mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4920
mod_vvisit_counterHôm Qua9869
mod_vvisit_counterTuần Này66550
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này123651
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15204109

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU 09-8-2019 PDF Print E-mail


CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 9-8-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (16: 24-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người.

Suy niệm:

Bất cứ ai muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thì phải có hai điều kiện như sau:

1. "Hãy từ bỏ mình đi." Chúa Giêsu đã từ chối ý riêng và thực thi thánh ý Chúa Cha trên trời. Chúa Giêsu đã được sai đến thế gian để yêu thương và phục vụ. Phục vụ lớn nhất là hy sinh mạng sống của chính mình. Chúa Giêsu từ chối mạng sống mình và chết trên thập giá vì tình yêu.

2. "Hãy vác thập giá mình." Thập giá của Chúa Giêsu là một dấu chỉ của tình yêu và phục vụ. Ngài đã tiếp xúc những đám đông để giảng dạy và rao giảng Nước Trời. Ngài chữa lành tất cả bệnh nhân, cho những người đói ăn, trục xuất ác quỷ, cho kẻ chết chỗi dậy. Tình yêu lớn nhất mà Chúa Giêsu đã dành cho con người qua cách vác thập giá và hy sinh mạng sống mình để cứu loài người khỏi tội lỗi.

Chúa Giêsu đã từ chối mạng sống vì tình yêu nhưng đã sống lại để được sống mãi trong vinh quang Chúa Cha. Chúa Giêsu nói rằng bất cứ ai mất mạng sẽ tìm thấy nó.

Bất cứ ai yêu thích quyền lực của thế tục, tài sản thế gian, danh tiếng và khoái cảm tình dục bất hợp pháp sẽ bị mất Nước Trời. Thánh Gioan nói: "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi."(1 Ga. 2, 15-17)

Thiên Chúa là tình yêu. Bất cứ ai muốn theo Chúa Giêsu để vào Nước Trời đều phải yêu mến và phục vụ như Chúa Giêsu. Để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, tôi phải từ bỏ ý riêng và khát vọng trần thế của mình để phục vụ và yêu mến Thiên Chúa nơi những anh chị em bé mọn chung quanh mình. Trong sự hy sinh để phục vụ, tôi sẽ chết trên thập giá hàng ngày của mình để có được sự sống đời đời.

Ai cũng có một đời để sống rồi chết. Không có cơ hội thứ hai để bắt đầu lại bởi vì mọi người sẽ phải đối mặt với sự phán xét sau khi chết và sau đó là thiên đường hay địa ngục. Nếu lắng nghe Chúa Giêsu và làm theo những gì ngài dạy, mọi người sẽ có cơ hội theo ngài vào Nước Trời.

Mọi người đều có sự tự do lựa chọn cho cùng đích của đời mình. Tin hay không tin, mọi người sẽ phải đối mặt với bốn điều sau cùng: cái chết, sự phán xét, thiên đường hay hoả ngục. Đừng để ai lừa dối tất cả chúng ta. Tôi chỉ bước theo Chúa Giêsu vì ngài đã nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 8-9-19

Gospel MT 16: 24-28

Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay each according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his Kingdom."

Reflection!

Anyone wants to be the disciple of Jesus, he must have two conditions as the followings:

1. "Deny himself." Jesus denied his own will and fulfilled the will of the heavenly Father. Jesus was sent to the world to love and serve. The greatest service is to sacrifice his own life. Jesus denied himself and died on the cross due to love.

2. "Take up his cross." The cross of Jesus is a sign of love and serve. He reached out to the crowds to teach and preach the Kingdom of heaven. He healed all the sick, fed the hungry people, expelled demons, raised the dead. The greatest love Jesus gave to the human by carrying his cross and laying down his life to save human beings from sins.

Jesus lost his life due to love and rose again to live forever in the glory of God, the Father.

Whoever loves the earthly power, treasure, fame, and illegal sexual pleasure will lose the Kingdom of heaven. John the Apostle said, "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sensual lust,* enticement for the eyes, and a pretentious life is not from the Father but is from the world. Yet the world and its enticement are passing away. But whoever does the will of God remains forever."(1 Jn. 2, 15-17)

God is love. Whoever wants to follow Jesus to enter the Kingdom of heaven must love and serve like Jesus. In order to be a true disciple of Jesus, I must deny my own will and earthly desires to serve and love God in the least ones around me. In sacrificing to serve, I will be dying on my daily cross to gain eternal life.

Everyone has one life to live then die. There is no second chance to start over because everyone will face judgment after death then heaven or hell. If listening to Jesus and do what he taught, everyone will have a chance to follow him into the Kingdom of heaven.

Everyone has its free choice for his final destination. Believe or not, everyone will face the last four things: death, judgment, heaven or hell. Do not let anyone deceive all of us. I only follow Jesus because he already said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang