mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay331
mod_vvisit_counterHôm Qua3757
mod_vvisit_counterTuần Này5186
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này117218
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16607010

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN34TN-C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 29-11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (21: 29-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

"Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."(Lc. 21, 33) Lời của Chúa Giêsu là chân lý. Những gì Chúa Giêsu đã dạy luôn là sự thật và nó sẽ giải thoát con người khỏi những sai lầm và được vào Nước thiên Chúa. Nhiều thế hệ đã qua đi, lời của Chúa Giêsu vẫn đang áp dụng cho tất cả mọi người.

Lời của Chúa Giêsu ban cho con người sự sống đời đời vì Ngài là Con Thiên Chúa. Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69)

Đã có nhiều người bỏ qua hoặc khinh thường lời của Chúa Giêsu. Họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả xấu sau cuộc đời này vì lời của Chúa Giêsu là sự thật. Vì thế, "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28)

Nước Thiên Chúa đã gần đến với bất cứ ai nghe lời của Chúa Giêsu và sống theo lời của Ngài đã truyền dạy.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 11-29-19
Gospel LK 21: 29-33

Jesus told his disciples a parable. "Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near; in the same way, when you see these things happening, know that the Kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place.Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away."

Reflection!

"Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away."(Lk, 21, 33) The word of Jesus is the truth. What Jesus taught is always the truth and it will free human from errs, àn entering the Kingdom f heaven. Many generations have passed away, the word of Jesus is still applying for all people through all generations.
The word of Jesus is to give the human the eternal life because he is the Son of God. Simon Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)
There have been many people ignoring or contempting the word of Jesus. They will face bad consequences after this life because the word of Jesus is the truth. Therefore, "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28)
The Kingdom of God is near to anyone who hears the word of Jesus given and acts on it.

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

, or