mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5601
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này76859
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38253
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174608

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ NĂM CN30TN-C PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 31-10-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (13: 31-35)

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: "Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem".
"Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!"

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Những người biệt phái và các kinh sư đã luôn chống đối Chúa Giê-su nhưng một số người trong số họ có thể là những người tốt. Họ nói với Giêsu về sự nguy hiểm của con cáo Hê-rô-đê.

Tuy nhiên, không có quyền lực nào ngăn cản ý muốn của Chúa Giêsu. Ngài vẫn thi hành mục vụ của mình cho Nước Thiên Chúa trên trần gian.

Sứ vụ của Chúa Giêsu là cứu loài người khỏi sự hủy diệt qua sự kêu gọi họ ăn năn sám hối tội lỗi của họ. "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Tại sao vậy? Vì tội lỗi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ Thiên Chúa. Chúa Giê-su nói: "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu."

Do ham muốn quyền lực thế gian, danh vọng, tiền bạc ... Herod, người biệt phái và các kinh sư và nhiều người Do Thái đã xúc phạm đến Thiên Chúa qua việc giết chết các tiên tri là những sứ giả của Thiên Chúa. Thậm chí, họ đã từ chối Chúa Giêsu Con Thiên Chúa qua việc đóng đinh Ngài giữa những tội nhân.

Thiên Chúa thì đầy lòng thương xót và công minh. Thiên Chúa chậm giận và đầy tràn ân sủng. Tuy nhiên, những người dân được Ngài chọn vẫn từ chối Ngài bằng chính ý chí của họ. Những gì Chúa Giêsu đã báo trước về Jerusalem đã có thể xảy ra khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá vì tình yêu và sự thật. Là Kitô hữu, NHỜ ƠN CHÚA, tôi QUYẾT TÂM ăn năn tội lỗi, can đảm đứng vững cho tình yêu và sự thật như Chúa Giêsu.

Đó là cách để theo ngài vào Vương quốc của Thiên Chúa. Nếu tôi từ chối Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là tôi từ chối ơn cứu rỗi của Thiên Chúa bởi vì Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế đã cứu tôi khỏi tội lỗi của mình.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 10-31-19

Gospel LK 13: 31-35

Some Pharisees came to Jesus and said, "Go away, leave this area because Herod wants to kill you." He replied, "Go and tell that fox, 'Behold, I cast out demons and I perform healings today and tomorrow, and on the third day I accomplish my purpose. Yet I must continue on my way today, tomorrow, and the following day,
for it is impossible that a prophet should die outside of Jerusalem.'
"Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how many times I yearned to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you were unwilling! Behold, your house will be abandoned. But I tell you, you will not see me until the time comes when you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord."

Reflection!

The Pharisees and the scribes ơften opposed Jesus but some of them might be the good ones. They said to Jesus about the danger of Herod, a fox. However, no power could stand in the will of Jesus. He kept his fulfilling his ministry for the Kingdom of God on earth.

Jesus' mission is to save the human from destruction by calling them to repent their sins. "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) Why so? Because sins will bring up to severe punishment from God. Jesus said, "Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how many times I yearned to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you were unwilling! Behold, your house will be abandoned."

Due to loving worldly power, fame, money... Herod, the Pharisees and the scribes and many Jew offended God by killing his prophets who were God's messengers. Even they rejected Jesus the Son of God by crucifying him among sinners.

God is merciful and just. God is slow to anger but bountiful grace. However, his chosen people still rejected Him by their own will. What Jesus foretold about Jerusalem might happen as the temple of Jerusalem was destroyed in A.D. 70.

Jesus suffered death on the cross due to love and truth. If I am a Christian, I must repent from sins, be courageous to stand firmly for love and truth like Jesus. It is the way to follow him into the Kingdom of God. If I reject Jesus, it means that I deny the salvation of God because Jesus is a Savior of the world who saves me from my sins.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------