mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5589
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này76847
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38241
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174596

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - KÍNH CAC THÁNH NAM NỮ PDF Print E-mail

qua1955 .
Lễ Các Thánh (Lễ Trọng)

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 11-1-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. (5: 1-12a)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời."

Suy niệm:

"Tất cả các vị thánh" là những người đã được vào trong Nước Trời sau khi chết. Thánh Gioan tông đồ đã viết: "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế... Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người."(Khải huyền 7, 9; 14-15)

Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian vì Người đã đổ máu và nước để rửa sạch tội lỗi của con người. Thánh Gioan Tẩy giả nói về Chúa Giê-su: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian."(Ga. 1, 29)

Tất cả những người bị bách hại vì tin vào Chúa Giêsu hoặc những người bị sát hại vì thánh danh Giêsu, họ sẽ có hy vọng nhìn xem Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói họ là những người được chúc phúc.

Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu những người tội lỗi đã biết ăn năn sám hối tội lỗi và tin vào Ngài. "Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa."(Mt. 5, 8)

Dù tôi có bị nghèo đói hay chết đau khổ vì thánh danh Giêsu nhưng tôi vẫn phải luôn tin tưởng và cậy trông nơi Ngài. Đó là niềm hy vọng vô cùng lớn lao cho mọi người sau cuộc đời nơi trần gian này.

Tất cả các vị thánh là những người đang ở trên trời và nhìn xem Thiên Chúa. Họ có thể cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa nếu tôi xin họ cùng khẩn cầu cho tôi. Đó là niềm tin vào sự hiệp thông của các thánh nam nữ trên trời.

Kính lạy các Thánh trên trời, xin cầu cho chúng con. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

Solemnity of All Saints

Bible sharing - Friday 1-11-19

Gospel MT 5: 1-12a

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him.
He began to teach them, saying:
"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
Blessed are the meek, for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart, for they will see God.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven."

Reflection!

"All Saints" are the people in the Kingdom of heaven after death. John the Apostle wrote: "I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands... "These are the ones who have survived the time of great distress; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. "For this reason, they stand before God's throne and worship him day and night in his temple."(Rev. 7, 9; 14-15)

Jesus is a Savior of the world because he shed his blood and water to wash away the sins of the world. John, the Baptist said about Jesus, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29)

All people persecuted due to their faith in Jesus or murdered ones because of the name Jesus, they would have their hope to see God. Jesus said they were the blessed ones.

Jesus suffered death to save the sinful men who repent from sins and believe in Him. "Blessed are the clean of heart, for they will see God."(Mt. 5, 8)

Whether I suffer from poverty or die of misery because of the name of Jesus, I must always trust and rely on Him. It is the great hope for everyone after this life on earth.

All saints are the people in heaven and see God. They can offer our prayers to God directly if I ask them for their intercession. It is the faith in the comm of saints.

All Saints in heaven, pray for us. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------