sai, "And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna."(Mt. 10, 28)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang.

------------------------------