mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5953
mod_vvisit_counterHôm Qua11557
mod_vvisit_counterTuần Này77211
mod_vvisit_counterTuần Trước78143
mod_vvisit_counterTháng Này38605
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16174960

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THƯ TƯ CN3MV-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 18-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Ktiô theo Thánh Mátthêu. (1: 18-25)

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Ngay sau khi Adam và Eva sa ngã vào tội lỗi chống lại Thiên Chúa, Ngài đã không bỏ rơi con người chết trong tội lỗi. Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ cho loài người. "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."(Stk. 3, 15)

Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu rỗi của mình trong suốt lịch sử loài người trong hàng ngàn năm bằng việc sai Con Một đến trong thế gian. Mọi điều nói về Chúa Giêsu trong sách Cựu Ước đều được ứng nghiệm nơi Ngài. Chúa Giêsu là "Emmanuel, có nghĩa là" Thiên Chúa ở cùng chúng ta. "(Mt 1, 23)

Con Thiên Chúa làm người do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần; do đó, Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa - Người và là Đấng Cứu Thế, vì mẹ "Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần"(Mt. 1, 20)

Thiên Chúa là tình yêu và vì tình yêu, Ngàii đã thực thi kế hoạch cứu rỗi của mình đến trong thế gian nơi Con Một. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Hễ ai sám hối tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu sẽ được cứu khỏi tội lỗi và được vào Nước Trời. "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 12-18-19

Gospel MT 1: 18-25

This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means "God is with us." When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus.

Reflection!

Right after Adam and Eve falling in sins against God, He did not abandon the human dying in sins. God promised his salvation to humankind. "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel."(Gen. 3, 15)

God had carried out his salvaton plan throughout the human history in thousands of years by sending the Son to the world. Everything said about Jesus in the Old testament was fulfilled in Him. Jesus is "Emmanuel, which means "God is with us."(Mt. 1, 23)

The Son of God took the human form by the power of the Holy Spirit; therefore, Jesus is God made Man, a Savior of the world. "For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her."(Mt. 1, 20)

God is love and out of love, he brought his salvaton to the world in the Son Jesus. "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Everyone repents and believes in Jesus would be saved from sins and enter the Kingdom of heaven. ""This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------