mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1566
mod_vvisit_counterHôm Qua11227
mod_vvisit_counterTuần Này34628
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này123837
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17343629

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)NHỮNG BÀI VỀ ĐỨC MẸ -LỄ MẸ VÔ NHIỄM PDF Print E-mail

Fwd: Suy niệm Lời Chúa27
Yahoo/Inbox

qua1955 .
To:GIA DINH THANH QUY CAI RANG,lang nguyen,Chu Nguyen,Nguyen Khac Toan,Le T. Nguyen
Nov 8 at 5:28 PM
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 9-11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (2: 13-22)

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? " Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? " Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã tỏ bày sự phẫn nộ đối với những người đã biến đền thờ thành nơi buôn bán hoặc là hang trộm cắp (Mt. 21, 13). Chúa Giêsu xác nhận đền thờ Giêrusalem là nhà của Chúa Cha. Người Do Thái cũng gọi là nhà của Thiên Chúa. "Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng tiến lên đền thánh CHÚA!"(TV. 122, 1)

Ngôi nhà của Chúa là một nơi thánh thiêng, nơi Chúa hiện diện. Dân Chúa đến trong đền thờ để dâng lời cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Đền thờ của Thiên Chúa là dành riêng cho Thiên Chúa. Do lợi ích riêng của họ, người Do Thái mất ý thức về đền thờ và xúc phạm đến Thiên Chúa. Họ đã làm ngơ về sự hiện diện của Thiên Chúa và gây ra sự chia trí hoặc gián đoạn cho những người khác khi cầu nguyện với Ngài. Điều này vẫn đang xảy ra trong nhiều nhà thờ ở khắp nơi.

Chúa Giêsu đã nói đền thờ chính là thân thể ngài và nói trước về cái chết và sự phục sinh của ngài vào ngày thứ ba như đã xảy ra sau này.

Thánh Phaolô đã dạy rõ ràng về thân thể của con người là đền thờ của Thiên Chúa nơi nó thuộc về Chúa Thánh Thần. Ngài đã cảnh báo mọi người: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em."(1 Cor. 3, 16-17)

Phao-lô cũng đã dạy: "Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em."(1 Cor. 6, 18-20)

Là người Công giáo, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời sau. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Feast of the Dedication of the Lateran Basilica in Rome

Bible sharing - Saturday 11-9-19

Gospel JN 2: 13-22

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money-changers seated there.
He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables, and to those who sold doves he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, Zeal for your house will consume me. At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in three days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for forty-six years, and you will raise it up in three days?" But he was speaking about the temple of his Body.
Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken.

Reflection!

Jesus showed his rage over the people who made the temple into a market place or a den of thieves (Mt. 21, 13). Jesus confirmed the temple of Jerusalem is his Father's house. The Jews also called the house of God. "I rejoiced when they said to me, "Let us go to the house of the LORD."(Ps. 122, 1)

The house of the Lord is a holy place where God presents himself in his house. The people of God come in the temple to offer their prayers and worship Him. The temple of God is dedicated to God. Due to their own interests, the Jews lost their sense of the temple and offended God. They ignored the existence of God and caused the distraction or interruption of other people in their prayer to Him. It has still been happening in many churches everywhere.

Jesus referred the temple to his own body and foretold to his death and resurrection on the third day as it happened later.

Paul taught clearly about the body of the human as the temple of God where it belongs to the Holy Spirit. He warned the people, "Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy that person; for the temple of God, which you are, is holy."(1 Cor. 3, 16-17)

Paul taught, "Avoid immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the immoral person sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body."(1 Cor. 6, 18-20)

I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.
qua1955 .
To:GIA DINH THANH QUY CAI RANG,lang nguyen,Chu Nguyen,Nguyen Khac Toan,Le T. Nguyen
Nov 9 at 4:25 PM

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 10-11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (20: 27; 34-38)

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa."

Suy niệm:

Tại mọi thời điểm, nhiều người tin rằng cái chết là kết thúc tất cả trong khi người Công giáo tin rằng có sự sống lại từ cõi chết và sự sống đời sau. Tại sao người Công giáo và một số người khác tin vào sự sống lại và sự sống đời sau?

Trước tiên, đó là sự thật. Tôi học nó từ sự giảng dạy và quyền năng của Chúa Giê-su trên sự chết. Chúa Giê-su đã làm cho 3 người từ cõi chết sống lại: Con gái của một ông trưởng hội đường người Do Thái tên là Gia-ia (Mc. 5: 22-43); người con trai của một góa phụ ở thành Nain (Lc. 7: 11-15); người bạn của Chúa Giêsu là La-da-rô (Ga. 11: 1-44).

Thứ hai, chính Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Sau khi chứng kiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, các môn đệ của Ngài đã đổ máu để làm chứng sự sống lại thực sự của Ngài. Thánh Phaolô đã được trở lại với Chúa Giêsu sau khi ông đã gặp Ngài. Thánh Phaolô đã từ bỏ cuộc sống của riêng mình để làm chứng nhân của Chúa Giêsu cho đến khi bị chém đầu.

Những người tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu sẽ chuẩn bị cuộc sống này rất tốt để theo Ngài vào Nước Thiên Chúa. Đó là một niềm hy vọng vui mừng cho bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu để sống lại với Ngài vào ngày sau hết. "Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."(Ga. 6, 40)

Đừng là một kẻ khờ dại bởi vì cái chết không phải là chấm dứt tất cả mọi sự như nhiều người tin như vậy. Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu sẽ tự gây nguy hiểm cho số phận đời sau của họ sau cuộc sống trần tục này bởi vì sự sống lại của thân xác là sự thật được giảng dạy và chứng thực với sự phục sinh của Chúa Giêsu.

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống."(Ga. 11, 26)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 11-10-19

Gospel LK 20: 27; 34-38

Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection,
came forward. Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry; but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God because they are the ones who will rise. That the dead will rise even Moses made known in the passage about the bush, when he called out 'Lord, ' the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob; and he is not God of the dead, but of the living, for to him, all are alive."

Reflection!

At all times, many people believe that death is finished while Catholics believe that there is a resurrection from death and the next life to come. Why do Catholics and some others believe in the resurrection of the dead?

First, It is the truth. I learn it from Jesus' teaching and power over the dead. Jesus raised 3 people from the dead: 1) Jairus' daughter (Mark 5:22-43); A Widows son in the town of Nain (Luke 7:11-15); his friend Lazarus (John 11:1-44).

Second, Jesus himself rose from dead on the third day. After witnessing Jesus' rising from death, his disciples shed their blood to witness the true resurrection of Him. Paul was converted to Jesus after he encountered Him. Paul gave up his own life to be the witness of Jesus until beheaded.

The people who believe in Jesus' resurrection will prepare this life very well in order to follow Him into the Kingdom of God. It is a joyful hope for anyone to believe in Jesus to rise again with Him on the last day. "For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him [on] the last day."(Jn. 6, 40)

Do not be a fool because death is not finished everything as many people believe so. Whoever denies Jesus will jeopardize their fate after this worldly life because the resurrection of the body is the truth taught and revealed by Jesus' resurrection.

"I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

"Everyone who lives and believes in me will never die."(Jn. 11, 26)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

qua1955 .
To:GIA DINH THANH QUY CAI RANG,lang nguyen,Chu Nguyen,Nguyen Khac Toan,Le T. Nguyen
Nov 13 at 3:49 PM
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 14-11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (17: 20-25)

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi."

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã nói về Nước Thiên Chúa trong hai giai đoạn. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã nhập thể cách đây hơn hai ngàn năm. "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông."(Lc. 17, 21) Dân chúng nghe lời rao giảng của Chúa Giêsu và chứng kiến quyền năng chữa lành của ngài. Nhiều người đương thời đã không nhận ra Chúa Giêsu là ai. Thánh Augustinô nói: "Chúa ở bên con và con thì không ở bên Chúa." Có lẽ, nhiều người muốn đi tìm Chúa theo ước muón của họ và Chúa Giêsu không phải là một con người giống như vậy và họ đã thành những kẻ mù.

Chúa Giêsu đã nói về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của ngài phải xảy ra trước, sau này ngài sẽ trở lại vào trong ngày sau hết để đưa Nước Thiên Chúa vào giai đoạn viên mãn. Trong ngày phán xét sau hết, nhiều người sẽ ở với Chúa Giêsu trong Nước Thiên Chúa và những người khác sẽ xuống hoả ngục vĩnh cửu như đã nói trong Tin Mừng thánh Mát-thêu 25, 31-46.

Vào ngày Chúa Giêsu trở lại, không ai biết điều đó; do đó, mọi người phải canh chừng và cầu nguyện để đứng vững trước mặt Ngài (Lc. 21, 36).

Nước Thiên Chúa hiện nay đang ở đâu? Thánh Augustinô nói: "Chúa ở trong con mà con đi tìm Chúa ở bên ngoài." Có một dấu hiệu Nước Thiên Chúa trong mỗi người, và đó là tình yêu. "Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy."(1 Ga. 4, 16) Bất cứ ai không yêu thương sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa ở trong họ vì những quỷ dữ ở trong họ.

"Con đã yêu Chúa muộn màng, vẻ đẹp quá cũ và rất mới, con đã yêu Chúa quá muộn màng. Hãy nhìn xem, Chúa ở trong con và con đi tìm Chúa ở thế giới bên ngoài."(St. Augustine)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 11-14-19
Gospel LK 17: 20-25
Asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, Jesus said in reply, "The coming of the Kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, 'Look, here it is,' or, 'There it is.' For behold, the Kingdom of God is among you." Then he said to his disciples, "The days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. There will be those who will say to you, 'Look, there he is,' or 'Look, here he is.' Do not go off, do not run in pursuit. For just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first, he must suffer greatly and be rejected by this generation."

Reflection!

Jesus said about the Kingdom of God in two stages. Jesus is the Son of God who incarnated more than two thousand years ago. "For behold, the Kingdom of God is among you."(Lk. 17, 21) The people heard his preaching and witnessed his healing power. Many Jew contemporaries did not recognize who Jesus was. St. Augustine said, "You were with me, and I was not with you." Probably, the people wanted to God in their desires and Jesus was not the one and they became blind.

Jesus said about his passion, death, and resurrection must occur first, then he will come again on the last day to bring the Kingdom of God in its fullness stage. At the last judgment, people would either be with Jesus in the Kingdom of God and others would go to eternal hell as said in Gospel Matthew 25, 31-46.

On the day of Jesus' return, no one knows it; therefore, everyone must be on the watch and pray in order to stand firm before Him (Lk. 21, 36).

Where is the Kingdom of God now? St. Augustine said, "you were within and I was in the external world and sought you there." There is a sign of the Kingdom of God in each person, and it is love. "God is love, and whoever remains in love remains in God and God in him."(Jn. 4, 16) Whoever does not love would not see God in them because of the devils in them.

"Late have I loved you, beauty so old and so new: late have I loved you. And see, you were within and I was in the external world and sought you there."(St. Augustine)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.
+21 from qua1955, me, qua1955
Nguyen Dinh
MỜI ĐỌC ND # 2 ----------------------------------- Moi Tham WebSite www.ChiaSeLoiChua.com www.ChiaSeLoiChua.org Pho Te Dinh
Dec 6 at 7:59 AM
qua1955 .
To:GIA DINH THANH QUY CAI RANG,lang nguyen,Chu Nguyen,Nguyen Khac Toan,Le T. Nguyen
Dec 6 at 4:10 PM
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 7-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (9:35; 10: 1, 5a, 6-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không."

Suy niệm:

Bởi vì Thiên Chúa yêu thương loài người, Ngài luôn chăm sóc họ. Thiên Chúa đã sai Con Một để cứu tất cả nhân loại qua muôn các thế hệ. Chúa Giêsu là Con Một, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu là lòng thương xót của Thiên Chúa. "Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn."(Mt. 9, 36)

Một trong những rắc rối trên thế giới là các tiên tri giả khiến cho nhiều người bị lạc lối đi đến Nước Trời. Nhiều người bị bỏ rơi vì những người đầy tớ của Thiên Chúa đã bất trung. Chúa Giêsu là một mục tử tốt lành và muốn có nhiều vị mục tử như Ngài qua việc cầu nguyện với Chúa Cha trên trời.

Thiên Chúa yêu thương tất cả con người, và Ngài không muốn ai gặp khốn khó và bị bỏ rơi. Với tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã chữa khỏi tất cả những bệnh nhân, trục xuất quỉ dữ, nâng dậy kẻ chết ... Chúa Giêsu cũng trao quyền cho các môn đệ được cộng tác với ngài và tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi cho đến ngày tận thế.

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không."(Mt. 10, 8) Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình: "Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em."(Ga. 13, 14-15) Chúa Giêsu yêu thương, quan tâm đến tôi và phục vụ tôi thì tôi cũng phải làm cho những người khác như thế.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 13, 34) Là Kitô hữu, mọi chi thể phải trở thành Chúa Kitô khác cho tha nhân cũng được cứu rỗi.

"Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, vì lòng thương xót của Ngài tồn tại mãi mãi."(TV. 136, 1)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 12-7-19

Gospel MT 9:35; 10: 1, 5a, 6-8

Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Then he summoned his Twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. Jesus sent out these twelve after instructing them thus, "Go to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: 'The Kingdom of heaven is at hand.' Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received; without cost, you are to give."

Reflection!

Because God loves human beings, God always takes care of them. God sent the Son to save all nations throughout all generations. Jesus is the Son, a Savior of the world. Jesus is the mercy of God. "At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd."(Mt. 9, 36)

One of the trouble in the world is the false prophets making the people lose their way to the Kingdom of heaven. Many people are abandoned because of the unfaithful servants of God. Jesus is a good shepherd and wants to have more shepherds like him by praying to the heavenly Father.

God loves all children and He does not want anyone in trouble and abandoned. With the love and power of God, Jesus cured all the sick, expelled demons, raised up the dead... Jesus also gave his authorization to his disciples to cooperate with him and to continue his salvation mission until the end of the world.

"Without cost, you have received; without cost, you are to give." Jesus said to his disciples, "If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow so that as I have done for you, you should also do."(Jn. 13, 14-15) If Jesus loves, cares for me, and serves me, I also do for others likewise.

Jesus said to his disciples, "As I have loved you, so you also should love one another."(Jn. 13, 34) As Christian, everyone member must become other Christ for others to be saved.

"Praise the LORD, for he is good; for his mercy endures forever."(Ps. 136, 1)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.
qua1955 .
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lễ Trọng.

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 12-9-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (1, 26-38)

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.( C. 38)

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA VỀ ĐỨC MẸ:

Đức Trinh Nữ Maria là ai? Thiên thần Gabriel nói: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ."(Lc. 1, 28) Mẹ Maria là một con người đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 gọi "Đấng đầy ân phúc" là tên khác của Mẹ Maria vì thiên thần không nói tên mẹ là Maria trong lời chào.

Thiên thần cho biết Mẹ Maria là mẹ của Con Đấng Tối Cao nghĩa là Con Thiên Chúa (Lc. 1, 32, 35)

Qua ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, bà Elizabeth nói Mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa. "Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"(Lc. 1, 43) Bà Elizabeth nói về Maria: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."(Lc. 1, 42) Chỉ có Mẹ Maria là người được chọn làm mẹ của Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Đức Trinh Nữ Maria có phúc trong Thánh Kinh Cựu Uớc là ai? Ngay sau khi Adam và Eva bị sa ngã thì Thiên Chúa đã hứa sẽ tạo ra một Eva mới để trở thành mẹ của "Con Một" là Chúa Giê-su sẽ chiến thắng quỉ Satan. "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."(STK. 3, 15)

Mẹ Maria là một con người hoàn hảo và được chọn là một trong muôn người nữ để làm mẹ của Con Thiên Chúa. Mẹ không hề vương mắc mọi tội lỗi để được xứng đáng với vai trò của mình trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Thiên thần nói với Mẹ Maria: "Không có việc gì mà Chúa không làm được"(Lc. 1, 37)

Thiên Chúa đã ra lệnh cho ông Mô-sê làm một hòm bia được trang điểm bằng vàng ròng tinh tuyền để mang Lời Chúa đã được viết trên hai tấm bia đá (Xh. 25). Thiên Chúa cũng tạo cho Mẹ Maria như một hòm bia thuyền tinh khiết nhất để chứa đựng Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã được thụ thai nhưng không vướng tội nguyên tổ. "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa."(Lc. 1, 35)

Trong lần xuất hiện thứ mười sáu, diễn ra vào Lễ Truyền tin, Người phụ nữ xinh đẹp đã tiết lộ danh tính của mình với Thánh Bernadette: "Que soy era Immaculado Conception" nghĩa là: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Thai."

Đức Mẹ Vô Nhiễm trở thành tín điều trong Hội thánh Công giáo. Đức Giáo hoàng Piô IX đã tuyên bố Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội là một bài viết về đức tin vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Với Giáo hội, tôi tin Đức Mẹ Vô nhiễm. Đó cũng là một trong những tín điều mà mọi người Công giáo thật buộc phải tin.

Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, trung gian các ơn. Xin cầu cho chúng con. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
Bible sharing - Monday 12-9-19
Gospel LK 1, 26-38

The angel Gabriel was sent from Godto a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.
Reflection!
Who is the blessed virgin Mary? The angel Gabiel said, "Hail, full of grace! The Lord is with you."(Lk. 1, 28) Mary is a favored one of God. St John Paul called "full of grace" as other name of Mary because the angel did not say the name Mary in the greeting.
The angel said Mary is the mother of the Son of the Most high, the Son of God (Lk. 1, 32, 35)
By the power of the Holy Soirit, Elizabeth said Mary is the mother of the Lord. "How does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?"(Lk. 1, 43) Elizabeth said about Mary, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb."(Lk. 1, 42)
Only Mary was the chosen one to be mother of Jesus, the Son of God.
Who is the blessed virgin Mary in the old testment? Right after the fallen of Adam and Eva, God promised to create a new Eva to be the mother of the Son, jesus to prevail over Satan. "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head,while you strike at their heel."(Gen. 3, 15)
Mary is a perfect and chosen one of God to be the mother of the Son of God. She was stainless to the sin to be worthy for her role in the salvation plan of God. The angel told Mary, "Nothing will be impossible for God."(Lk. 1, 37)
God ordered Moses to make a pure gold ark to cary the word of God on the stone tablet (Ex. 25). God also created Mary a most pure ark to cary the living word of God, Jesus. Mary was conceived without origin sin.
During the sixteenth apparition, which occurred on the Feast of the Annunciation, the Beautiful Lady revealed her identity to Bernadette: "Que soy era Immaculado Conception", I am the Immaculate Conception.
Immaculate Conception Became Catholic Doctrine. Pope Pius IX declared the Immaculate Conception of Mary an article of faith on this day, December 8, 1854. With the Church, I believe in the Immaculate Mary.
The Immaculate Heart of Mary! Pray for us.
Mary, Mediatrix of All Grace. Pray for us.
A-men!
Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------