mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5973
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này77231
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38625
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174980

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NGÀY 18-10-2019 PDF Print E-mail


Lễ Thánh Luca, Thánh Sử.

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 18-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca (10: 1-9)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.

Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường."Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi."

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Ngoài mười hai thánh Tông đồ, Chúa Giêsu đã sai thêm 72 môn đệ khác đi trước ngài đến với mọi người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói rằng đó vẫn không đủ thợ gặt cho vụ thu hoạch.

Thợ gặt qúa ít nên cần phải cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho điều gì? Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần tăng thêm sức mạnh đức tin của tôi để tôi can đảm hơn để vươn ra trên cánh đồng nơi có nhiều sói dữ.

Chúa Giêsu bảo các môn đệ không được mang bao bị, túi tiền cho thức ăn hoặc bất kỳ loại vật dụng an toàn nào như bao bị và dép ... Họ phải dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ban cho họ sức mạnh và sự khôn ngoan để hướng dẫn họ. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu."(Mt. 10, 16)

Sứ mạng của môn đệ Chúa Giêsu là đưa Chúa Giêsu đến với mọi người. Đó là ý nghĩa của lời công bố: "Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi."(Lc. 10, 9) Môn đệ được sai đi trước là dọn đường cho Chúa Giêsu đến.

Là một Kitô hữu, tôi không thể sống một cuộc sống thoải mái trong khi bỏ qua bổn phận của một môn đệ của Chúa Giêsu. Để vươn ra trên cánh đồng cũng là để đối mặt với tất cả các loại nguy hiểm sắp tới nhưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi cũng phải ra đi trước dọn đường cho Ngài đến ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Với việc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, những người thợ gặt sẽ được có nhiều cho mùa thu hoạch của Thiên Chúa. Nó có nghĩa là nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi.

Thánh Phao-lô đã nói: "Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!"(1 Cor. 9, 16)

Bình an của Chúa Kitô!

--

Feast of Saint Luke, evangelist

Bible sharing _ Friday 10-18-19

Gospel LK 10: 1-9

The Lord Jesus appointed seventy-two disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.
He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it and say to them, "The Kingdom of God is at hand for you.'"

Reflection!

Besides twelve Apostles, Jesus sent the other 72 disciples to reach out to the people. However, Jesus knew it was still not enough laborers for the harvest.

Laborers are few so prayer must be needed. What do I pray for? I pray to the Holy Spirit to strengthen my faith so that I am more courageous to reach out on the field where there are many wolves.

Jesus told his disciples not to carry sack for food or any safe kinds of stuff as sacks and sandals... They must rely on the power of the Holy Spirit who will give them strength and wisdom to guide them. Jesus told the apostles, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents and simple as doves."(Mt. 10, 16)

The mission of the disciple of Jesus is to bring Jesus to the people. It is the meaning of proclamation: "The Kingdom of God is at hand for you.'"(LK. 10, 9) The disciple who was sent first made way for Jesus to come.

As a Christian, I can not live a comfortable life while ignoring the duty of a disciple of Jesus. To reach out on the field is also to face all kinds of coming dangers but praying to the Holy Spirit, I can overcome my fear.
As a disciple of Jesus, I must also go ahead and prepare the way for Him to give God's salvation to everyone.

With praying to the Holy Spirit, laborers would be many for God's harvest. It means that more souls would be saved.

Paul said, "If I preach the gospel, this is no reason for me to boast, for an obligation has been imposed on me, and woe to me if I do not preach it!"(1 Cor. 9, 16)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------