mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4632
mod_vvisit_counterHôm Qua6932
mod_vvisit_counterTuần Này28164
mod_vvisit_counterTuần Trước49697
mod_vvisit_counterTháng Này200981
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15803392

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN23TN-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG/Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 11-9-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (6: 20-26)

"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi.
Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.
"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả."

Suy niệm:

Friedrich Nietzsche viết lời tuyên bố nổi tiếng của ông là Thiên Chúa đã chết với nhiều lần trong suốt các tác phẩm của mình. Ông là một triết gia người Đức ở vào giữa thế kỷ XIX. Ông nói trong sách The Gay Science (Section 125, The Madman): "Thiên Chúa đã chết rồi. Thiên Chúa vẫn chết. Và chúng ta đã giết ngài ..."

Đối với tôi, cuộc sống không có Thiên Chúa là vô nghĩa. Trong thế giới này, có nhiều người tốt lành và những kẻ xấu xa và mọi người sẽ chết. Thật là vô nghĩa nếu cuối cùng không có công lý cho cả người tốt lẫn người xấu.

Thiên Chúa là ai? "Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết."(Ga. 1, 18)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến thế gian để mặc khải về Ngài. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình về bốn mối phúc và bốn mối hoạ. Mọi người sẽ đối mặt với tình yêu và công lý của Thiên Chúa. Sẽ có phần thưởng hoặc hình phạt khi đối mặt với sự phán xét của Chúa Giêsu vào cuối đời. Thiên đàng hay hoả ngục sẽ tùy thuộc vào cuộc sống của mỗi cá nhân trên trần gian này.

Ông Sao-lô thường bắt bớ các Kitô hữu trước khi hoán cải về với Chúa Giê-su vì ông có lẽ biết rằng cái chết là kết thúc khi đã được gặp Ngài. Ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và trở thành tông đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu cho dân ngoại.

Thánh Phao-lô nói: "Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cor. 15, 14; 17-19)

Chúa Giêsu đã mang đến niềm hy vọng vui mừng cho những người nghèo khổ, đói khát, khóc lóc, bị bách hại vì danh ngài. "Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA, và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ."(Is. 49, 23)

Đối với bất cứ ai đang đau khổ bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện: "Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi."(TV. 25, 1-3)

"Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời! "
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện."(Tv, 14, 1)

Hôm nay, những gì mà Chúa Giêsu đã dạy về bốn điều sau hết là chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 9-11-19

Gospel LK 6: 20-26

Raising his eyes toward his disciples Jesus said: "Blessed are you who are poor, for the Kingdom of God is yours.
Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh.
Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. "Rejoice and leap for joy on that day! Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way.
But woe to you who are rich, for you have received your consolation.
But woe to you who are filled now, for you will be hungry.
Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep.
Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way."

Reflection!

Friedrich Nietzsche writes his famous declaration, God is dead several times throughout his works. He was a German philosopher in the middle of the nineteenth century. He said in The Gay Science (Section 125, The Madman): "God is dead. God remains dead. And we have killed him..."

Fo me, life without God makes no sense. In this world, there are many good and bad persons and everyone will die. It is nonsense if there is no justice for both good and bad persons in the end.

Who is God? "No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him."(Jn. 1, 18)

Jesus is the Son of God coming into the world to reveal Him. Jesus taught his disciples about four blessings and woes. Everyone will face the love and justice of God. There will be a reward or punishment when facing God's judgment at the end of life. Heaven or hell will depend on the life of each individual on earth.

Paul used to persecute the Christians before converting to Jesus because he learned that death was not a finish when encountered Him. He changed his life completely and became Jesus' zeal apostle for the gentiles.

Paul said, "If Christ has not been raised, then empty [too] is our preaching; empty, too, your faith... if Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 14; 17-19)

Jesus brought the joyful hope for the poor, the hungry, the weepers, persecution due to his name. "You shall know that I am the LORD, none who hope in me shall be ashamed."(Is. 49, 23)

For anyone is suffering now, let's pray: "To you, O LORD, I lift up my soul, my God, in you I trust; do not let me be disgraced; do not let my enemies gloat over me. No one is disgraced who waits for you, but only those who are treacherous without cause."(Ps. 25, 1-3)

"The fool says in his heart, "There is no God." Their deeds are loathsome and corrupt; not one does what is good."(Ps. 14, 1)

Today, what Jesus taught about death, judgment, heaven, and hell.

Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.