mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5692
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này76950
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38344
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174699

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN27TN-C PDF Print E-mail


Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 9-1019

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (11: 1-4)

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói:
"Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ."

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ: CẦU NGUYỆN

Mark Twain là một nhà văn người Mỹ, nhà hài hước vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông nói: "Con người là một động vật tôn giáo." Tuy nhiên, đã có rất nhiều tôn giáo khác nhau trong suốt lịch sử loài người. Khi nói về tôn giáo, nó phải có niềm tin và đối tượng của niềm tin. Nhiều người có đối tượng niềm tin riêng của họ. Đối tượng của niềm tin thường là một vị sáng lập ra đạo giáo đó.

Kitô giáo đã được xây dựng bởi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo hội của ngài và dạy sự thật về Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rằng Thiên Chúa là Cha trên trời, là cha của tất cả. Chúa Giêsu muốn môn đệ cầu nguyện với Chúa Cha như một sự liên kết với Ngài.

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã dạy tất cả Kitô hữu nên biết rằng Thiên Chúa không chỉ là một đấng tối cao, quyền năng và hằng hữu mà còn là một Cha trên trời. Đối tượng của niềm tin rõ ràng liên quan đến con người là không thể chối bỏ tình yêu giữa Cha và con cái. Không có căn bản vững chắc về niềm tin, cầu nguyện chỉ là vấn đề mơ hồ và có thể không cần đến nó.

Chúa Giêsu từ trời xuống xây dựng Giáo hội của Ngài trên trần gian này. Đạo của ngài là Đạo Trời, không phải là đạo của con người. Bất cứ ai lắng nghe và tin vào Chúa Giêsu đều có thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa là nơi mà Chúa Cha đã chuẩn bị cho họ từ thuở sáng tạo nên trời đất.

Tôi vui mừng khi mình là một công dân của đất nước mình nhưng tôi rất hạnh phúc khi trở thành một công dân của Nước Thiên Chúa, nơi đó sẽ là đích đến cuối cùng của tôi trong cuộc đời này nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế!

"Thật thế, mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất -quả thực, thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều, nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta; và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu."(1 Cor. 8, 5-6)

"Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Chúa Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Gospel LK 11: 1-4

Jesus was praying in a certain place, and when he had finished,
one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say: Father, hallowed be your name, your Kingdom come. Give us each day our daily bread and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test."

Reflection!

Mark Twain was an American writer, the greatest humorist. He said, "Man is a Religious Animal." However, there have been so many different religions throughout human history. When talking about religion, it must have faith and the object of faith. Many people have their own object. The object of faith used to be a religious founder.

Christianity was found by Jesus Christ. Jesus built his Church and taught the truth about God and human beings. Jesus taught the disciples that God is the heavenly Father, a father of all. Jesus wanted the disciple to pray to the Father as a to Him.

Jesus, the Son of God taught all Christian should know that God is not only the highest, mighty and everliving but also heavenly Father. The object of faith is clearly related to human beings which can not be denied the love between the Father and his children. Without a solid base about faith, prayer is just a vague matter and might not need it.

Jesus came down from heaven built his Church on earth. His religion is the religion of heaven, not a religion of men. Whoever listens and believes in Jesus might inherit the Kingdom of God where the Father prepared for them from the foundation of the world.

I am glad to be a citizen of my own country but I am very happy to be a citizen of the Kingdom of God where it will be my final destination my life through Jesus Christ, the Son of God and a Savior of the world!

"Indeed, even though there are so-called gods in heaven and on earth (there are, to be sure, many "gods" and many "lords"), yet for us there is one God, the Father, from whom all things are and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom all things are and through whom we exist."(1 Cor. 5-6)

"Now, this is eternal life,c that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------