mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10665
mod_vvisit_counterHôm Qua9633
mod_vvisit_counterTuần Này40925
mod_vvisit_counterTuần Trước84745
mod_vvisit_counterTháng Này20298
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16156653

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LỄ MẸ THIÊN CHÚA PDF Print E-mail

qua1955 .
Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 1-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (2: 16-21)

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được thụ thai trong lòng mẹ.

SỐNG VÀ CHIA SẺ/ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Đức Giêsu, vị Thiên Chúa - Người là mầu nhiệm Nhập thể vì nó vượt xa hơn tâm trí của con người. Thiên Chúa là Đấng siêu nhiên ở trên cao nhưng lại khiêm nhường để ở với con người. "Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?"(TV. 8, 5)

Vì tình yêu, Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi. Mẹ Maria được chọn làm mẹ của Đức Giêsu, một vị cứu tinh của thế giới. Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người do bởi sự vâng lời của mẹ Maria. Mẹ Maria được tự do nói lời "xin vâng" với thánh ý Chúa trong kế hoạch cứu rỗi của ngài cho con người.

Vào lúc truyền tin, thiên thần nói với mẹ Maria: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa."(Lc. 1, 35). Bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần nói với mẹ Maria: "Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"(Lc. 1, 43)

Thiên thần nói với các mục đồng: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa."(Lc. 2, 10-11)

Các mục đồng đã nhận được Tin mừng sau đó loan tin mọi người biết đến và mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh thực sự về sự sinh ra của hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa - Đấng Cứu Thế. "Họ gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ."(Lc. 2, 16)

Tôi đã nhận được Tin mừng, tôi cũng phải mang Tin mừng đến cho người chung quanh tùy theo khả năng được Thiên Chúa ban cho.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giời lâm tử. A-men!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu!

--

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God

Bible sharing - Wednesday 1-1-20

Gospel LK 2: 16-21

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When eight days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb.

Reflection!

Jesus, God made Man is the mystery of the Incarnation because it goes beyond the mind of the human. God is supernatural on high but being humble himself to be with the human. "What is man that you are mindful of him, and a son of man that you care for him?"(Ps. 8, 5)

Out of love, God sent the Son to the world to save the human from the slave of sins. Mary was chosen to be the mother of Jesus, a Savior of the world. Jesus is God made man by the obedience of Mary. Mary was free to say "yes" to God's will in his salvation plan for the human.

At the annunciation, the angel said to Mary, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. Elizabeth filled with the Holy Spirit said to Mary, "How does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?"(Lk. 1, 43)

The angel said to the shepherds, "Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord."(Lk. 2, 10-11)

The shepherds got the Good News then made known to others and everyone was amazed by the real scene of the birth of Jesus, the Son of God and a Savior. "They found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger."(Lk. 2, 16)

I got the Good News, I should make it known to anyone around me.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. A-men!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang. a Christian

-----------------------------------