mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5918
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này77176
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38570
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174925

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY 19-10-2019 PDF Print E-mail


Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 19-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (12: 8-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.
"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào."

Suy niệm: SỐNG THEO THÁNH THẦN

Chúa Giêsu không chỉ nói với các môn đệ của ngài mà còn với mọi người qua muôn thế hệ. Để nhận biết Chúa Giêsu có thể có nghĩa là tin theo Ngài. Từ chối Chúa Giêsu có nghĩa là không tin nhận Ngài.

Trên thế giới, nhiều người chối bỏ Chúa Giêsu vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều người cả Kitô giáo và ngoài Kitô giáo đều yêu thế gian này hơn Thiên Chúa như danh vọng, quyền lực trần gian, tiền bạc bất chính ... Nhiều người cũng sợ quyền lực của những kẻ bất lương trong tay những kẻ đang thống trị họ. Họ sợ những cuộc bách hại khắc nghiệt.

Hậu quả của việc từ chối Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét tất cả mọi người. "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người."(Mt. 25, 31) Và: "những kẻ gian ác ra đi để chịu cực hình muôn kiếp."(Mt. 25, 46) Hậu quả của việc từ chối Chúa Giêsu khiến nhiều người sẽ mất ơn cứu rỗi của Thiên Chúa khi Ngài đến để phán xét họ.

Để vượt qua mọi nỗi sợ hãi và cám dỗ mạnh mẽ, Chúa Giêsu nói với con người phải có sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói khá nhiều lần: "Đừng sợ."

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban xuống chúng con ơn khôn ngoan của Chúa để chúng ta có thể có niềm tin vào Chúa Giêsu, và tăng sức mạnh niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu qua việc lắng nghe và làm theo những gì Ngài dạy để được hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Saturday 10-19-19

Gospel LK 12: 8-12

Jesus said to his disciples: "I tell you, everyone, who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. "Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how or what your defense will be or about what you are to say. For the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say."

Reflection!

Jesus did not say only to his disciples but to everyone throughout all generations. To acknowledge Jesus could mean to believe in Him. To deny Jesus means to disbelieve in Him.

In the world, many people deny Jesus for many different reasons. Many people both Christian and non-Christian love the world than God as fame, worldly power, dishonest money... People also fear the power of evildoers in the hand of the rulers. They fear the harsh persecutions.

What is the consequence of denying Jesus? Jesus will come back in glory to judge everyone. "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne."(Mt. 25, 31) "And these (evildoers) will go off to eternal punishment."(Mt. 25, 46) The consequence of the denial of Jesus causes many losing the salvation of God when He comes to judge them.

To overcome all fears and strong temptation, Jesus said to the human must have the power and guidance of the Holy Spirit. Jesus said quite many times, "Do not fear."

O, Holy Spirit! Bestow your gift of wisdom so we can have my faith in Jesus, and strengthen our faith in the love of Jesus by listening and doing what he taught in order to be saved. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------