mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4638
mod_vvisit_counterHôm Qua6711
mod_vvisit_counterTuần Này17723
mod_vvisit_counterTuần Trước54281
mod_vvisit_counterTháng Này163964
mod_vvisit_counterTháng Trước249069
mod_vvisit_counterTất cả15501710

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ TƯ CN7PS-C PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 5-6-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (17, 11b-19)

"Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giêsu đã chọn nhóm Mười Hai làm tông đồ của ngài. Chúa Giêsu tách họ ra khỏi thế gian và họ không thuộc về thế gian mà là thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ được cứu thoát khỏi điều ác (Mt. 6, 13). Những sự ác có thể là do kẻ ác hoặc quỷ dữ.

Trên thế gian, có hai nhóm người đối nghịch nhau. Những người thuộc về Thiên Chúa và những người khác thuộc về thế gian. Thế gian theo nghĩa tiêu cực có nghĩa là bất cứ ai thuộc về ma quỷ. Con cái của thế gian sẽ là hận thù, gian dối và giết người. Họ luôn ghét con cái của Thiên Chúa và bách hại họ. Con cái của Thiên Chúa sống với tình yêu, sự thật và sự công chính. "Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt
con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy." (1 Ga. 3, 10)

Chúa Giêsu nói rằng các môn đệ của ngài không thuộc về thế gian hai lần trong văn bản này. Họ sẽ ở với Chúa Giêsu trong Nước Thiên Chúa như Ngài đã hứa. "Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó."(Ga. 14, 3)

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của mình nhận được Thần Chân lý. "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật."(Ga. 17, 17) Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn họ đến sự thật trọn vẹn và củng cố tình yêu và niềm tin của họ vào Chúa Giêsu để chiến thắng cuộc chiến chống lại quỷ dữ và thế gian. Đừng sợ thế gian mặc dù tôi phải trải qua nhiều thử thách, Chúa Giêsu đã phán: "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.(Ga. 16, 33)

Nếu tôi muốn thuộc về con cái Thiên Chúa, tôi phải luôn sống trong tình yêu và sự thật và là môn đệ của Chúa Giêsu nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 6-5-19

Gospel JN 17, 11b-19

I gave them your word, and the world hated them because they do not belong to the world any more than I belong to the world. I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the Evil One. They do not belong to the world any more than I belong to the world. Consecrate them in the truth. Your word is the truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world. And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth."

Reflection!

Jesus chose the Twelve to be his apostles. Jesus separated them from the world and they did not belong to the world but God. Jesus prayed for them to be delivered from evil (Mt. 6, 13). The evil ones could be an evil-doers or devils.

In the world, there are two opposite people. Ones belong to God and others belong to the world. The world in the negative sense means anyone belongs to the devil. The children of the world would be hatred, liars, and murderers. They always hate the children of God and persecute them. The children of God live with love, truth, and righteousness. "In this way, the children of God and the children of the devil are made plain; no one who fails to act in righteousness belongs to God, nor anyone who does not love his brother."(1 Jn. 3, 10)

Jesus said that his disciples did not belong to the world twice in this text. They would be with Jesus in the Kingdom of God as he promised. "And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be."(Jn. 14, 3)

Jesus prayed for his disciples to receive the Spirit of Truth. "Consecrate them in the truth. Your word is truth."(Jn. 17, 17) The Holy Spirit will lead them to the whole truth and strengthen their love and faith in Jesus to win the battle against devils and the world. Be not afraid of the world although I have to experience many trials, Jesus said, "I have told you this so that you might have peace in me. In the world, you will have trouble, but take courage, I have conquered the world.”(Jn. 16, 33)

If I want to belong to the children of God, I must always live in love and truth and be Jesus' disciple by the grace of the Holy Spirit.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang