mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4567
mod_vvisit_counterHôm Qua6932
mod_vvisit_counterTuần Này28099
mod_vvisit_counterTuần Trước49697
mod_vvisit_counterTháng Này200916
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15803327

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN23TN-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 13-9-19

QUANG HOÀNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (6: 39-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi."Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh", trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi."

Suy niệm:

Thiên Chúa là tình yêu! Tình yêu của Thiên Chúa thì hoàn hảo. Thìên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta."(STK. 1, 26) Thiên Chúa ban cho họ một tâm trí và ý chí tự do để họ có thể đến gần Ngài. "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ."(Lc. 6, 36) Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 13, 34 )

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian từ trời xuống thế. Ngài là thày và là Chúa. Không có con người có thể cao hơn Chúa Giêsu. Nếu tôi không học hỏi nơi Chúa Giêsu, tôi có thể là một người mù và không thể dẫn người khác. Mọi người phải học hỏi nơi Chúa Giêsu; nếu không, một người mù mà dẫn một người mù cả hai sẽ rơi xuống hố.

Chúa Giêsu muốn mọi người phải khiêm tốn để học hỏi nơi Ngài. Tình yêu của ngài là một mẫu gương hoàn hảo cho cả nhân loại. "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Jn. 15, 12-13)

Học hỏi từ những lời dạy của Chúa Giêsu và xem xét cuộc đời mình sẽ giúp tôi biết được sự thật về mình. Nó giúp tôi không khinh thường tha nhân do sự không hoàn hảo của họ. Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu giúp tôi nhận ra được điều đúng hay sai và có thể giúp đỡ người khác nhưng không phán xét hay lên án họ.

Những gì tôi học được từ Chúa Giêsu là sự khiêm nhường để yêu thương và phục vụ những người bé mọn nhất. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của ngài: "Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em."(Ga. 13, 13-15)

Thiên Chúa là tình yêu. Nếu tôi có thể yêu như tình yêu của Chúa Giêsu, điều đó sẽ tôn vinh Thiên Chúa nơi trần gian cũng như trên trời. "Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi." (Lc. 6, 40)

Đừng nghe theo ba kẻ thù như Satan, thế giới và xác thịt. Có nhiều ngôn sứ giả và tất cả những hướng dẫn sai lầm sẽ chỉ làm hại nhân loại. Mù dẫn mù xuống hố là thế. Chỉ có Chúa Giêsu là thày và là Chúa của tôi như thánh Tôma đã thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"(Ga. 20, 28).

Tạ ơn Chúa!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoang, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Friday 9-13-19

Gospel LK 6: 39-42

Jesus told his disciples a parable: "Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, 'Brother, let me remove that splinter in your eye,' when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye."

Reflection!

God is love! The love of God is perfect. God said: "Let us make human beings in our image, after our likeness."(Gen. 1, 26) God gives them heart, mind, and free will so that they can move close to Him. "Be merciful, just as [also] your Father is merciful."(Lk. 6, 36) Jesus said to his disciples, "As I have loved you, so you also should love one another."(Jn. 13, 34)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world who came from heaven. He is a teacher and a master. No human can be superior to Jesus. If I do not learn from Jesus, I can be a blind man and can not guide others. Everyone must learn from Jesus; otherwise, a blind person guide a blind person will both fall into a pit.

Jesus wants everyone to be humble to learn from Him. His love is a perfect model for all humankind. Jesus said, "This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends."(Jn. 15, 12-13)

Learning from Jesus' teachings and examing my life will help me to know the truth. It helps me not looking down on others due to their imperfect. What Jesus' teachings help me to discern right from wrong and be able to help others but not judging or condemning them.

What I learned from Jesus is humility in order to love and serve the least ones. Jesus said to his disciples, "You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow so that as I have done for you, you should also do."(JN. 13, 13-15)

God is love. If I can love like Jesus' love, it will glorify God on earth as it is in heaven. "No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher."(Lk. 6, 40)

Do not listen to three enemies like Satan, the world, and flesh. All false teachings will only do harm to humanity. So, a blind guiding a blind will fall into a pit. Only Jesus is my teacher and master because he is "my Lord and my God"(Jn. 20, 28).

Thanks be to God!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------