mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5230
mod_vvisit_counterHôm Qua9869
mod_vvisit_counterTuần Này66860
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này123961
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15204419

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ BA 06-8-2019 PDF Print E-mail

Lễ Chúa Hiển Dung

 Thứ Ba 6-8-19

CẢM NGHIỆM SỐNG Tin Mừng theo Thánh Luca. (Lc. 9, 28b-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Suy niệm/ SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Vào dịp truyền tin về sự ra đời của Chúa Giêsu, thiên thần Ga-bri-en đã nói với Mẹ Maria: "Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao."(Lc. 1, 31-32)

Thiên thần nói với Mẹ Maria rằng: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa."(Lc. 1, 35) Vào lúc Chúa Giêsu nhận phép rửa có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."(Mc. 1, 11)

Trong dịp Chúa Giêsu biền hình thì từ đám mây phát ra một giọng nói: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người." Trước tiên là căn tính của Chúa Giêsu được thiên thần xác nhận và sau đó là Chúa Cha trên trời. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đến thế gian như vị Thiên Chúa - Người.

Nếu tôi lắng nghe Đức Giêsu, điều đó có nghĩa là tôi cũng lắng nghe Lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với con người qua Đức Giêsu. "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử."(Dt. 1, 1-2)

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1) Thánh Gioan Tông đồ đã đưa ra nguồn gốc và căn tính của Đức Giêsu. Ngài đã xác nhận thiên tính của mình với công chúng.

Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Bất cứ ai tin vào ngài và lắng nghe lời ngài sẽ được cứu khỏi tội lỗi và quyền lực của hoả ngục đời đời. Thánh Phê-rô thưa với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Jn. 6, 68-69)

Làm thế nào để tôi biết tôi sẽ đi về đâu sau khi chết? Tôi sẽ đến với Chúa Cha trên trời bằng cách lắng nghe Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, hiểu biết, yêu thương, sống thực hành và truyền bá lời của Ngài. Đức Giêsu đã nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

"Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, xin hãy đừng cứng lòng."(Tv. 95, 8)

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa. Lời của Chúa là sự thật và sự thật sẽ giải phóng con khỏi sự lừa dối của quỉ Satan và thế gian. Lời của Chúa sẽ đưa con người đến sự sống đời đời. Con cầu xin Chúa cho tất cả những người chưa tin biết khiêm tốn và chân thành lắng nghe Lời Chúa để họ có thể được cứu rỗi.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Feast of the Transfiguration of the Lord

Bible sharing - Tuesday 8-6-19

Jesus took Peter, John, and James and went up a mountain to pray. While he was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, "Master, it is good that we are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud.
Then from the cloud came a voice that said, "This is my chosen Son; listen to him." After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen.

Reflection!

At the time of the announcement of the birth of Jesus, the angel Gabriel said to Mary, "Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High."(Lk. 1, 31-32) The angel confirmed, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God."(Lk. 1, 35) At the baptism of Jesus, " a voice came from the heavens, "You are my beloved Son; with you, I am well pleased."(Mk. 1, 11)

In the event of the transfiguration of Jesus, from the cloud came a voice that said, "This is my chosen Son; listen to him."(Lk. 9, 35) The identity of Jesus was verified first by the angel of God, then God the heavenly Father. Jesus is the Son of God came to the world as God made Man.

If I listen to Jesus, It means that I also listen to the Word of God. God speaks to the human through Jesus. "In times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets; in these last days, he spoke to us through a son."(Heb. 1, 1-2)

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(Jn. 1, 1) John the Apostle brought up the origin and identity of Jesus. Jesus confirmed his divine nature in the public.

Because Jesus is the Son of God, the Word of God, and a Savior of the world. Whoever believes in him and listen to his word will be saved from sins and the power of the eternal hell. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)

How do I know where I will go after my death? I will go to the heavenly Father by listening to Jesus, the Word of God, understanding it, loving it, living with it, and spreading it. Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

"If today you hear his voice, harden not your heart."(Ps. 95, 8)

O, Jesus the Word of God. Your word is the truth and the truth will set me free from the deception of Satan and the world. Your word will bring the human to eternal life. I pray to you for all non-believers to be humble and honest to listen to your word so that they can be saved.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

----------------------------