mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6928
mod_vvisit_counterHôm Qua8212
mod_vvisit_counterTuần Này36317
mod_vvisit_counterTuần Trước84740
mod_vvisit_counterTháng Này236416
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17795569

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ BẢY 11-1-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 11-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (3: 22-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại."

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Nhiều sự kiện trong Tin Mừng đã thực sự xảy ra lâu rồi. Tuy nhiên, Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa; do đó, bất cứ ai cũng có thể học những gì Thiên Chúa nói với họ.

Thánh Gioan Tẩy giả là một con người trung thực. Ông nói sự thật về bản thân mình như một sứ giả của Thiên Chúa được sai đến trước Chúa Giêsu. Ông nói rõ ràng: "Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người."(Ga. 3, 28)

Thánh Gioan Tẩy giả là một con người khiêm tốn. "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại."(Ga. 3, 30) Ông rất hạnh phúc khi được phục vụ Chúa Giêsu như ân sủng của Thiên Chúa ban cho ông. "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho."(Jn. 3, 27)

Mặc dù nhiều người rất kính trọng Gioan Tẩy giả và tự hỏi nếu ông là Đấng Thiên Sai thì ông vẫn trung thành để làm chứng về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế. "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian."(Ga. 1, 29)

Sự khiêm tốn của thánh Gioan Tẩy giả là chấp nhận sự thật về chính mình. Ông không bị cám dỗ để đánh cắp vinh quang của Chúa Giêsu cho chính mình. Ông đã không cho rằng mình ngang hàng với Giêsu.

Bài học cho sự khiêm nhường và trung thực của thánh Gioan Tẩy giảvà những gì Chúa Giêsu đã dạy sẽ nhắc nhở tôi đừng lừa dối hay kiêu ngạo. Tôi phải luôn luôn thưa với Chúa: "Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chúng con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."(Lc. 17, 10) Bất cứ điều gì tôi có thể làm chỉ là ân sủng của Thiên Chúa ban cho tôi từ trên trời.

Để nhắc nhở mình, tôi vẫn lập lại lời của Mẹ Maria mỗi ngày:

"Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường."(Lc. 1, 50-52)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 1-11-20

Gospel JN 3: 22-30

Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Aenon near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized, for John had not yet been imprisoned. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, "Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing and everyone is coming to him." John answered and said, "No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom; the best man, who stands and listens for him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made complete. He must increase; I must decrease."

Reflection!

Many events in the Gospel already actually happened. However, the Holy Gospel is the word of God; therefore, anyone can learn what God speaks to them.

John the Baptist is an honest man. He spoke the truth about himself as a messenger of God being sent before Jesus. He said clearly, "I am not the Christ, but that I was sent before him. "(Jn. 3, 28)

John the Baptist is a humble man. "He must increase; I must decrease."(Jn. 3, 30) He was happy to serve Jesus as the grace of God given to him.

Although many people highly respected John the Baptist and wondered if he was the Messiah he was still faithful to testify Jesus is the Son of God, a Savior. "The Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29)

The humility of John is to accept the truth of himself. He was not tempted to steal the glory of Jesus for himself. John the Baptist did not consider himself to be equal to Jesus.

The lesson for humility and honesty of John the Baptist and what Jesus taught will remind me not to lie or to be arrogant. I should always say to God, "We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do."(Lk. 17, 10) Whatever I can do is just the grace of God given to me from heaven.

Mary said, "God has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly."(Lk. 1, 51-52)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------