mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6492
mod_vvisit_counterHôm Qua8212
mod_vvisit_counterTuần Này35881
mod_vvisit_counterTuần Trước84740
mod_vvisit_counterTháng Này235980
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17795133

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA TUẦN 1TN PDF Print E-mail

qua1955 .
Jan 13 at 5:28 PM

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 14-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátcô. (1: 21-28)

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Lúc khởi đầu, Lời của Thiên Chúa có đầy quyền năng để tạo dựng muôn loài hữu hình và vô hình (KN, 1, 1-31) Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông đồ đã viết: "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành "(Ga. 1, 1-3)

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi."(TV. 119, 105) Chúa Giêsu nói: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống."(Ga. 8, 12)

"Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người."(Dt.. 4, 12)

"Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó."(Is. 55, 11)

"Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy."(Lc. 10, 39) Chúa Giêsu nói: "Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."(Lc. 10, 42)

Viên đại đội trưởng nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8)

Trong bài Tin mừng hôm nay: "Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người."

Tôi nên đi theo và lắng nghe ai? Ông Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69) Tuy nhiên , điều quan trọng nhất trong tất cả là sống theo Lời Chúa. "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lk. 11, 28) Và làm như vậy thì đó là sự khôn ngoan.

Ông Phêrô và các tông đồ nói: "Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm."(Công vụ 5, 29) Đối với tôi, Lời Chúa phải là mối quan tâm nghiêm trọng nhất đối với mọi người để nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì thế, "Nguyện co Lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng anh chị em."(Col. 3, 16)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 1-14-20

Gospel KM 1: 21-28

Jesus came to Capernaum with his followers, and on the sabbath, he entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit; he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!" Jesus rebuked him and said, "Quiet! Come out of him!" The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee.

Reflection!

In the beginning, the word of God is powerful to create all things visible and invisible (GN. 1, 1-31) Jesus is the Word of God John the apostle wrote: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him, nothing came to be."(Jn. 1, 1-3)

"Your word is a lamp for my feet, a light for my path."(Ps. 119, 105) Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."(Jn. 8, 12)

"Indeed, the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart."(Heb. 4, 12)

"So shall my word be that goes forth from my mouth; It shall not return to me empty, but shall do what pleases me, achieving the end for which I sent it."(Is. 55, 11)

"When Mary sat beside the Lord at his feet listening to him speak."(Lk. 10, 39) Jesus said, "There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be taken from her."(Lk. 10, 42)

The centurion said to Jesus, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8)

In today's Gospel, "The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes... All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and they obey him."

Whom should I follow and listen to? Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69) However, the most important of all is to live the Word of God. "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28) And ìn doing so, it is wisdom.

Peter and the apostles said, "We must obey God rather than men."(Acts 5, 29) For me, the Word of god should be the most serious concern for everyone to receive the salvation of God. Therefore, "Let the word of Christ dwell in you richly."(Col. 3, 16)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------