mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3387
mod_vvisit_counterHôm Qua6932
mod_vvisit_counterTuần Này26919
mod_vvisit_counterTuần Trước49697
mod_vvisit_counterTháng Này199736
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15802147

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN27TN-C PDF Print E-mail


Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 7-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (10: 25-37)

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống." (Dụ ngôn người Samaritan (LK 10: 29-37).

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Một thông luật là một chuyên gia luật lệ Do Thái. Ông phải biết luật lệ của Mô-sê rất rõ. Khi Giêsu hỏi ông về luật lệ, ông đã trả lời một cách dễ dàng. Vì chuyên môn về luật pháp, ông tự hào về bản thân. Anh muốn tự biện minh. Chúa Giêsu đã kể cho ông một câu chuyện ngụ ngôn người Samaritanô và ông hiểu ý nghĩa chính xác. Chúa Giêsu đã nói với ông ta hai lần: "Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống." Lk. 10, 28) Hoặc: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy."(Lk. 10, 37)

Chúa Giêsu đã cho bất cứ ai biết đường đến Nước Thiên Chúa. Đó là yêu thương và phục vụ những người bé mọn chung quanh mình (Mt. 25, 31-46). Chúa Giêsu đã nói: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."(Mt. 25, 40)

Tại sao một người thông luật quan tâm đến cuộc sống vĩnh cửu? Trước tiên, anh biết cuộc sống trần gian của mình sẽ kết thúc. Thứ hai, anh tin rằng có sự sống đời sau sẽ đến. Anh muốn biết làm thế nào để được thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu.

Để biết luật tình yêu là chưa đủ nhưng ai cũng phải tuân giữ đúng. Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện ngụ ngôn về người đàn ông giàu có và Larazô để cảnh báo bất cứ ai sống ích kỷ như người đàn ông giàu có. Ông không làm gì cho Lararô, một người đàn ông nghèo và rất đau yếu đang nằm ở trước cửa nhà ông . Ông mặc kệ người lân cận. Người đàn ông giàu đã kết thúc cuộc đời trong hoả ngục đời đời
.

Tôi có nhận ra vấn đề quan trọng của cuộc sống vĩnh cửu không? Nếu có, làm thế nào để tôi chuẩn bị cho nó? Nếu tôi phớt lờ lời dạy của Chúa Giêsu thì sao? Tôi sẽ mất cuộc sống vĩnh cửu. Mọi sự sẽ qua đi. Mọi người phải có trách nhiệm với sự sống vĩnh cửu mai sau của mình. Đừng bao giờ làm ngơ trước những người đang đau khổ tinh thần cũng như thể xác vì đó chính là con người của Chúa Giêsu hôm nay.

Đừng nên bao giờ trở thành kẻ ác nhân khi gieo đau khổ và cái chết cho người khác vì số phận đời sau của kẻ ấy sẽ bị đau khổ vĩnh viễn. Ai có tai nghe thì nghe.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 10-7-19
Gospel LK 10: 25-37

There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly; do this and you will live." (The parable of the good Samaritan LK 10: 29-37)
Reflection!
A scholar of the law is an Jewish legal expert. He must know the law of Moses very well. When Jesus asked him about the law, he answered it easily. Because of his expertise of the law, he was proud of himself. He wanted to justify himself.
Jesus told him a parable of a good Samaritan and he understood what it meant correctly. Jesus told him twice, "Do this and you will live."Lk. 10, 28) Or: "Go and do likewise."(Lk. 10, 37)
Jesus gave anyone the way to the Kingdom of God. It is to love and to serve the least ones around self (Mt. 25, 31-46). Jesus said, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me."(Mt. 25, 40)
Why did a scholar concern about the eternal life? First, he knew his earthly life would be finished. Second, he believed there is a next life to come. He wanted to know how to inherit eternal life.
However, to know the law of love is not enough but anyone must observe it properly.
Jesus told a parable of the rich man and Larazus to warn anyone who lives selfishly like the rich man. He did nothing for Lararus, a poor and very sick man sitting lying at his door. He ignored his neighbor. The rich man ended up his life in eternal hell.
Do I realize the important matter of eternal life? If yes, how do I prepare for it? What if I ignore Jesus' teaching? I would lose eternal life. Every thing will pass away. Everyone must be responsible to his next life. Never ignore those who are suffering spiritually and physically because it is a person of Jesus today.
Never become an evildoer when sowing suffering and death to others because his future life will suffer forever. Whoever has ear to hear.
Peace of Christ!