mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4413
mod_vvisit_counterHôm Qua6711
mod_vvisit_counterTuần Này17498
mod_vvisit_counterTuần Trước54281
mod_vvisit_counterTháng Này163739
mod_vvisit_counterTháng Trước249069
mod_vvisit_counterTất cả15501485

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN7PS-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 6-6-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (17, 20-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói về sự thật và tình yêu. Sự thật được nói: "Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3) Lời của Thiên Chúa là sự thật. "Lời Cha là sự thật."(Ga. 17, 17)

Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã nói về tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là hoàn hảo bởi vì nó là một mối liên kết hoàn hảo để hợp nhất hai trở nên một. Chúa Giêsu đã nói về tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha và chính Ngài. "Tôi và Chúa Cha là một."(Ga. 10, 30) Chúa Cha và Chúa Giêsu giống nhau trên mọi sự. Do đó, chỉ có một Thiên Chúa mặc dù Chúa Cha và Chúa Giêsu vẫn là hai hiện hữu khác nhau như là Chúa Cha và Người Con.

Nhờ Chúa Giêsu, con người có thể được tiếp nhận như là con của Thiên Chúa. "Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô."(Ê-phê-sô 1. 4-5) Chúa Giê-su cầu nguyện cho các môn đệ có thể trở nên một trong Chúa là Chúa Cha và Con bởi Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu và sự thật.

Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho bất cứ ai lắng nghe các môn đệ của ngài và tin vào Ngài là Con Người để được ơn cứu rỗi Thiên Chúa khi tất cả được nên một trong Ngài. Trước khi lên trời, Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em."(Mt 28, 19-20) Thiên Chúa yêu thương toàn thể nhân loại và muốn cứu tất cả nhân loại. Không có ai ngoại trừ Chúa Giêsu đổ máu để rửa sạch tội lỗi của thế giới.

Chỉ có một Thiên Chúa và một Đấng trung gian. "Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người"(1 Tim. 2, 5-6) Chúa Giêsu muốn mọi người tin vào Ngài được Chúa Cha sai đến để họ có thể trở nên một trong tình yêu và sự thật của Thiên Chúa. Để được cứu rỗi hay không, nó vẫn phụ thuộc vào sự lựa chọn tự do và khôn ngoan của mỗi cá nhân.

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 6-6-19

Gospel JN 17, 20-26

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying: "I pray not only for these but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me and that you loved them even as you loved me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them and I in them."

Reflection!

In the prayer of Jesus to the Father, Jesus said about the truth and love. The truth is said, "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3) The word of God is the truth. "Your word is truth."(Jn. 17, 17)

In today reading, Jesus said about the love of God. The love of God is perfect because it is a perfect bond to unite the two becoming one. Jesus said about the perfect love of the Father and himself. "The Father and I are one."(Jn. 10, 30) The Father and Jesus are the same on everything. Therefore, there is only one God although Father and Jesus are still two different beings as the Father and the Son.

Through Jesus, the human could be the adopted children of God. "In love, he destined us for adoption to himself through Jesus Christ, in accord with the favor of his will."(Eph. 1, 4-5) Jesus prayed for his disciples could become one with God, the Father and the Son by the Holy Spirit who is love and truth.

Jesus also prayed for whoever listened to his disciples and believe in Jesus as the Son for the salvation of God when all in one with Him. Before ascending heaven, Jesus commanded his disciples, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you."(Mt. 28, 19-20) God loves the whole world and wanted to save all humankind. There is no one except Jesus shedding his blood to wash away the sins of the world.

There are only one God and one mediator. "There is also one mediator between God and the human race, Christ Jesus, himself human, who gave himself as a ransom for all."(1 Tim. 2, 5-6) Jesus wants everyone to believe in Him sent from the Father so they can become one in love and truth of God. To be saved or not, it is still depending upon the free and wise choice of each individual.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

------------------------------------