mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5363
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này76621
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38015
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174370

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LỄ ĐỨC MẸ GUADAPUP PDF Print E-mail

qua1955 .


Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 12-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (1, 26-38)

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Thiên Thần Gabriel chào Mẹ Maria: "Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ."(Lc. 1, 28)

Chúa Giêsu đã nói: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28) Mẹ Maria là một gương mẫu tuyệt vời về đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa qua sự khiêm nhường và vâng phục của mình. Mẹ Maria được đẹpThiên Chúa. Vâng, điều đó rất đúng. Mẹ Maria nói với thiên thần Gabriel rằng: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền."(Lk. 1, 38)

Mẹ Maria nói: "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc."(Lc. 1, 48) Mỗi ngày, tất cả những người Công giáo trung tín trên khắp thế giới vẫn chào Mẹ Maria: "Kính mừng Maria, đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng mẹ." (Lc. 1, 28)

Mẹ Maria hiện đến ở Fatima, Lộ Đức, La Vang, Guadalupe ... để giúp con người thoát khỏi thảm họa của quỷ dữ và quyền lực u tối của thế gian. Mẹ kêu gọi loài người ăn năn sám hối tội lỗi để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Kinh cầu nguyện của Thánh Bênađô:

Bước theo Mẹ; bạn không lạc lối;
Kêu cầu Mẹ, bạn không nản lòng;
Tưởng nghĩ Mẹ, bạn không mê lạc;
Mẹ giúp đỡ, bạn không thất bại;
Mẹ bảo vệ, bạn không sợ hãi;
Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi;
Mẹ chở che, bạn về tới bến.

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu!

Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và khiết tâm mẹ như mẹ mong muốn để mẹ sẽ giúp thắng mọi kẻ thù là thế gian u tối và ác quỉ satan.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng - người Kitô hữu.

--

Feast of Our Lady of Guadalupe

Bible sharing - Thursday 12-12-19

Gospel LK 1, 26-38

The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom, there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be
since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

Reflection!

The angel Gabriel said his greeting to Mary, "Hail, full of grace! The Lord is with you." (Lk. 1, 28)

Jesus said, "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28) Mary is an excellent sample of her faith and love for God through her humility and obedience. Mary was favored with God. Yes, it is so true. Mary said to the angel Gabriel, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word."(Lk. 1, 38)

Mary said, "For God has looked upon his handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed."(Lk. 1, 54)
Every day, all faithful Catholics around the world still greet Mary, "Hail, Mary, full of grace!"(Lk. 1, 28)

Mary appeared in Fatima, Lourdes, La Vang, Guadalupe... to help the human from the disasters of devils and the earthly power. She called the human to repent sins to void the wrath of God.

Prayer by St Bernard

When you follow her; you will not go astray;
When you pray to her, You will not despair;
When you think of her, You will not err;
When she holds you up, You will not fail;
When she protects you, You will not fear;
When she leads you, You will not be fatigued;
When she favors you, You will arrive safely.
She keeps her Son from striking us;
She keeps the devil from hurting us;
She keeps our virtues from escaping us;
She keeps our merits from being destroyed;
She keeps our graces from being lost.

Through Mary to Jesus!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang - a Christian.