mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5499
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này76757
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38151
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174506

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ SÁU CN27TN-C PDF Print E-mail


Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 11-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (11: 15-26)

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. "Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán."Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: "Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi". Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: CẦN BỎ QUỶ ĐỐ KỴ VÀ GHEN TƯƠNG TRONG TÔI

Sau khi Chúa Giêsu đã trục xuất quỷ ra khỏi người câm, đám đông vô cùng kinh ngạc (Lc. 11, 14). Tuy nhiên, đã có người không chấp nhận quyền năng của Chúa Giêsu. Điều tồi tệ hơn khi họ phạm tội báng bổ bằng cách tuyên bố quyền năng của ngài có được do tướng quỷ.

Chúa Giêsu đã công bố: "Nước Thiên Chúa đã đến gần."(Mc. 1, 15) Ngài nói với những người không tin rằng: Nước Thiên Chúa đã đến. Họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu ở giữa họ và quyền năng của Ngài được thực hiện trước mắt họ. Vì lòng cứng cỏi của họ, Chúa Giêsu đã nói: "Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán."(Lc. 11, 23)

 Có những người tin vào Chúa Giêsu nhưng họ bỏ ngài ra khỏi cuộc sống của họ vì: GHEN GHET, ĐỐ KỴ...VÀ nhiều lý do khác nhau. Những người này sẽ sống trong nguy như Chúa Giêsu cảnh báo họ.

Quyền lực của quỷ dữ mạnh đến mức con người có thể dễ dàng bị tấn công. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Ngài đã đến để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và thoát ra khỏi quyền lực của quỉ satan. Thánh Phao-lô nói: "Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?"(Rô-ma 8, 31)

Đối với người Công giáo, họ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể trong nhà thờ bằng con mắt đức tin. Niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu và trong những lời dạy của ngài thì như thế nào?

Trước khi đón nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, tôi QUYẾT TÂM BỎ NGAY LOẠI QUỶ GHEN GHÉT, CHIA RẼ, ĐỂ cầu nguyện với Chúa Giêsu như các tông đồ: "Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con."(Lc. 17, 5)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Friday 10-11-19

Gospel LK 11: 15-26

When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said:
"By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven.
But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I, then, drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons,
then the Kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe.
But when one stronger than he attacks and overcomes him,
he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. "When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions searching for rest but, finding none, it says, 'I shall return to my home from which I came.' But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back seven other spirits more wicked than itself who move in and dwell there, and the last condition of that man is worse than the first."

Reflection!

After Jesus expelled a demon out of the mute, the crowds were amazed (Lk. 11, 14). However, there was someone did not accept the power of Jesus. It was even worse when they committed a blasphemy by claiming his power gained from the prince of demons.

Jesus proclaimed, "The Kingdom is at hand."(Mk. 1, 15) He told the unbelievers that the Kingdom of God has arrived. They saw Jesus in their midst and his power performed before their eyes. Because of their hardness of heart, Jesus said, "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters."(Lk. 11, 23)

There is someone believing in Jesus but they leave him out of their life due to many different reasons. These people would live in danger of demons as Jesus warned them.

The power of the demons is so strong that the human can be easily attacked. However, Jesus is the Son of God, a Savior of the world. He came to save the human from the slave of sins and the power of satan. Paul said, "If God is for us, who can be against us?"(Rom. 8, 31)

For Catholics, they can see Jesus in the Holy Eucharist in the Church with the eye of faith. How about my faith in Jesus and in his teachings? Before receiving Jesus in Eucharist, I still keep praying to Jesus like the apostles, "Increase our faith."(Lk. 17, 5) And I beg Jesus be with me always as he promised, "I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 20)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------