mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5896
mod_vvisit_counterHôm Qua11945
mod_vvisit_counterTuần Này64779
mod_vvisit_counterTuần Trước61873
mod_vvisit_counterTháng Này180138
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17739291

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU 10-1-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 10-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (5: 12-16)

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Trên hơn hai nghìn năm trước, bệnh phong là một căn bệnh nan y. Một người đàn ông mà đầy bệnh phong được coi là nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, không có gì là không thể đối với Chúa Giêsu vì Ngài thậm chí có thể làm cho những kẻ chết chỗi dậy.

Người phong hủi nói với Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch."(Lk. 5, 13) .

Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu đều có thể cầu nguyện với Ngài bất cứ điều gì tốt lành bất cứ lúc nào và ở mọi nơi. Thử thách của cầu nguyện là sự tùng phục của chúng ta đối với ý muốn của Thiên Chúa trong khi chúng ta có những điều cần cầu xin Ngài. Thiên Chúa có thể trả lời những lời cầu xin của tôi ngay lập tức hoặc là trì hoãn. Thiên Chúa có thể trả lời những lời cầu xin của tôi nhưng không phải là điều mong ước của tôi, hoặc Ngài in lặng với những lời cầu xin của tôi hoàn toàn.

Làm thế nào để tôi duy trì đức tin của mình? "Hãy kiên trì và kiên nhẫn" Chúa Giêsu đã kể một vài dụ ngôn về điều đó trong Tin Mừng. Tin tưởng vào tình yêu vô bờ của Thiên Chúa và tin rằng Thiên Chúa thì Đấng quyền năng vô biên.

Thánh Kinh nói: "Không ai tin tưởng nơi Chúa sẽ phải bị thất vọng."(Rô-ma 10, 11) "Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi."(TV. 25, 3)

Hãy nên nhớ rằng: "Chúa Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(DT. 13, 8) Lạy Chúa Giê-su, con tin thác vào Chúa!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 1-10-20

Gospel LK 5: 12-16

It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was; and when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him, and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." Jesus stretched out his hand, touched him, and said, "I do will it. Be made clean." And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but "Go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them." The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments, but he would withdraw to deserted places to pray.

Reflection!

In more than two thousand years ago, leprosy was an incurable disease. A man full of leprosy was considered more serious. However, nothing was impossible for Jesus because He could even raise up the dead.

The leper said to Jesus, "Lord, if you wish, you can make me clean."(Lk. 5, 13) What the leper said to Jesus is considered a proper prayer. Jesus taught his disciples, "Your will be done."(Mt. 6, 10) The leper prayed to Jesus to cure his disease but still respecting to the will of Jesus. The leper subjected himself to Jesus's will.

Anyone believes in Jesus can pray to Him for anything good at any time and everywhere. The challenge of prayer is my subjection to the will of God while I have my needs to pray to Him. God can answer our prayers immediately or delay it. God can answer our prayers but not our wish, or He is silent to my prayers completely.

How do I sustain my faith? "Be persistent and patient," Jesus told a few parables about it in the Gospel. Trust in the love of God and believe that God is omniscient omnipotent. The Scripture said, "No one who believes in him will be put to shame."(Rom. 10, 11) "No one is disgraced who waits for you, but only those who are treacherous without cause."(Ps. 25, 3)

Remember that "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Heb. 13, 8) Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.